Biblioteki klienta dla usług internetowych Map Google

Klienty Java, Python, Go Client i Node.js Client for Google Maps Services to obsługiwane przez społeczność biblioteki klienta udostępnione na licencji Apache 2.0. Są one dostępne do pobrania i wkładu na GitHubie. Znajdziesz tam również instrukcje instalacji i przykładowy kod:

Dlaczego warto korzystać z bibliotek klientów?

Klienty Java, Python, Go i Node.js dla Map Google umożliwiają pracę z usługami internetowymi Map Google na serwerze. Zawierają one następujące interfejsy API:

Oprócz funkcji dostarczanych przez te interfejsy API biblioteki klienta ułatwiają też wykonywanie typowych zadań.

  • Automatyczne ograniczenie liczby żądań: domyślnie żądania są wysyłane z użyciem przewidywanego limitu liczby żądań dla każdej usługi internetowej. Możesz podać niestandardowe limity zapytań na sekundę za pomocą właściwości new GeoApiContext().setQueryRateLimit(qps).
  • Ponów próbę w przypadku niepowodzenia – biblioteki klienckie automatycznie ponawiają każde żądanie, jeśli interfejs API wysyła błąd 5xx. Ponowne próby wykonane są wykładniczo, co pomaga w przypadku przejściowych awarii.
  • Łatwe uwierzytelnianie: biblioteki klienckie ułatwiają uwierzytelnianie za pomocą bezpłatnego klucza interfejsu API. Klienci korzystający z abonamentu Premium Google Maps Platform mogą używać swoich identyfikatorów i tajnych haseł.
  • POJO – biblioteki Java zwracają obiekty natywne dla każdej odpowiedzi interfejsu API. Biblioteki Pythona zwracają strukturę określoną przez interfejs API.
  • Asynchroniczne lub synchroniczne Wszystkie żądania obsługują synchroniczne lub asynchroniczne style wywołań.

Warunki usługi

Biblioteki klienta dla usług internetowych Map Google są objęte licencją Apache 2.0.

Biblioteka klienta to kod na potrzeby usług internetowych Map Google. Usługi internetowe Map Google podlegają Warunkom korzystania z usługi Google Maps Platform.

Ważne: te biblioteki nie są objęte standardowymi zasadami wycofywania ani umową pomocy Google.

Klucze interfejsu API i identyfikatory klientów

Każda usługa internetowa Map Google wymaga klucza interfejsu API lub identyfikatora klienta. Aby dowiedzieć się, kiedy używać klucza interfejsu API, jak używać identyfikatora klienta i jak uzyskać klucz interfejsu API lub identyfikator klienta, przeczytaj przewodnik dotyczący uwierzytelniania używanego interfejsu API: