Dokumentacja interfejsu Location Select API

Interfejs Location Selection API jest wywoływany za pomocą gRPC lub REST. Korzystając z tego przewodnika, możesz dla wygody otwierać informacje z interfejsu Location Selection API w drugim oknie.

Przykłady w tym przewodniku są w języku Java. Sposób implementacji jest podobny w innych językach. Interfejs Location Selection API jest zgodny z opracowanym przez Google przewodnikiem po interfejsach API i jest zgodny ze stylem opartym na zasobach. Znajomość metod niestandardowych może zwiększyć dostępność interfejsu API.