Standardowe parametry wyszukiwania

Poniższe parametry zapytania mogą być używane ze wszystkimi metodami i wszystkimi zasobami w usłudze wykrywania interfejsów API Google.

Parametry zapytania, które mają zastosowanie do wszystkich operacji usługi wykrywania interfejsów API Google, są wymienione w Parametrach systemowych.