ตัวอย่างโค้ด

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ตัวอย่างต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสร้างแอปสําหรับ Glass Enterprise Edition 2

ดูตัวอย่างใน GitHub

ตัวอย่างการ์ด

ตัวอย่างต่อไปนี้สาธิตวิธีสร้าง UI พื้นฐาน

ตัวอย่าง UI ของการ์ดข้อความ ตัวอย่าง UI ของการ์ดคอลัมน์ UI เมนูตัวอย่าง

ดูตัวอย่างการ์ด

ตัวอย่าง Camera2

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีถ่ายภาพและวิดีโอด้วย Camera2 API

ถ่ายภาพ บันทึกวิดีโอ การบันทึกวิดีโอ

ดูตัวอย่าง Camera2

ตัวอย่างต่อไปนี้สาธิตวิธีเรียกดูและลบรูปภาพและวิดีโอ

รูปภาพในแกลเลอรี รูปภาพเต็มหน้าจอ ลบตัวเลือกเมนู

ดูตัวอย่างแกลเลอรี

ตัวอย่างเครื่องมือสแกนคิวอาร์โค้ด

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีสแกนคิวอาร์โค้ดด้วยกล้อง โดยใช้ API ของ CameraX และไลบรารี ZXing เพื่อดําเนินการดังกล่าว

รูปภาพในแกลเลอรี รูปภาพเต็มหน้าจอ ลบตัวเลือกเมนู

ดูตัวอย่างเครื่องมือสแกนคิวอาร์โค้ด

ตัวอย่างการจดจําเสียง

ตัวอย่างแอปต่อไปนี้จะแสดงฟังก์ชันการจดจําเสียงในตัว

หน้าจอหลักของแอปการจําเสียง แอปบันทึกเสียงสําหรับการจับภาพหน้าจอ หน้าจอหลักของแอปการจดจําเสียง

ดูตัวอย่างการจําเสียง

ตัวอย่างโน้ต

ตัวอย่างแอปต่อไปนี้สาธิตฟังก์ชันคําสั่งเสียงในตัวและวิธีใช้กับฟังก์ชันการจดจําเสียงในตัว

หน้าจอหลักของแอปการจําเสียง แอปบันทึกเสียงสําหรับการจับภาพหน้าจอ หน้าจอหลักของแอปการจดจําเสียง

ดูตัวอย่าง Notes

ตัวอย่างการโหลดคําสั่งเสียงซ้ํา

แอปตัวอย่างต่อไปนี้สาธิตวิธีโหลดคําสั่งเสียงซ้ําและวิธีเปิดใช้โหมดแก้ไขข้อบกพร่องสําหรับคําสั่งเสียง

หน้าจอหลักของแอปการจําเสียง แอปบันทึกเสียงสําหรับการจับภาพหน้าจอ หน้าจอหลักของแอปการจดจําเสียง

ดูตัวอย่างการโหลดคําสั่งเสียงซ้ํา

ตัวอย่างตัวตรวจจับท่าทางสัมผัส

การนําทางพื้นฐานในอุปกรณ์ Glass Enterprise Edition 2 ประกอบด้วยการตรวจจับและการตอบสนองกิจกรรมท่าทางสัมผัสบนทัชแพด หน้าอินพุตและเซ็นเซอร์มีข้อมูลเพิ่มเติม ดูตัวอย่างตัวอย่างนี้สําหรับรายละเอียดการใช้งาน

ดูตัวอย่างตัวตรวจจับท่าทางสัมผัส

ตัวอย่าง WebRTC

แอปพลิเคชันศูนย์ให้บริการทางโทรศัพท์ตัวอย่างที่แสดงการประชุมทางวิดีโอโดยใช้ WebRTC

ดูตัวอย่าง WebRTC