המדריך של Google Cloud Search למחברים

מחברים שנוצרו על ידי שותף

ניהול מחזור החיים של אפליקציה

שיתוף פעולה וניהול פרויקטים

ניהול תוכן

סורקים

מסד נתונים

העברה לארכיון של Enterprise

תכנון משאבים ארגוני, מכירות, תמיכה SaaS

פלטפורמה חברתית לארגונים

Google Search Appliance

זהויות

ניהול מחזור מוצר

חבילת פרודוקטיביות

פתרונות אחסון

עיבוד זרם

פיד אינטרנט

קוד מחבר לדוגמה ש-Google סיפקה

המחברים ב'מדריך המחברים' הזה שסופקו על ידי שותפי צד שלישי לא מסופקים על ידי Google. Google לא מבטיחה או מתחייבת לגבי הביצועים, האיכות או התוכן של השירותים, התמיכה או הפונקציונליות שהמחברים האלה מספקים. עליך לקרוא את התנאים וההגבלות של הספק, כי התנאים האלה יחולו על השימוש שלך במחבר. השימוש שלך בספרייה כפוף לתנאים שלנו, ועל ידי שימוש בספרייה הזו, אתה מאשר שקראת וקיבלת את התנאים וההגבלות האלה, כאדם פרטי או בשם החברה שלך (בהתאם למקרה). אישור התנאים האלה מטעם החברה מבטא את אישורך שיש לך הרשאה לעשות זאת בשם החברה.

אם נראה לך שהמחברים או התוכן הזמינים באתר הזה מפרים את זכויות היוצרים שלך או רשומים באופן שגוי, אפשר לפנות אלינו בכתובת cloudsearch-abuse@google.com.