Cloud Search giúp bạn có thể tìm kiếm tất cả dữ liệu của tổ chức nhờ sự tiện lợi và độ tin cậy của cơ sở hạ tầng Google Cloud. API và SDK của Cloud Search giúp bạn mở rộng phạm vi tiếp cận của Cloud Search đến những dữ liệu được lưu trữ trong các kho lưu trữ của bên thứ ba.
Đọc tổng quan kỹ thuật về sản phẩm này và chạy một ứng dụng bắt đầu nhanh nhỏ.
Kiểm tra tất cả tài nguyên và phương thức của API này. Nhấp vào "Dùng thử!" trên trang phương pháp để thử nghiệm với API này.
Nhận trợ giúp, báo cáo lỗi hoặc yêu cầu tính năng.