คำแนะนำในการย้ายข้อมูลฉบับย่อของ Google Sign-In

หน้านี้แสดงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ Google Sign-In SDK เวอร์ชันหลัก

ทำตามคำแนะนำนี้เพื่อย้ายข้อมูลแอปไปยัง SDK การลงชื่อเข้าใช้ของ Google เวอร์ชันล่าสุด โปรดทราบว่าเอกสารประกอบจะกล่าวถึงเวอร์ชันล่าสุดเสมอ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นและที่เก็บบน GitHub

SDK การลงชื่อเข้าใช้ Google เวอร์ชัน 7.0.0 ขึ้นไป

หากต้องการย้ายข้อมูลแอปจาก Google Sign-In SDK เวอร์ชันก่อน v7.0.0 ให้ทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

v6.2.x เวอร์ชัน 7.0.0 ขึ้นไป
GIDSignIn
signInWithConfiguration:presentingViewController:callback:
GIDSignIn
signInWithPresentingViewController:completion:
GIDSignIn
restorePreviousSignInWithCallback:
GIDSignIn
restorePreviousSignInWithCompletion:
GIDSignIn
disconnectWithCallback:
GIDSignIn
disconnectWithCompletion:
GIDAuthentication
doWithFreshTokens:
GIDGoogleUser
refreshTokensIfNeededWithCompletion:
GIDSignIn
addScopes:presentingViewController:callback:
GIDGoogleUser
addScopes:presentingViewController:completion:

SDK การลงชื่อเข้าใช้ Google เวอร์ชัน 6.0.0

หากต้องการย้ายข้อมูลแอปจาก Google Sign-In SDK เวอร์ชันก่อน v6.0.0 ให้ทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

 • อัปเดตการเรียกทั้ง [GIDSignIn sharedInstance] รายการไปยัง การเข้าถึงพร็อพเพอร์ตี้ GIDSignIn.sharedInstance

 • ย้ายการกำหนดค่าไคลเอ็นต์ทั้งหมด (รหัสไคลเอ็นต์ ฯลฯ) ไปยังออบเจ็กต์ GIDConfiguration

 • อัปเดตการเรียกวิธีการที่นำออกไปแล้วไปยังรายการที่เทียบเท่าใหม่:

  v5.x.x v6.0.0
  signIn signInWithConfiguration:presentingViewController:callback:
  restorePreviousSignIn restorePreviousSignInWithCallback:
  disconnect disconnectWithCallback:
  getTokensWithHandler: doWithFreshTokens:
  refreshTokensWithHandler: doWithFreshTokens:
 • นำการอ้างอิงทั้งหมดไปยังโปรโตคอล GIDSignInDelegate และวิธีการออก

  • ย้ายตรรกะจาก signIn:didSignInForUser:withError: ไปยังบล็อกโค้ดเรียกกลับของ signInWithConfiguration:presentingViewController:callback:

  • ย้ายตรรกะจาก signIn:didDisconnectWithUser:withError: ไปยังบล็อกเรียกกลับของ disconnectWithCallback:

 • เชื่อมต่อ GIDSignInButton ด้วยตนเองกับเมธอดที่เรียกใช้ signInWithConfiguration:presentingViewController:callback: โดยใช้ IBAction หรือที่คล้ายกัน