ตัวอย่างแอป Google Chat

ส่วนนี้จะแสดงตัวอย่างแอป Google Chat ที่โฮสต์ใน GitHub ตัวอย่างเหล่านี้ช่วยให้คุณสร้างและใช้งานแอป Chat ประเภทต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

หากต้องการทราบวิธีการสร้างแอป Chat ขั้นพื้นฐานแบบทีละขั้นตอน ให้ลองเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

เมื่อพร้อมที่จะตรวจสอบตัวอย่างอื่นๆ แล้ว ที่เก็บของ Google Chat ใน GitHub จะแสดงตัวอย่างการทํางานของแอป Chat ประเภทต่างๆ รวมถึงแอปที่มีลักษณะดังนี้

  • ตอบสนองแบบไม่พร้อมกันหรือพร้อมกัน
  • ตอบกลับด้วยคําตอบในรูปแบบการ์ด
  • ใช้ Google Cloud Pub/Sub เพื่อรับและตอบกลับข้อความโดยไม่พร้อมกัน
  • เรียก API อื่นๆ

ดูตัวอย่าง GitHub ทางด้านซ้ายในส่วนตัวอย่าง GitHub หรือตรวจสอบแอป Chat แบบติดตามประสิทธิภาพการทํางานที่ใช้ API หลายรายการ ที่เขียนใน Python

ขั้นตอนถัดไป

หากต้องการดูวิธีเพิ่มฟังก์ชันการทํางานให้กับแอป Chat หลังจากตรวจสอบและใช้แอป Google Chat ตัวอย่าง โปรดดูแหล่งข้อมูลด้านล่าง