Method: spaces.members.create

Görüşme uygulaması için gerçek bir kişi veya uygulama üyeliği oluşturulur. Diğer uygulamalar için üyelik oluşturma desteklenmez. Örneğin, Üyelik oluşturma başlıklı makaleyi inceleyin. Üyelik oluştururken belirtilen üyenin otomatik kabul etme politikası devre dışıysa davet edilir ve katılmadan önce alan davetini kabul etmesi gerekir. Aksi takdirde, üyelik oluşturulduğunda üye doğrudan belirtilen alana eklenir. Kullanıcı kimlik doğrulaması gerektirir.

Eklenecek üyeyi belirtmek için CreateMembershipRequest içindeki membership.member.name özelliğini ayarlayın:

  • Görüşme uygulamasını bir alana veya iki gerçek kullanıcı arasındaki doğrudan mesaja eklemek için users/app özelliğini kullanın. Alana başka uygulamalar eklenemiyor.

  • İnsan kullanıcı eklemek için users/{user} kullanın. Burada {user}, kullanıcının e-posta adresi olabilir. Aynı Workspace kuruluşundaki kullanıcılar için {user}, People API'deki kişi için {person_id} veya Directory API'de kullanıcı için id da olabilir. Örneğin, user@example.com için Kişiler API Kişisi resourceName ise membership.member.name öğesini users/user@example.com veya users/123456789 olarak ayarlayarak kullanıcıyı alana ekleyebilirsiniz.people/123456789

HTTP isteği

POST https://chat.googleapis.com/v1/{parent=spaces/*}/members

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
parent

string

Zorunlu. Üyelik oluşturmak için kullanılacak alanın kaynak adı.

Biçim: boşluklar/{space}

İstek içeriği

İstek metni, Membership öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan Membership örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.import
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships.app

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna bakın.