Požadavky zásad na služby Google pro vývojáře mobilních aplikací

Aktivací služeb Google pro vývojáře mobilních aplikací povolujete shromažďování údajů o provozu, mimo jiné prostřednictvím identifikátorů pro mobilní zařízení (včetně inzertního ID pro systém Android a inzertního identifikátoru pro systém iOS), souborů cookie a podobných technologií.

Žádným způsobem neumožníte přiřazení údajů umožňujících zjištění totožnosti k jiným údajům, které jste získali prostřednictvím jakékoli služby či funkce Google a které zjištění totožnosti neumožňují. Výjimku tvoří případy, kdy na takové přiřazení výslovně upozorníte a uživatel vám předem poskytne souhlas (aktivním přihlášením).

Své návštěvníky jste povinni ve svých zásadách ochrany soukromí upozornit na následující skutečnosti:

  1. Služby Google pro vývojáře mobilních aplikací, které jste implementovali.
  2. Způsob, jakým vy sami a dodavatelé z řad třetích stran používáte společně soubory cookie nebo jiné identifikátory první strany a soubory cookie třetí strany (např. identifikátory pro mobilní zařízení (včetně inzertního ID pro systém Android a inzertního identifikátoru pro systém iOS), soubory cookie a podobné technologie) nebo jiné identifikátory třetích stran.
  3. Informace o tom, jak se mohou návštěvníci odhlásit od služeb Google pro   vývojáře mobilních aplikací, které používáte, mimo jiné prostřednictvím příslušných nastavení zařízení (např. reklamní nastavení zařízení pro mobilní aplikace) nebo pomocí jiných dostupných prostředků.

Musíte také splňovat zásady Evropské unie ohledně souhlasu uživatele.

Zájmově orientovaná reklama

Pokud pomocí služby Google pro vývojáře mobilních aplikací shromažďujete citlivé informace o návštěvnících, jak je popisují omezení pro citlivé kategorie v Google AdWords, nesmíte služby Google pro vývojáře mobilních aplikací využívat ke shromažďování údajů za účelem zájmově orientované reklamy.

Vzhledem k tomu, že právní předpisy se v různých zemích a oblastech liší a že služby Google pro vývojáře mobilních aplikací lze používat mnoha způsoby, nemůže společnost Google doporučit přesné znění zásad ochrany soukromí. Jen vy znáte konkrétní aspekty a specifika svého podnikání, které by měly být v zásadách ochrany soukromí zohledněny.

Tyto zásady byly naposledy aktualizovány 2015-09-01.