Google Docs API

Odczytuje i zapisuje dokumenty w Dokumentach Google.

Usługa: docs.googleapis.com

Aby wywołać tę usługę, zalecamy użycie dostarczonych przez Google bibliotek klienta. Jeśli do wywoływania tej usługi aplikacja musi używać własnych bibliotek, podczas tworzenia żądań do interfejsu API użyj podanych niżej informacji.

Dokument opisujący

Dokument opisujący to czytelna dla komputera specyfikacja opisująca interfejsy API REST i korzystanie z nich. Służy do tworzenia bibliotek klienta, wtyczek IDE i innych narzędzi, które współdziałają z interfejsami API Google. Jedna usługa może udostępniać wiele dokumentów opisujących. Ta usługa dostarcza następujący dokument opisujący interfejs API:

Punkt końcowy usługi

Punkt końcowy usługi to podstawowy adres URL, który określa adres sieciowy usługi interfejsu API. Jedna usługa może mieć wiele punktów końcowych. Ta usługa ma następujący punkt końcowy i wszystkie poniższe identyfikatory URI odnoszą się do tego punktu końcowego:

  • https://docs.googleapis.com

Zasób REST: v1.documents

Metody
batchUpdate POST /v1/documents/{documentId}:batchUpdate
Stosuje co najmniej 1 aktualizację do dokumentu.
create POST /v1/documents
Tworzy pusty dokument o tytule podanym w żądaniu.
get GET /v1/documents/{documentId}
Pobiera najnowszą wersję określonego dokumentu.