ลองลงชื่อเข้าใช้สําหรับ iOS และ macOS

ใช้แอปตัวอย่างสําหรับ iOS และ macOS เพื่อดูวิธีการทํางานของการลงชื่อเข้าใช้หรือเพิ่มการลงชื่อเข้าใช้แอปที่มีอยู่

ตัวอย่างนี้แสดงวิธีผสานรวมการลงชื่อเข้าใช้ใน Swift สําหรับ iOS และ macOS

สําหรับ Objective-C โปรดดูแอปตัวอย่าง SignInSample ในที่เก็บ Google Sign-In สําหรับ iOS

หากต้องการใช้ตัวอย่างนี้ โปรดตรวจสอบว่าได้ติดตั้ง Xcode เวอร์ชันปัจจุบันแล้ว

รับโปรเจ็กต์

แอป Swift ตัวอย่าง DaysUntilBirthday มีอยู่ในที่เก็บการลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ CocoaPods และตัวจัดการแพ็กเกจ Swft ทําตามวิธีการสําหรับตัวเลือกที่ต้องการด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดและเรียกใช้แอปตัวอย่าง

CocoaPods

 1. หากยังไม่ได้ติดตั้ง CocoaPods ให้ทําตามขั้นตอนในคู่มือการเริ่มต้นใช้งาน CocoaPods
 2. โคลนที่เก็บ Google Sign-In สําหรับ iOS:
  git clone https://github.com/google/GoogleSignIn-iOS
 3. ไปที่ไดเรกทอรี DaysUntilBirthday ดังนี้
  cd GoogleSignIn-iOS/Samples/Swift/DaysUntilBirthday
 4. ติดตั้งทรัพยากร Dependency แบบ Cocoapods ดังนี้
  pod install
 5. เปิดพื้นที่ทํางาน DaysUntilBirthdayForPod ใน Xcode
  open DaysUntilBirthdayForPod.xcworkspace

ผู้จัดการแพ็กเกจ Swift

 1. โคลนที่เก็บการลงชื่อเข้าใช้สําหรับ iOS:
  git clone https://github.com/google/GoogleSignIn-iOS
 2. เปิดโปรเจ็กต์ตัวอย่าง Swift
  open GoogleSignIn-iOS/Samples/Swift/DaysUntilBirthday/DaysUntilBirthday.xcodeproj

ตัวจัดการแพ็กเกจ Swift จะเพิ่มทรัพยากร Dependency โดยอัตโนมัติเมื่อ Xcode เปิดโปรเจ็กต์

เรียกใช้แอปพลิเคชัน

สําหรับ iOS ให้เลือกเป้าหมาย DaysUntilBirthday (iOS) แล้วเริ่มแอปพลิเคชันตัวอย่างในอุปกรณ์หรือในเครื่องจําลอง iOS โดยคลิกปุ่มเรียกใช้สําหรับพื้นที่ทํางาน

สําหรับ macOS ให้เลือกเป้าหมาย DaysUntilBirthday (macOS) แล้วเริ่มแอปพลิเคชันตัวอย่างโดยคลิกปุ่มเรียกใช้สําหรับพื้นที่ทํางาน

ขั้นตอนถัดไป

หากต้องการดูวิธีนํา Google Sign-In ไปใช้ในแอปของคุณเอง โปรดดูคู่มือการติดตั้งใช้งาน หรือดูตัวอย่างที่สมบูรณ์ใน GitHub ก็ได้

เพิ่มการลงชื่อเข้าใช้แอป ดูตัวอย่างแอปใน GitHub

คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีหรือไม่ หากพบปัญหา โปรดแจ้งให้เราทราบ