Khả năng hỗ trợ và tương thích

Trang này cung cấp thông tin chung về khả năng hỗ trợ phía máy khách và khả năng tương thích của IMA HTML5 cho các trình duyệt, định dạng video và nền tảng.

Định dạng video và trình duyệt được hỗ trợ

Khả năng hỗ trợ nhiều tính năng sẽ khác nhau tuỳ theo trình duyệt, và không có một định dạng video mặc định nào được tất cả các trình duyệt chính hỗ trợ. Ba định dạng video chính được dùng trong phần lớn các trình duyệt là H.264, WebM và Ogg Theora.

Trình phát video được hỗ trợ

Phần lớn các tính năng của IMA được hỗ trợ bởi các trình phát video HTML5 thông thường, bao gồm cả thẻ HTML <video>. Xem Chương trình đối tác công nghệ video để biết danh sách các trình phát video đã biết có hỗ trợ SDK IMA.

Khả năng tương thích với sự kiện VAST

Phần này liệt kê các sự kiện VAST được tự động báo cáo tới máy chủ dựa trên thông tin được trả về trong phản hồi VAST.

Hỗ trợ đầy đủ

complete, creativeView, firstQuartile, impression, midpoint, pause, resume, rewind (kích hoạt khi có bất kỳ hoạt động tìm kiếm đáng kể nào theo hướng ngược lại), start, thirdQuartile.

Được hỗ trợ một phần

 • click

  Sự kiện Click chỉ được gửi cho quảng cáo dạng video. Bạn không thể ghi lại lượt nhấp trên trình phát toàn màn hình gốc trên Android, iOS hoặc máy tính, nhưng phần tử theo dõi lượt nhấp trong trang vẫn có thể ghi lại các lượt nhấp khi video đóng. Tuy nhiên, nếu phần tử video sử dụng các chế độ điều khiển gốc trên iPad, thì bạn sẽ không thể ghi lại lượt nhấp.

 • fullscreen

  SDK IMA hỗ trợ chế độ toàn màn hình được mô phỏng, trong đó video chiếm toàn bộ cửa sổ trình duyệt. Chúng tôi coi video là ở chế độ toàn màn hình khi offsetWidthoffsetHeight của video đó ít nhất bằng kích thước của nội dung tài liệu. Chế độ này được hỗ trợ trên mọi trình duyệt. Để xem ví dụ về chế độ toàn màn hình được mô phỏng, hãy tải mẫu xuống.

  Trên các nền tảng Android trước 3.0 và iPhone, video sẽ luôn phát lại ở chế độ toàn màn hình.

 • mute, unmute

  iOS và Android chỉ kiểm soát âm lượng theo mặc định. Do đó, SDK IMA không thể xác định số lượng hoặc trạng thái tắt tiếng và chúng tôi cũng không nhận được thông báo về các thay đổi. Dưới đây là danh sách các phiên bản trình duyệt có và không hỗ trợ mute, unmute:

  • Được hỗ trợ: Firefox 3.5 trở lên, Chrome 8 trở lên, Safari 4 trở lên
  • Không được hỗ trợ: iOS, Android

Để biết thêm thông tin chi tiết về việc phân phát quảng cáo VAST, hãy tham khảo nguyên tắc của IAB.

Lưu ý đối với khung JavaScript

Có một số điểm cần cân nhắc khi sử dụng khung JavaScript, chẳng hạn như React hoặc AngularJS với SDK IMA HTML5. Các khung này thường di chuyển các phần tử của DOM, điều này có thể phá vỡ chức năng IMA vì IMA dự kiến DOM sẽ ở dạng tĩnh khi SDK khởi động. IMA hỗ trợ khung JavaScript, miễn là IMA được khởi động sau khi khung này hoàn tất việc di chuyển các phần tử DOM. Cụ thể, bạn không nên di chuyển phần tử HTML5 dưới dạng đối số ContainerElement khi tạo AdDisplayContainer sau khi tạo thực thể.

Hỗ trợ Apple AirPlay

SDK IMA hiện không hỗ trợ Apple AirPlay. Tắt AirPlay hoặc tắt các yêu cầu quảng cáo khi phát hiện AirPlay.

