לומדים את היסודות ומקבלים במהירות גישה פרוגרמטית למידע מחשבון Campaign Manager 360.
לומדים את העקרונות הבסיסיים ומקבלים נתוני דיווח גולמיים שמאפשרים ניתוח נתונים מעבר לדיווח הרגיל.
מידע על הישויות בגיליון אלקטרוני לייצוא וייבוא בכמות גדולה.