Wprowadzenie

Witamy w artykule Testowanie i debugowanie w systemach uczących się. Testowanie i debugowanie systemów uczących się różni się znacznie od standardowego testowania i debugowania. Z tego kursu dowiesz się, jak debugować model, aż po monitorowanie swojego potoku w środowisku produkcyjnym.

Obraz przedstawiający 5 faz systemów uczących się Etapy obejmują pięć kroków:
określenie problemu z systemem uczącym się i zaproponowanie rozwiązania;
2 – utworzenie zbioru danych;
3 – przekształcenie danych; 4 – wytrenowanie modelu; 5 użycie modelu do prognozowania. W tym kursie skupiamy się na 4. i 5. modelu trenowania oraz jego prognozowaniu.

Czego nie obejmuje ten kurs:

  • Debuger Tensorflow: specjalistyczny debuger dla Tensorflow.
  • Poznanie modelu: uzyskiwanie informacji o zachowaniu modeli ML.
  • Wytyczne dla konkretnych aplikacji ML.

Wymagania wstępne

W tym kursie zakładamy, że masz:

Przyjemnej nauki!