Nền tảng trình phát video được hỗ trợ

IMA SDK của Google được hỗ trợ trên các nền tảng sau:

Nền tảng Phiên bản Loại quảng cáo
HTML5 Máy tính: Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera
Thiết bị di động: Trình duyệt Chrome/Android (Android cho điện thoại và máy tính bảng), Safari và Chrome (iOS)
Quảng cáo tuyến tính, phi tuyến tính và quảng cáo đồng hành, Giải pháp video trên Ad Manager, quảng cáo dạng video trên Ad Exchange và quảng cáo WFS
iOS iOS 10.0 trở lên Quảng cáo tuyến tính và quảng cáo đồng hành, quảng cáo video trên Ad Manager, quảng cáo dạng video trên Ad Exchange và quảng cáo AWX
Android Android 4.4 trở lên Quảng cáo tuyến tính và quảng cáo đồng hành, quảng cáo video trên Ad Manager, quảng cáo dạng video trên Ad Exchange và quảng cáo AWX
tvOS tvOS 14 trở lên Quảng cáo tuyến tính, video Ad Manager và video Ad Exchange

Các tính năng video và phiên bản SDK

Để tìm hiểu thêm về các tính năng sau, hãy đọc bài viết tổng quan về quảng cáo dạng video.

HTML5 phiên bản 3 iOS phiên bản 3 Android phiên bản 3 tvOS
Bộ video của IAB
VAST 4 Nhắc nhở 9 Nhắc nhở 9 Nhắc nhở 9 Nhắc nhở 9
VAST 3 Dấu kiểm Nhắc nhở 1 Nhắc nhở 1 Nhắc nhở 1
VAST 2 Dấu kiểm Dấu kiểm Dấu kiểm Dấu kiểm
SIMID 1.0 Dấu kiểm Dấu kiểm Dấu kiểm Đỏ-X
VPAID 2 (HTML5) Dấu kiểm Đỏ-X Đỏ-X Đỏ-X
VMAP 1.0.1 Nhắc nhở 2 3 Nhắc nhở 2 Nhắc nhở 2 Nhắc nhở 2
SDK OM 1.3 Dấu kiểm Dấu kiểm Dấu kiểm Đỏ-X
Các tính năng của video trên Ad Manager
Quảng cáo tuyến tính Dấu kiểm Dấu kiểm Dấu kiểm Dấu kiểm
Tài sản được lưu trữ trên YouTube Nhắc nhở 4 Đỏ-X Đỏ-X Đỏ-X
Quảng cáo phi tuyến tính (Lớp phủ) Nhắc nhở 5 Đỏ-X Đỏ-X Đỏ-X
Quảng cáo đồng hành Dấu kiểm Dấu kiểm Dấu kiểm Đỏ-X
Tài nguyên quảng cáo đồng hành thay thế VAST 3 Dấu kiểm Dấu kiểm Đỏ-X Đỏ-X
Khả năng xem của Chế độ xem đang kích hoạt Dấu kiểm Dấu kiểm Dấu kiểm Đỏ-X
Quảng cáo audio Dấu kiểm Dấu kiểm Dấu kiểm Dấu kiểm
Chuyển hướng VAST Dấu kiểm Dấu kiểm Dấu kiểm Dấu kiểm
Chèn lấp đồng hành với yêu cầu hiển thị Dấu kiểm Dấu kiểm Dấu kiểm Đỏ-X
Khả năng tương thích của Thẻ nhà xuất bản của Google (GPT) Dấu kiểm Đỏ-X Đỏ-X Đỏ-X
Nhận thức về nội dung Dấu kiểm Dấu kiểm Dấu kiểm Dấu kiểm
Quy tắc quảng cáo Nhắc nhở 3 Dấu kiểm Dấu kiểm Dấu kiểm
Điểm chèn quảng cáo thủ công trong quy tắc quảng cáo Dấu kiểm Đỏ-X Đỏ-X Đỏ-X
Giới hạn tần suất 6 Dấu kiểm Dấu kiểm Dấu kiểm Dấu kiểm
Loại trừ cạnh tranh (luồng) Dấu kiểm Dấu kiểm Dấu kiểm Dấu kiểm
Loại trừ cạnh tranh (pod) Dấu kiểm Dấu kiểm Dấu kiểm Dấu kiểm
Loại trừ cạnh tranh (toàn trang) Dấu kiểm Đỏ-X Đỏ-X Đỏ-X
Tạo nhóm Nhắc nhở 3 Dấu kiểm Dấu kiểm Dấu kiểm
Quảng cáo đệm Dấu kiểm Dấu kiểm Dấu kiểm Dấu kiểm
Báo cáo về tính năng theo dõi đa sự kiện (MET) Dấu kiểm Dấu kiểm Dấu kiểm Dấu kiểm
Phân bổ động (AdSense cho video, Ad Manager Ad Exchange) Dấu kiểm Dấu kiểm Dấu kiểm Dấu kiểm
Quảng cáo có thể bỏ qua (không phải TrueView) 8 Nhắc nhở 5 Dấu kiểm Dấu kiểm Dấu kiểm
Chọn trong luồng Dấu kiểm Đỏ-X Đỏ-X Đỏ-X
Tải trước tài sản Nhắc nhở 7 Đỏ-X Dấu kiểm Đỏ-X
Các tính năng của AdSense cho Video
TrueView InStream Nhắc nhở 5 Dấu kiểm Dấu kiểm Đỏ-X
Chọn trong luồng Dấu kiểm Dấu kiểm Dấu kiểm Đỏ-X
Trong luồng chuẩn Dấu kiểm Dấu kiểm Dấu kiểm Dấu kiểm
Toàn thời gian Dấu kiểm Đỏ-X Đỏ-X Đỏ-X
Quảng cáo đồng hành Dấu kiểm Dấu kiểm Dấu kiểm Đỏ-X
Chèn lấp đồng hành Đỏ-X Dấu kiểm Dấu kiểm Đỏ-X
Lớp phủ Nhắc nhở 5 Đỏ-X Đỏ-X Đỏ-X
Tải trước tài sản Nhắc nhở 7 Đỏ-X Dấu kiểm Đỏ-X
Các tính năng của Ad Exchange
TrueView InStream Nhắc nhở 5 Dấu kiểm Dấu kiểm Đỏ-X
Chọn trong luồng Dấu kiểm Dấu kiểm Dấu kiểm Đỏ-X
Trong luồng chuẩn Dấu kiểm Dấu kiểm Dấu kiểm Dấu kiểm
Toàn thời gian Dấu kiểm Đỏ-X Đỏ-X Đỏ-X
Quảng cáo đồng hành Dấu kiểm Dấu kiểm Dấu kiểm Đỏ-X
Chèn lấp đồng hành Đỏ-X Dấu kiểm Dấu kiểm Đỏ-X
Lớp phủ Nhắc nhở 5 Đỏ-X Đỏ-X Đỏ-X
Khả năng xem của Chế độ xem đang kích hoạt Dấu kiểm Dấu kiểm Dấu kiểm Đỏ-X
Tải trước tài sản Nhắc nhở 7 Đỏ-X Dấu kiểm Đỏ-X
Tại sao có quảng cáo này? Dấu kiểm Dấu kiểm Dấu kiểm Dấu kiểm

