Google Issue Tracker

درباره Issue Tracker

Issue Tracker ابزاری است که به صورت داخلی در Google برای ردیابی اشکالات و درخواست‌های ویژگی در طول توسعه محصول استفاده می‌شود. در خارج از Google برای استفاده توسط کاربران عمومی و شریک خارجی که نیاز به همکاری با تیم های Google در پروژه های خاص دارند، در دسترس است.

Issue Tracker یک ابزار ردیابی مشکلات با هدف عمومی نیست و به عنوان یک محصول مصرف کننده برای تیم های خارجی که می خواهند از آن برای ردیابی مشکلات خود استفاده کنند ارائه نمی شود. شما نمی توانید از این ابزار به عنوان یک مکان عمومی برای ارسال بازخورد در مورد محصولات Google استفاده کنید. لطفاً برای دستورالعمل‌های مربوط به ارائه بازخورد به اسناد مربوط به محصولات جداگانه مراجعه کنید.

مخاطب مورد نظر

Issue Tracker برای دو دسته از کاربران در نظر گرفته شده است:

  • کاربران عمومی مجموعه محدودی از پروژه‌های تایید شده توسط Google
  • کاربران شریکی که در پروژه های خاصی با Google همکاری می کنند

Issue Tracker دارای مجوزهای کنترل دسترسی است که تعیین می کند کاربران می توانند مسائل مربوط به هر پروژه را پیدا، مشاهده، ایجاد و تغییر دهند. این مجوزها توسط Google بر اساس هر پروژه مشخص می شود. کاربران غیر Google نمی‌توانند پروژه‌های جدیدی را به ردیاب مشکل اضافه کنند یا مجوزها را مدیریت کنند.

کاربران عمومی

کاربران عمومی کاربران و/یا توسعه دهندگان پروژه های خاصی هستند که Google ردیاب مشکل را به عنوان ابزار ردیابی مشکل تعیین کرده است. کاربران و توسعه دهندگان پروژه هایی که ردیاب مشکل ابزار ردیابی تایید شده نیست، نمی توانند از آن برای ردیابی مشکلات خود استفاده کنند.

کاربران عمومی می توانند به ردیاب مشکل در آدرس اینترنتی زیر دسترسی داشته باشند: https://issuetracker.google.com

کاربران شریک

کاربران شریک ، کاربرانی از شرکت‌ها یا سازمان‌هایی هستند که با Google در پروژه‌های خاصی که از ردیاب مشکل استفاده می‌کنند، همکاری می‌کنند.

کاربران شریک باید دستورالعمل‌های دسترسی خاص شریک را دنبال کنند و می‌توانند به ردیاب مشکل در نشانی اینترنتی زیر دسترسی داشته باشند: https://partnerissuetracker.corp.google.com

شرایط استفاده از خدمات

استفاده از ردیاب مشکل توسط شرایط خدمات Google، خط‌مشی رفتار و محتوای کاربر شرایط خاص سرویس و خط‌مشی رازداری Google کنترل می‌شود.

خط‌مشی رفتار و محتوای کاربر ردیاب مشکل انواع اطلاعاتی را که برای ارسال به ردیاب مشکل نامناسب هستند، که شامل مواردی مانند اطلاعات شخصی حساس و هرزنامه می‌شود، شرح می‌دهد. لطفاً محتوای نامناسب را در Issue Tracker ارسال نکنید. اگر سهواً محتوای نامناسبی را ارسال کرده‌اید، لطفاً با ارسال یک تیکت پشتیبانی درخواست حذف کنید.