Method: spaces.get

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Bir alan döndürür. Kimlik doğrulama gerektirir. Hizmet hesabı kimlik doğrulamasını tam olarak destekler.

Google Workspace Geliştirici Önizleme Programı kapsamında kullanıcı kimlik doğrulamasını destekler. Bu program, belirli özelliklere erken erişim olanağı sunar. Kullanıcı kimlik doğrulaması, chat.spaces veya chat.spaces.readonly yetkilendirme kapsamını gerektirir.

HTTP isteği

GET https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Alanın "spaces/*" biçiminde kaynak adı.

Biçim: boşluklar/{space}

İstek metni

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Space öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme Kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.bot

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme Kılavuzu'na bakın.