Bắt đầu với IMA cho các nền tảng và thiết bị khác

Ngoài các nền tảng có SDK IMA gốc, bạn cũng có thể tích hợp IMA với các nền tảng và thiết bị khác bằng cách sử dụng SDK gốc để phát triển các ứng dụng cho các nền tảng tương thích. Ví dụ: các thiết bị hỗ trợ ứng dụng HTML5 được nhúng có thể tương thích với SDK IMA HTML5.

Khả năng tương thích với SDK IMA

Phần này cung cấp một danh sách chưa đầy đủ về các nền tảng bổ sung có thể tương thích với các SDK IMA.

Nền tảng IMA phía máy khách IMA DAI (Chèn quảng cáo động)
Amazon Fire TV SDK phía máy khách của Android SDK DAI cho Android
TV thông minh Samsung (Tizen) SDK phía máy khách HTML5 API DAI
TV LG (một số mẫu) SDK phía máy khách HTML5 API DAI
HbbTV SDK phía máy khách HTML5 API DAI
Xbox (ứng dụng JavaScript) SDK phía máy khách HTML5 API DAI
KaiOS SDK phía máy khách HTML5 API DAI

Nếu bạn muốn tích hợp thêm các nền tảng hoặc thiết bị IMA không được liệt kê trên trang này, hãy liên hệ với nhân viên đại diện khách hàng của Google hoặc liên hệ với chúng tôi qua Diễn đàn IMA.