Sample

W tej sekcji znajdziesz przykłady funkcjonalne Google Meet.

Google przechowuje na GitHubie poniższe przykłady. Możesz utworzyć rozwidlenie tych repozytoriów i używać ich jako referencji we własnych projektach.

Przykładowy Android dla pakietu SDK do udostępniania na żywo w Google Meet

W tej przykładowej aplikacji pokazujemy, jak korzystać z pakietu SDK do udostępniania na żywo w Google Meet. Odbiorcami są deweloperzy, którzy próbują używać tego pakietu SDK we własnej aplikacji.

W tym projekcie używane jest narzędzie do kompilacji Gradle. Aby skompilować ten projekt, użyj polecenia kompilacji gradlew lub zaimportuj projekt do Android Studio.

Udostępnianie na żywo w Google Meet umożliwia wyświetlenie lub sklonowanie kodu źródłowego w repozytorium GitHub.