Keşif Belgesi: liste

Bu uç noktada desteklenen API'lerin listesini alın. Şimdi deneyin.

discovery.apis.list yöntemi, Google API'leri Keşif Hizmeti tarafından desteklenen tüm API'lerin listesini döndürür. Her girişe ait veriler, söz konusu API'nin Keşif Dokümanı'nın bir alt kümesidir ve liste, desteklenen API'lerin bulunduğu bir dizin sağlar. Belirli bir API'nin birden fazla sürümü varsa sürümlerin her birinin listede kendi girişi olur.

İstek

HTTP İsteği

GET https://discovery.googleapis.com/discovery/v1/apis

Parametreler

Parametre Adı Değer Açıklama
İsteğe Bağlı Parametreler
name string Yalnızca belirtilen ada sahip API'leri ekleyin.
preferred boolean Bir API'nin yalnızca tercih edilen sürümünü döndürür. "false" varsayılan olarak.

İstek Metni

Bu yöntemle bir istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem aşağıdaki yapıya sahip bir yanıt gövdesi döndürür:

{
 "kind": "discovery#directoryList",
 "discoveryVersion": "v1",
 "items": [
  {
   "kind": "discovery#directoryItem",
   "id": string,
   "name": string,
   "version": string,
   "title": string,
   "description": string,
   "discoveryRestUrl": string,
   "discoveryLink": string,
   "icons": {
    "x16": string,
    "x32": string
   },
   "documentationLink": string,
   "labels": [
    string
   ],
   "preferred": boolean
  }
 ]
}
Özellik Adı Değer Açıklama Notlar
kind string Sabit dize discovery#directoryList
discoveryVersion string Bu dokümanı oluşturmak için kullanılan Discovery API'nin sürümünü belirtin.
items[] list Bağımsız dizin girişleri. API/sürüm çifti başına bir giriş.
items[].kind string Bu yanıtın türü.
items[].id string Bu API'nin kimliği.
items[].name string API'nin adı.
items[].version string API sürümü.
items[].title string Bu API'nin başlığı.
items[].description string Bu API'nin açıklaması.
items[].discoveryRestUrl string Keşif REST dokümanının URL'si.
items[].icons object API'yi temsil eden 16x16 ve 32x32 simgelerinin bağlantıları.
items[].icons.x16 string 16x16 simgesinin URL'si.
items[].icons.x32 string 32x32 simgesinin URL'si.
items[].labels[] list Bu API'nin durumunun etiketleri (ör. limited_availability veya deprecated).
items[].preferred boolean Tercih ettiğiniz sürüm bu sürümse true.

Deneyin!

Bu yöntemi canlı verilerde çağırmak ve yanıtı görmek için aşağıdaki gezgini kullanın. Alternatif olarak, bağımsız gezgini deneyin.