1 Các tính năng VAST 3.0 sau đây chưa được hỗ trợ trong SDK không phải HTML5:

 • adSlotId đi kèm
 • Tùy chọn phân phối đồng hành
 • Biểu tượng

2 Các tính năng VMAP sau đây chưa được hỗ trợ:

 • Sự kiện theo dõi cụ thể theo VMAP (Danh sách phát video nhiều quảng cáo)
 • Mã lỗi của VMAP (Danh sách phát video nhiều quảng cáo)
 • Quảng cáo lớp phủ
 • Độ lệch thời gian không phải hh:mm:ss hoặc "bắt đầu" và "kết thúc"
 • Hiển thị thuộc tính breakType
 • repeatAfter thuộc tính

3 Để hỗ trợ VMAP và các quy tắc quảng cáo trên iPhone, bạn cần phát quảng cáo tuỳ chỉnh.

4 Mẫu quảng cáo do YouTube lưu trữ được hỗ trợ trên máy tính nhưng không hỗ trợ trên web dành cho thiết bị di động.

5 Quảng cáo phi tuyến tính (Lớp phủ), Quảng cáo có thể bỏ qua (không phải TrueView) và quảng cáo TrueView trong luồng được hỗ trợ trên web dành cho thiết bị di động HTML5 trên iOS 10 trở lên khi playsinline được sử dụng .

6 Giới hạn tần suất của quy tắc quảng cáo và loại trừ cạnh tranh yêu cầu cookie hoặc PPID.

7 Tính năng tải trước thành phần gốc không hoạt động với:

 • Web di động trên thiết bị iOS
 • Web di động trên Android trước phiên bản 4.0
 • Quảng cáo được lưu trữ trên YouTube, bao gồm các định dạng TrueView
 • Tính năng phát thủ công của IMA (bất kỳ cách triển khai nào dựa trên sự kiện AD_BREAK_READY)

8 SDK không hỗ trợ quảng cáo có thể bỏ qua có thời lượng dưới 8 giây. Khi phát quảng cáo ngắn hơn thời lượng tối thiểu, nút Skip (Bỏ qua) sẽ không xuất hiện.

9 Trong số các tính năng VAST 4 được Google Ad Manager hỗ trợ, IMA hỗ trợ các tính năng sau: