Bắt đầu

Bắt đầu xây dựng bằng các tính năng thường dùng của SDK điều hướng dành cho Android.
Tạo tài khoản, tạo khoá API và bắt đầu xây dựng.
Tìm hiểu cách sử dụng SDK điều hướng để điều hướng tuyến một đích đến trong ứng dụng của bạn.
Tuỳ chỉnh những thành phần và thành phần điều khiển trên giao diện người dùng xuất hiện trong quá trình điều hướng trong ứng dụng.
Nghe và phản hồi các sự kiện điều hướng xảy ra khi người dùng di chuyển dọc theo một tuyến đường bằng ứng dụng của bạn.

Mẫu mã

Chạy các ứng dụng mẫu minh hoạ cách sử dụng SDK điều hướng dành cho Android.
Chạy ứng dụng minh hoạ SDK Điều hướng cho cả tính năng chỉ đường và bản đồ.
Tìm hiểu cách thêm bộ chọn địa điểm hiện tại vào ứng dụng Android của bạn và hơn thế nữa.