Chúng tôi cung cấp một tập hợp các ứng dụng mẫu để giúp bạn bắt đầu sử dụng Bộ công cụ máy học. Ứng dụng mẫu có hai loại:

  • Ứng dụng khởi động nhanh là ứng dụng mẫu đơn giản giúp bạn bắt đầu sử dụng các API này.
  • Ứng dụng quảng cáo là các ứng dụng sang trọng hơn, hướng dẫn cách trải nghiệm những trải nghiệm phức tạp hơn bằng cách sử dụng một hoặc nhiều API Bộ công cụ máy học kết hợp với các thành phần Material Design.

API Vision

API phân tích hình ảnh và video để gắn nhãn hình ảnh và phát hiện mã vạch, văn bản, khuôn mặt cũng như vật thể.
Minh hoạ cách bắt đầu sử dụng tất cả các API Tầm nhìn: quét mã vạch, phát hiện khuôn mặt, nhận dạng văn bản và phát hiện tư thế. Công cụ này cũng cho thấy tính năng gắn nhãn hình ảnh và phát hiện đối tượng bằng các mô hình cơ sở và mô hình TensorFlow Lite tuỳ chỉnh.
Minh hoạ cách sử dụng tính năng gắn nhãn hình ảnh bằng các mô hình AutoML Vision Edge và cách tải các mô hình được lưu trữ bằng Firebase xuống.
Ứng dụng này sử dụng Vision API của Bộ công cụ học máy và trình bày cách xây dựng trải nghiệm người dùng toàn diện, phong phú theo nguyên tắc thiết kế của Material for ML.
Minh hoạ cách bắt đầu sử dụng API nhận dạng mực kỹ thuật số.

API ngôn ngữ tự nhiên

API xử lý ngôn ngữ tự nhiên để xác định và dịch giữa 58 ngôn ngữ, đồng thời cung cấp nội dung đề xuất trả lời.
Cho biết cách dùng Bộ công cụ học máy để dịch văn bản.
Minh hoạ cách sử dụng tính năng Trả lời thông minh của Bộ công cụ học máy để tự động tạo câu trả lời cho các chuỗi trò chuyện.
Minh hoạ cách dùng Bộ công cụ học máy để xác định ngôn ngữ của văn bản.
Phát hiện và xác định vị trí của các đối tượng (ví dụ: địa chỉ, ngày/giờ, v.v.) từ 15 ngôn ngữ khác nhau và xử lý dựa trên ngữ cảnh.
Ứng dụng này dùng các API nhận dạng văn bản, mã ngôn ngữ và API dịch trên thiết bị để dịch văn bản từ hình ảnh trên máy ảnh theo thời gian thực.