Mẫu

Phần này trình bày một tập hợp các ứng dụng và tiện ích mẫu minh hoạ cách dịch một thao tác dự định trong Tài liệu thành một yêu cầu API.

  • Xuất nội dung tài liệu dưới dạng JSON: Xuất ra tệp kết xuất JSON chứa toàn bộ nội dung của tài liệu. Điều này có thể giúp bạn hiểu cấu trúc của các tệp Google Tài liệu hoặc khắc phục sự cố.
  • Trích xuất văn bản từ một tài liệu: Chỉ trích xuất văn bản từ một tài liệu – thao tác này đặc biệt hữu ích cho việc chuyển văn bản sang một dịch vụ khác.
  • Hợp nhất thư: Tài liệu hợp nhất thư trong một mẫu với dữ liệu từ Google Trang tính hoặc văn bản thuần tuý.

Lớp học lập trình