Text

Muhtemelen yerelleştirilmiş metin yükü. Bazı Metin alanları, işaretlenmiş içerik içerebilir.

JSON gösterimi
{
 "value": string,
 "localizedValue": [
  {
   object (LocalizedString)
  }
 ]
}
Alanlar
value

string

Bilinmeyen bir yerel ayardaki metin değeri. Yalnızca localizedValue boşsa gereklidir. Bu değerin yerel ayarı, iş ortağına veya servis sağlayıcıya bağlı olabilir. Belirli bir dil olduğu varsayılmamalıdır.

localizedValue[]

object (LocalizedString)

Yerel ayara özgü metin değerleri. İsteğe bağlı.

LocalizedString

Bir yerel ayardaki dize örneği.

JSON gösterimi
{
 "locale": string,
 "value": string
}
Alanlar
locale

string

"en", "mas", "zh-Hant", "de-CH-1901" gibi IETF BCP 47 dil kodu. http://www.w3.org/International/articles/language-tags/ sayfasına göz atın.

value

string

Yukarıdaki yerel ayarda bulunan ileti (UTF-8).