Kursy podstawowe

Kursy podstawowe obejmują podstawy systemów uczących się i podstawowe zagadnienia.

Zalecamy skorzystanie z nich w kolejności podanej poniżej.

Nowy
Krótkie wprowadzenie do systemów uczących się.
Praktyczny kurs praktyczny dotyczący najważniejszych zasad systemów uczących się.
Nowy
Kurs, który pomoże Ci zrozumieć rzeczywiste problemy związane z systemami uczącymi się.
Wprowadzenie do przygotowania danych do obsługi systemów uczących się.
Strategie testowania i debugowania modeli i potoków systemów uczących się.
Weź udział w większej liczbie kursów ML, aby poszerzyć swoją wiedzę i rozwijać umiejętności.