פראלטיקה של ML: הוגנות ב-API של פרספקטיבה

תרגיל מס' 1: בחינת המודל

בתרגיל המעשי הזה, תבדקו את בעיות ההטיה שהצוות של Jigaw גילה על ידי הכנת מודל אנלוגי במערך הנתונים של ההערות אזרחיות והערכת הביצועים של תת-הקבוצות באמצעות אינדיקטורים הוגנים והכלי מה אם.