Bộ công cụ học máy mang kiến thức chuyên môn về công nghệ máy học của Google cho các nhà phát triển ứng dụng di động trong một gói mạnh mẽ và dễ sử dụng. Làm cho ứng dụng iOS và Android của bạn trở nên hấp dẫn, cá nhân hoá và hữu ích hơn bằng các giải pháp được tối ưu hoá để chạy trên thiết bị.
Quá trình xử lý Bộ công cụ học máy diễn ra trên thiết bị. Nhờ vậy, quá trình này diễn ra nhanh chóng và mở khoá các trường hợp sử dụng theo thời gian thực như xử lý dữ liệu đầu vào của máy ảnh. Thiết bị này cũng hoạt động khi không có mạng và có thể dùng để xử lý hình ảnh cũng như văn bản cần lưu trên thiết bị.
Khai thác những công nghệ học máy để hỗ trợ trải nghiệm của chính Google trên thiết bị di động.
Chúng tôi kết hợp các mô hình học máy hàng đầu trong ngành với quy trình xử lý nâng cao và cung cấp những mô hình này thông qua các API dễ sử dụng để hỗ trợ các trường hợp sử dụng hiệu quả trong ứng dụng.

API Vision

API phân tích hình ảnh và video để gắn nhãn hình ảnh và phát hiện mã vạch, văn bản, khuôn mặt cũng như vật thể.
Quét và xử lý mã vạch. Hỗ trợ hầu hết các định dạng 1D và 2D chuẩn.
Phát hiện khuôn mặt và điểm mốc trên khuôn mặt.
Phát hiện thông tin dạng lưới khuôn mặt trên hình ảnh chụp ở cự ly gần.
Nhận dạng và trích xuất văn bản từ hình ảnh.
Xác định các vật thể, vị trí, hoạt động, loài động vật, sản phẩm, v.v. Sử dụng mô hình cơ sở có mục đích chung hoặc điều chỉnh cho phù hợp với trường hợp sử dụng của bạn với mô hình TensorFlow Lite tuỳ chỉnh.
Bản địa hoá và theo dõi một hoặc nhiều đối tượng trong nguồn cấp dữ liệu camera trực tiếp theo thời gian thực.
Nhận dạng văn bản viết tay và các hình dạng vẽ tay trên một bề mặt kỹ thuật số, chẳng hạn như màn hình cảm ứng. Nhận dạng hơn 300 ngôn ngữ, biểu tượng cảm xúc và hình dạng cơ bản.
Phát hiện vị trí cơ thể người theo thời gian thực.
Tách biệt nền với người dùng trong một cảnh và tập trung vào những nội dung quan trọng.
Tách biệt các chủ thể (người, thú cưng hoặc đồ vật) khỏi hậu cảnh trong ảnh.
Số hoá tài liệu vật lý từ ảnh.

API ngôn ngữ tự nhiên

API xử lý ngôn ngữ tự nhiên để xác định và dịch giữa 58 ngôn ngữ, đồng thời cung cấp nội dung đề xuất trả lời.
Xác định ngôn ngữ của một chuỗi văn bản chỉ bằng một vài từ.
Dịch hoàn toàn văn bản giữa 58 ngôn ngữ trên thiết bị.
Tạo đề xuất trả lời trong cuộc trò chuyện bằng văn bản.
Phát hiện và xác định vị trí của các thực thể (chẳng hạn như địa chỉ, ngày/giờ, số điện thoại, v.v.) và xử lý dựa trên những thực thể đó. Hỗ trợ 15 ngôn ngữ.