Modeller

KML'de, COLLADA değişim dosyası biçiminde bina, köprü, anıt ve heykel gibi 3D modelleri içe aktarabilirsiniz. Modeller, SketchUp, 3D Studio Max, Softimage XSI veya Maya gibi uygulamalar kullanılarak Google Earth'ten bağımsız olarak kendi koordinat alanlarında tanımlanır. 3D model Google Earth'e aktarıldığında, Dünya koordinat sistemine sığacak şekilde çevrilir, döndürülür ve ölçeklendirilir. Google Earth'e önceden yüklenmiş olan modeller <Update> öğesi kullanılarak yeniden konumlandırılabilir ve yeniden boyutlandırılabilir.

Örnek Model

Model, Google Earth'te diğer herhangi bir geometri nesnesi (nokta, çizgi veya poligon) gibi kullanılır. Dokulu bir modeli içe aktaran bir KML dosyasının basit bir örneğini burada görebilirsiniz.

Modele yapılan <Link> referansı, mutlak veya göreli bir dosya spesifikasyonu ya da bir URL olabilir.

Bu modeli görüntülemek için gerekli tüm doku ve yer paylaşımı dosyalarının yanı sıra Modeli içeren bu doc.KML dosyasını içeren bir arşiv olan MackyBldg.kmz dosyasını yükleyin:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
<Placemark>
<name>SketchUp Model of Macky Auditorium</name> <description>University of Colorado, Boulder; model created by Noël Nemcik.</description>
<LookAt>
<longitude>-105.2727379358738</longitude>
<latitude>40.01000594412381</latitude> <altitude>0</altitude> <range>127.2393107680517</range>
<tilt>65.74454495876547</tilt> <heading>-27.70337734057933</heading> </LookAt> <Model id="model_4"> <altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>
<Location>
<longitude>-105.272774533734</longitude>
<latitude>40.009993372683</latitude>
<altitude>0</altitude>
</Location>
<Orientation>
<heading>0</heading>
<tilt>0</tilt>
<roll>0</roll>
</Orientation>
<Scale>
<x>1</x>
<y>1</y>
<z>1</z>
</Scale> <Link> <href>MackyBldg.kmz/files/CU Macky.dae</href> </Link>
<ResourceMap id="resourcemap_for_model_4"> <Alias>
<sourceHref>../files/CU-Macky---Center-StairsnoCulling.jpg</sourceHref>
<targetHref>C:/DOCUME~1/josiew/LOCALS~1/Temp/MackyBldg.kmz/files/CU-Macky---Center-StairsnoCulling.jpg</targetHref>
</Alias>
<Alias>
<sourceHref>../files/CU-Macky-4sideturretnoCulling.jpg</sourceHref>
<targetHref>../files/CU-Macky-4sideturretnoCulling.jpg</targetHref>
</Alias>
<Alias>
<sourceHref>../files/CU-Macky-Back-NorthnoCulling.jpg</sourceHref>
<targetHref>../files/CU-Macky-Back-NorthnoCulling.jpg</targetHref>
</Alias>
<Alias>
<sourceHref>../files/CU-Macky-BrickwallnoCulling.jpg</sourceHref>
<targetHref>../files/CU-Macky-BrickwallnoCulling.jpg</targetHref>
</Alias> . . . </ResourceMap>
</Model>
</Placemark>
</kml>

Model, Konum öğesinin enlem, boylam ve rakım spesifikasyonlarıyla coğrafi olarak konumlandırılır. Bu örnekte, bütünlük için dahil edilen Yön ve Ölçek öğeleri için varsayılan değerler kullanılmıştır.

Yön öğesi, modelin x (tilt), y (roll) ve z (başlık) eksenleri etrafında döndürülmesini belirtir. y ekseni Kuzey'i işaret eder, boylam çizgilerine paraleldir. x ekseni ise Doğu'ya işaret eder ve enlem çizgilerine paralel olur. Rotasyonlar derece olarak belirtilmiştir. Aşağıdaki şemada gösterildiği gibi pozitif rotasyonlar kullanılır.

