Lớp học lập trình truyền

Lớp học lập trình là ứng dụng mẫu có hướng dẫn từng bước hướng dẫn bạn cách tạo ứng dụng sử dụng một số tính năng của SDK truyền hoặc cho phép ứng dụng hiện có sử dụng SDK truyền.

Ngoài ra, hãy xem bài viết Ứng dụng mẫu.

Ứng dụng người gửi
Người gửi trên Android Trong lớp học lập trình này, bạn sẽ sửa đổi một ứng dụng video hiện có trên Android để truyền nội dung trên một thiết bị có hỗ trợ Google Cast. Thời lượng: 01:00
Người gửi trên iOS Trong lớp học lập trình này, bạn sẽ sửa đổi một ứng dụng video hiện có trên iOS để truyền nội dung trên thiết bị có hỗ trợ Google Cast. Thời lượng: 02:28
Người gửi trên web Trong lớp học lập trình này, bạn sẽ sửa đổi một ứng dụng video trên web hiện có để truyền nội dung trên thiết bị có hỗ trợ Google Cast. Thời lượng: 01:18
Ứng dụng nhận
Bộ thu Android TV Trong lớp học lập trình này, bạn sẽ sửa đổi một ứng dụng Android TV hiện có để hỗ trợ truyền và giao tiếp từ các ứng dụng hiện có trên thiết bị phát Cast. Thời lượng: 01:37
Bộ thu web Trong lớp học lập trình này, bạn sẽ tạo một ứng dụng Bộ thu web tuỳ chỉnh để phát nội dung trên các thiết bị hỗ trợ Cast. Thời lượng: 01:00
Tính năng truyền
Thêm tính năng hỗ trợ API chèn quảng cáo vào Bộ thu dữ liệu web Trong lớp học lập trình này, bạn sẽ tạo một ứng dụng Bộ thu web tuỳ chỉnh sử dụng API Ngắt quảng cáo truyền. Thời lượng: 01:00
Thêm tính năng hỗ trợ API trực tiếp vào Bộ thu dữ liệu web Trong lớp học lập trình này, bạn sẽ xây dựng một ứng dụng Bộ thu web tùy chỉnh sử dụng API Truyền trực tiếp. Thời lượng: 00:30
Gỡ lỗi ứng dụng bộ thu truyền Trong lớp học lập trình này, bạn sẽ thêm Trình ghi gỡ lỗi truyền vào ứng dụng Bộ thu web tuỳ chỉnh hiện có. Thời lượng: 01:00