Google Workspace و Google Drive از انواع MIME پشتیبانی می‌کنند

می‌توانید از انواع MIME برای فیلتر کردن نتایج جستجو استفاده کنید یا برنامه‌تان را در فهرست برنامه‌های Google Workspace Marketplace فهرست کنید که می‌توانند انواع فایل‌های خاصی را باز کنند .

جدول زیر انواع MIME را که مختص Google Workspace و Drive هستند فهرست می کند:

نوع MIME شرح
application/vnd.google-apps.audio
application/vnd.google-apps.document پرونده های گوگل
application/vnd.google-apps.drive-sdk میانبر شخص ثالث
application/vnd.google-apps.drawing نقشه های گوگل
application/vnd.google-apps.file فایل گوگل درایو
application/vnd.google-apps.folder پوشه گوگل درایو
application/vnd.google-apps.form فرم های گوگل
application/vnd.google-apps.fusiontable جداول فیوژن گوگل
application/vnd.google-apps.jam Google Jamboard
application/vnd.google-apps.mail-layout طرح بندی ایمیل
application/vnd.google-apps.map Google My Maps
application/vnd.google-apps.photo Google Photos
application/vnd.google-apps.presentation اسلایدهای گوگل
application/vnd.google-apps.script اسکریپت Google Apps
application/vnd.google-apps.shortcut میانبر
application/vnd.google-apps.site سایت های گوگل
application/vnd.google-apps.spreadsheet Google Sheets
application/vnd.google-apps.unknown
application/vnd.google-apps.video