ResourceMap öğesi, orijinal dosyaları Collada dosyasında (<sourceHref>) belirtilen konumdan KML veya KMZ dosyasındaki (<targetHref>) Modeli içeren bir konuma eşleme yapar.

Not: Google Earth Sürüm 4.2 öncesi sürümlerde, bu eşleme işlevi textures.txt dosyası (KMZ arşivine dahil olan harici bir dosya) tarafından gerçekleştiriliyordu. Google Earth 4.2, bir textures.txt dosyasına başvuruda bulunan KML ve KMZ dosyalarını kabul eder ve bunları doğru şekilde işler. Bu tür dosyalar Google Earth 4.2 ve sonraki sürümler tarafından yazıldığında, textures.txt dosyasındaki bilgiler <Model>> ve <Model> öğelerinin alt öğeleri olan <Takma adlar> öğelerine dönüştürülür.

.kmz Arşivi oluşturma

KMZ arşivi, tek bir KML sunusu oluşturmak için kullanılan dosyaların bir koleksiyonudur. Bu arşivde, .KML dosyasında başvurulan tüm yerel dosyalar (ör. resimler, dokular ve modeller) yer alır. KMZ arşivi bir ağ sunucusunda barındırılması gerekmeyen, bağımsız bir pakettir ve kolayca e-postayla gönderilebilir ve tek bir birim olarak depolanabilir. Google Earth, .KML ve .kmz dosyalarını doğrudan okuyabilir.

doc.KML dosyası ve başvuruda bulunduğu yerel dosyalar, ZIP dosyası biçimi kullanılarak arşivlenir. Birçok uygulama bu biçimi oluşturabilir. Windows sistemlerinde WinZip, Macintosh sistemlerinde Stuffit ve Linux veya Macintosh sistemlerinde zip dosyası, ZIP biçimini okuyup yazabilen popüler uygulamalardır. Doğrudan Windows Gezgini veya Mac Finder'ı kullanarak zip arşivleriyle de çalışabilirsiniz.

.zip dosyasını oluşturduktan sonra dosya uzantısını .kmz olarak değiştirin.

Macky Binası'nın dokulu modelinin tamamını içeren KMZ arşivinde şu dosyalar yer alır:

  • doc.KML - COLLADA (.dae) modelini içe aktarıp Google Earth'e yerleştiren, yukarıda gösterilen KML dosyası. Bu dosyayı KMZ (ZIP) dosyasının kök dizinine yerleştirin.
  • files/ dizini: Modelin geometrisini, dokularını ve malzemesini tanımlayan COLLADA dosyalarını içerir. Macky Binası örneğinde bu dizin, COLLADA dosyasını (CU Macky.dae) ve binayı dokulandırmak için kullanılan JPEG görsellerini içeren çok sayıda dosyayı içerir (CU-Macky-BrickwallnoCulling.jpg, CU-Macky--Center-StairsnoCulling.jpg, CU_Macky-EastdetaildoornoCulling.jpg).

Bu örnekte, dosyaları KMZ arşivinde yapılandırmanın bir yolu gösterilmektedir. Aslında, dosyaları bilgisayarınızdaki klasörlere veya dizinlere göre düzenlediğiniz gibi, size mantıklı gelen herhangi bir yapıda düzenleyebilirsiniz. Örneğin, tüm resimleri bir images/ dizinine yerleştirmek yararlı olabilir. Göreli başvurular (NetworkLink, Bağlantı, Yer Paylaşımı/Simge ve Modelde kullanılan <href> öğesinde bahsedilen dosyalar gibi) doc.KML dosyasına göre belirtilir. Bir resim dizini eklerseniz resimleriniz için <href> spesifikasyonu şöyle olur: images/myBrickTexture.jpg, images/myMountainOverlay.png vb.).

Başa dön