ข้อกำหนดของนโยบายเมื่อใช้บริการจาก Google สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

เมื่อเปิดใช้บริการจาก Google สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมด้วยวิธีต่างๆ เช่น ผ่านตัวระบุสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ซึ่งรวมถึงรหัสโฆษณา Android และตัวระบุโฆษณาของ iOS) คุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายกัน

การเปิดใช้บริการนี้จะไม่ทำให้เกิดการรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้กับข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ ซึ่งเก็บรวบรวมผ่านผลิตภัณฑ์หรือคุณลักษณะของ Google นอกจากคุณจะมีการประกาศที่ชัดเจนเกี่ยวกับการรวมดังกล่าวและได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ (นั่นคือการเลือกใช้) ล่วงหน้า

คุณจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าชมทราบโดยเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในนโยบายส่วนบุคคลของคุณ

  1. บริการจาก Google สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่คุณติดตั้งใช้งาน
  2. วิธีที่คุณและผู้ให้บริการบุคคลที่สามใช้คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งหรือตัวระบุของบุคคลที่หนึ่งอื่นๆ และคุกกี้ของบุคคลที่สาม (เช่น ตัวระบุสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ซึ่งรวมถึงรหัสโฆษณา Android และตัวระบุโฆษณาของ iOS) คุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายกัน) หรือตัวระบุของบุคคลที่สามอื่นๆ ร่วมกัน
  3. วิธีที่ผู้เข้าชมสามารถเลือกไม่ใช้บริการจาก Google สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่คุณใช้ ซึ่งรวมถึงผ่านทางการตั้งค่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น การตั้งค่าโฆษณาสำหรับแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือวิธีการอื่นๆ ที่มี

คุณต้องปฏิบัติตามนโยบายการยินยอมของผู้ใช้ในสหภาพยุโรปด้วย

การโฆษณาตามความสนใจ

หากคุณใช้บริการจาก Google สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับผู้เข้าชม คุณจะต้องไม่ใช้บริการดังกล่าวในการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการโฆษณาตามความสนใจ ดังที่ระบุไว้ในข้อจำกัดเกี่ยวกับหมวดหมู่ที่ละเอียดอ่อนของ Google AdWords

เนื่องจากกฎหมายในประเทศและเขตแดนต่างๆ มีความแตกต่างกัน และเพราะบริการจาก Google สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถนำไปใช้ได้ในหลายลักษณะ Google จึงไม่สามารถระบุถ้อยคำที่เฉพาะเจาะจงในภาษาใดภาษาหนึ่งเพื่อใช้ในนโยบายส่วนบุคคลของคุณได้ คุณเท่านั้นที่เข้าใจแง่มุมที่มีลักษณะเฉพาะและข้อพิจารณาพิเศษของธุรกิจ นโยบายส่วนบุคคลจึงควรอธิบายถึงข้อมูลเหล่านี้ซึ่งมีคุณเท่านั้นที่สามารถให้ได้

นโยบายนี้อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 2015-09-01