กรณีศึกษา

ดูวิธีที่ Zyl ใช้ API การตรวจจับใบหน้าและติดป้ายกํากับรูปภาพของ ML Kit เพื่อลดขนาดแอปลง 50%
อ่านเรื่องราวของ Lose It! ใช้ API การจดจําข้อความ ML Kit' เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้
ดูวิธีที่ Adidas ใช้ Object Detection & Object API ของ ML Kit เพื่อเปิดใช้การค้นหาภาพในร้านค้า
ลองดูวิธีที่ WPS Office ใช้ ML Kit เพื่อการแปลที่ราบรื่นใน 43 ภาษาและประหยัดได้ $65 ล้านต่อปี