Nghiên cứu điển hình

Tìm hiểu cách Zyl dùng API phát hiện khuôn mặt và gắn nhãn hình ảnh của Bộ công cụ học máy để thu nhỏ ứng dụng của họ xuống 50%.
Đọc cách Lose It! sử dụng API nhận dạng văn bản của Bộ công cụ học máy để cải thiện trải nghiệm người dùng.
Tìm hiểu cách adidas sử dụng API Phát hiện và theo dõi đối tượng của Bộ công cụ học máy để hỗ trợ tính năng tìm kiếm bằng hình ảnh trong cửa hàng của họ.
Xem cách WPS Office sử dụng Bộ công cụ học máy để cung cấp bản dịch liền mạch bằng 43 ngôn ngữ và tiết kiệm 65 triệu USD mỗi năm.