Bảng chú giải thuật ngữ về trường

Công cụ theo dõi lỗi của Google cung cấp một tập hợp các trường mặc định có sẵn trong mọi vấn đề. Các trường tuỳ chỉnh bổ sung có thể có sẵn trên cơ sở từng thành phần.

Bảng sau đây cho thấy các trường mặc định do Công cụ theo dõi lỗi cung cấp:

Kỹ thuật Nội dung mô tả
Nội dung lưu trữ Cho biết liệu vấn đề đã được lưu trữ hay chưa.
Người được giao Người dùng được chỉ định vấn đề này.
Bị chặn bởi Mã của các vấn đề chặn vấn đề này.
Chặn Mã của các vấn đề mà vấn đề này chặn.
CC Danh sách người dùng hoặc nhóm quan tâm đến vấn đề này nhưng không phải là người được chỉ định, báo cáo viên hoặc người xác minh.
Cộng tác viên Danh sách người dùng đang tích cực giải quyết một vấn đề.
Thành phần Thành phần chứa vấn đề.
Đã tạo Ngày và giờ tạo vấn đề.
Nội dung mô tả Nội dung mô tả chi tiết về vấn đề, bao gồm cả các bước mô tả vấn đề (nếu có). Trường này có thể đã được điền một phần cho bạn nếu văn bản nội dung mô tả được cung cấp theo mặc định hoặc theo mẫu đã chọn. Bạn cũng có thể đánh dấu tuỳ chọn Đánh dấu để viết nội dung mô tả dưới dạng văn bản Đánh dấu.
Cập nhật trạng thái "Trạng thái hiện tại" của một vấn đề. Đối với các vấn đề về lưu lượng truy cập cao, các nhóm có thể sử dụng dữ liệu này để đưa ra "câu trả lời" chuẩn về vấn đề đang diễn ra. Tìm hiểu thêm
Số lượng bản sao Số lượng trùng lặp được báo cáo cho vấn đề này.
Trùng lặp với Mã của vấn đề mà vấn đề này trùng lặp.
Tìm thấy trong Phiên bản của phần mềm nơi phát hiện thấy vấn đề.
Mã nhận dạng Mã vấn đề bằng số duy nhất.
Trong giai đoạn sản xuất Cho biết liệu đã giải quyết vấn đề này hay chưa.
Lần sửa đổi gần đây nhất Ngày và giờ sửa đổi vấn đề lần gần đây nhất.
Mức độ ưu tiên Mức độ ưu tiên của vấn đề.
Phóng viên Người dùng đã báo cáo vấn đề.
Mức độ nghiêm trọng Tính nghiêm trọng của vấn đề.
Trạng thái Trạng thái của vấn đề (ví dụ: Mới, Đã chỉ định hoặc Đã khắc phục).
Nhắm mục tiêu Phiên bản phần mềm mà vấn đề cần được giải quyết.
Loại Loại vấn đề (ví dụ: Lỗi, Yêu cầu về tính năng hoặc Quy trình).
Đã xác minh Phiên bản phần mềm mà vấn đề được xác minh là đã giải quyết.
Người xác minh Người dùng đã xác minh cách giải quyết vấn đề.
Đã giải quyết Ngày và giờ giải quyết vấn đề.
Đã xác minh Ngày và giờ xác minh vấn đề.
Số phiếu bầu Số lần người dùng đã bình chọn cho vấn đề (ví dụ: sử dụng nút +1). Số lần người dùng đã bỏ phiếu cho vấn đề (ví dụ: bằng cách gắn dấu sao).
Nỗ lực ước tính Mức nỗ lực ước tính theo từng điểm trong câu chuyện, ngày phát triển của áo phông (do quản trị viên thành phần thiết lập)
Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu theo kế hoạch.
Ngày kết thúc Ngày kết thúc dự kiến.
Rủi ro Rủi ro khi đáp ứng Ngày kết thúc đã lên kế hoạch.
Mức cam kết Mức độ hoàn thành công việc theo kế hoạch.