Bulk Sheet Entity Reference

Entity: Výchozí značky Floodlight

PolePovinnéTypPopis
IDVyžadováno pouze při aktualizaci existující entity.ŘetězecHodnota číselného identifikátoru značky. Pokud toto pole ponecháte prázdné, vytvoří se nová značka a přiřadí se jí jedinečný identifikátor.
ID aktivity FloodlightAnoŘetězecHodnota číselného identifikátoru nadřazené aktivity Floodlight. Můžete zadat libovolný alfanumerický identifikátor aktivity, kterou vytváříte současně s touto značkou. Na nadřazené kartě Aktivity Floodlight také musíte uvést odpovídající řádek aktivity Floodlight.
NázevAnoŘetězecNázev entity. Musí být jedinečný.
KódAnoŘetězecKód HTML, který chcete zobrazit pokaždé, když uživatel navštíví webovou stránku obsahující přidružené značky Floodlight. Značky mají limit 12 000 znaků na aktivitu Floodlight, ale už značky přesahující délku 4000 znaků mohou zpomalit načítání stránek.
DélkaNeLongDélka kódu značky. Pouze ke čtení.
OdstranitNeLogická hodnotaUdává, zda tato aktivita bude smazána a odstraněna z aktivity Floodlight. Vztahuje se pouze na existují značky.
Možné hodnoty: Ano | Ne