כניסה ל-iOS ול-macOS

אתם יכולים להשתמש באפליקציה לדוגמה שלנו ל-iOS ו-macOS כדי לראות איך פועלת הכניסה, או להוסיף את אפשרות הכניסה לאפליקציה הקיימת.

הדוגמה הזו ממחישה איך לשלב כניסה ב-Swift ל-iOS ול-macOS.

עבור Objective-C, אפשר לעיין באפליקציה לדוגמה SignInSample במאגר הנתונים של Google Sign-In ל-iOS.

כדי להשתמש בדוגמה הזו, צריך לוודא שמותקנת הגרסה הנוכחית של Xcode.

להורדת הפרויקט

האפליקציה לדוגמה של Swift DaysUntilBirthday זמינה במאגר פרטי הכניסה באמצעות CocoaPods ו-Swift Package Manager. כדי להוריד ולהפעיל את האפליקציה לדוגמה, מבצעים את ההוראות הבאות לאפשרות המועדפת עליכם:

CocoaPods

 1. אם CocoaPods עדיין לא מותקן, יש לבצע את השלבים המפורטים במדריך CocoaPods לתחילת העבודה.
 2. משכפלים את המאגר של 'כניסה באמצעות חשבון Google' ל-iOS :
  git clone https://github.com/google/GoogleSignIn-iOS
 3. מנווטים לספרייה DaysUntilBirthday:
  cd GoogleSignIn-iOS/Samples/Swift/DaysUntilBirthday
 4. מתקינים את יחסי התלות של Cocoapods:
  pod install
 5. פותחים את סביבת העבודה DaysUntilBirthdayForPod ב-Xcode:
  open DaysUntilBirthdayForPod.xcworkspace

מנהל חבילות Swift

 1. משכפלים את מאגר הנתונים של כניסה ל-iOS :
  git clone https://github.com/google/GoogleSignIn-iOS
 2. פותחים את הפרויקט לדוגמה של Swift:
  open GoogleSignIn-iOS/Samples/Swift/DaysUntilBirthday/DaysUntilBirthday.xcodeproj

יחסי התלות מתווספים באופן אוטומטי על ידי מנהל החבילות של Swift כשהפרויקט ייפתח ב-Xcode.

הפעלת האפליקציה

ב-iOS, צריך לבחור את היעד DaysUntilBirthday (iOS) ואז להפעיל את האפליקציה לדוגמה במכשיר מסוים או בסימולטור של iOS, על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה בסביבת העבודה.

ב-macOS, בוחרים את היעד DaysUntilBirthday (macOS) ואז לוחצים על לחצן ההפעלה של סביבת העבודה כדי להפעיל את האפליקציה לדוגמה.

השלבים הבאים

רוצה לראות איך ניתן להטמיע את כניסה באמצעות חשבון Google באפליקציה שלך? ניתן לעיין במדריך ההטמעה שלנו. אפשר גם לצפות בדוגמה המלאה ב-GitHub.

הוספת כניסה לאפליקציה הצגת האפליקציות לדוגמה ב-GitHub

האם הייתה לך חוויה טובה? נתקלת בבעיות? נשמח לדעת!