Bulk Sheet Entity Reference

Entity: Aktivity Floodlight

PolePovinnéTypPopis
IDVyžadováno pouze při aktualizaci existující entity.ŘetězecHodnota číselného identifikátoru aktivity Floodlight. Pokud toto pole ponecháte prázdné, vytvoří se nová aktivita a přiřadí se jí jedinečný identifikátor. Při vytváření nové aktivity můžete k aktivitě volitelně pomocí libovolného alfanumerického identifikátoru přiřadit výchozí značky a značky majitele stránek. Při nahrání a zpracování souboru budou všechny vlastní identifikátory nahrazeny identifikátory přiřazenými službou CM360 a objekty (například výchozí značky) budou přiřazeny k aktivitě na základě vlastních identifikátorů.
ID konfigurace FloodlightNeŘetězecHodnota číselného identifikátoru nadřazené konfigurace Floodlight. Pokud je ponechána prázdná, použije se jako výchozí hodnota ID inzerenta dané úlohy.
NázevAnoŘetězecNázev entity. Musí být jedinečný.
Název skupinyAnoŘetězecNázev skupiny aktivit používaný k uspořádání aktivit Floodlight v přehledech. Pokud daný název neexistuje, vytvoří se automaticky nová skupina.
Řetězec značky pro skupinuPovinné a po vytvoření entity neměnitelné.ŘetězecIdentifikátor skupiny aktivit Floodlight přidružené k této aktivitě, který se ve značkách vyskytuje jako parametr. Můžete zadat libovolnou alfanumerickou hodnotu, nebo toto pole ponechat prázdné a použít výchozí hodnotu založenou na názvu skupiny. V této hodnotě se rozlišují velká a malá písmena.
Řetězec značky pro aktivituPovinné a po vytvoření entity neměnitelné.ŘetězecIdentifikátor aktivity Floodlight, který se ve značkách vyskytuje jako parametr. Můžete zadat libovolnou alfanumerickou hodnotu, nebo toto pole ponechat prázdné a použít výchozí hodnotu založenou na názvu aktivity. V této hodnotě se rozlišují velká a malá písmena a měla by být jedinečná.
Stav aktivity FloodlightAnoVýčetStav aktivity.
Možné hodnoty:
Aktivní | Vypnuto a archivováno | Vypnuto – porušení zásad | Zapnuto a archivováno.​
Nové aktivity nelze vytvořit se stavem Zapnuto a archivováno.
Očekávaná adresa URLAnoŘetězecAdresa URL webové stránky, na které bude značka podle očekávání umístěna.
Typ konverzeAnoVýčetUrčuje typ konverzí, které se u této aktivity budou počítat.
Možné hodnoty:
Počítadlo | Prodej.
Počítadlo: Zaznamenává nepeněžní údaje o konverzích, jako je například počet unikátních uživatelů či konverzí nebo délka relace.
Prodej: Zaznamenává peněžní údaje o konverzích, jako je například cena a počet prodaných položek.
Metoda počítáníAnoVýčetUdává, jakým způsobem se pro tuto aktivitu Floodlight budou počítat konverze. Platné možnosti závisí na tom, zda vytváříte či upravujete aktivitu počítadla, nebo prodejní aktivitu.
Možné hodnoty:
Standardní počítání | Počítání unikátních uživatelů | Počítání relací | Počítání transakcí | Počítání prodaných položek.
Formát značkyAnoVýčetFormát, který pro značku chcete použít.
Možné hodnoty:
Globální | Iframe | Obrázek.
Globální: Globální značky webu použijte, pokud značky Floodlight používáte přímo na webu pro počítače nebo mobily ke sledování konverzních nebo remarketingových událostí. Globální značky webu jsou javascriptové značky umístěné na všech stránkách webu. Doporučujeme použít globální značku webu, protože ji lze implementovat ve všech službách Google.
Iframe: Značky iframe použijte v případě, že nemůžete použít globální značku webu. Značky iframe se přidávají pouze na stránky s událostmi, které sledujete.
Obrázek: Značky obrázků použijte v případě, že nemůžete použít globální značky webu ani značky iframe. Značky obrázků se přidávají pouze na stránky s událostmi, které sledujete.

U uživatelů Správce značek Google toto nastavení určuje, který základní formát značky bude odeslán do kontejneru při přidávání aktivit do Správce značek Google. Pokud vyberete značku iframe nebo globální značku, Správce značek použije značku iframe. Pokud zvolíte obrázek, Správce značek použije značky obrázků.
Povolena atribuceAnoLogická hodnotaUdává, zda je u této aktivity povolena atribuce.
Možné hodnoty: Ano | Ne
Vlastní proměnnéNeSeznamKlíče vlastních proměnných definovaných v konfiguraci Floodlight, kterou chcete použít pro tuto aktivitu.
Vlastní proměnné Floodlight používají klíče u1=, u2=, atd. a mohou mít jakékoliv hodnoty, které jim předáte. Můžete pomocí nich sledovat různé typy údajů, které o uživatelích shromažďujete (např. žánr filmu, který zákazník kupuje, zemi, do které se zásilka posílá, apod.).

Tip: Délka proměnných se započítává do celkové délky adresy URL v prohlížeči uživatele, která je v některých prohlížečích limitována. Příliš dlouhá vlastní proměnná může způsobit, že bude adresa URL příliš dlouhá.
Odeslat do GTMNeSeznamID kontejnerů Správce značek Google, do kterých je značku aktivity Floodlight potřeba odeslat. Příklad hodnoty: „GTM-MCK6G2S, GTM-MCK6G1K“.
Stav GTMNeSeznamStav značek aktivity Floodlight, které byly odeslány do Správce značek Google.Zobrazí se pouze nejnovější odeslání do kontejneru Správce značek Google.
Každé odeslání má následující formát: „ID kontejneru Správce značek Google:Stav odeslání:Datum odeslání“. Příklad: „GTM-MCK6G2S:Vyžádáno:02/22/2022 10:39 AM“. Pouze ke čtení.
Čas poslední úpravyVyžadováno pouze při aktualizaci existující entity.InstantČasové razítko poslední úpravy entity. Systém pomocí tohoto údaje ověřuje, že se záznam mezi stažením a nahráním nezměnil.