Method: spaces.messages.get

מחזיר פרטים על הודעה. לדוגמה, אפשר להיעזר במאמר קריאת הודעה.

נדרש אימות. יש תמיכה באימות אפליקציות ובאימות משתמשים.

הערה: יכול להיות שתקבלו הודעה מאחד המשתמשים או מהמרחב המשותף שחסמתם.

בקשת HTTP

GET https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*/messages/*}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
name

string

חובה. שם המשאב של ההודעה.

פורמט: spaces/{space}/messages/{message}

אם הגדרתם מזהה מותאם אישית להודעה, אתם יכולים להשתמש בערך מהשדה clientAssignedMessageId עבור {message}. לפרטים נוספים אפשר לעיין במאמר הוספת שם להודעה.

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התשובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה יכלול מופע של Message.

היקפי הרשאות

כדי להשתמש בתכונה הזו יש צורך באחד מההיקפים הבאים של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.bot
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.readonly

למידע נוסף, ניתן לעיין במדריך ההרשאות.