แอป

แอปสําหรับ Android Automotive OS (AAOS) จะมุ่งเน้นการดําเนินการที่ปรับให้เหมาะกับการใช้งานในรถ เช่น การฟังสื่อและการรับสาย

นักพัฒนาแอปจะต้องเพิ่มบริการที่เจาะจงอัตโนมัติเพื่อให้แอปใช้งานได้กับ AAOS จากนั้นผู้ใช้จะสามารถเข้าถึง Google Play Store จากรถที่มี AAOS ในตัวและสามารถดาวน์โหลดแอปเวอร์ชันที่ออกแบบมาเพื่อรถได้ แอปเหล่านี้จะทํางานโดยตรงในรถแทนโทรศัพท์

แอปแป้นโทรศัพท์

รูปแบบพื้นที่และโมเดลการโต้ตอบของผู้ใช้

แอปสื่อ

รูปแบบพื้นที่ รูปแบบการโต้ตอบของผู้ใช้ และคําแนะนําในการสร้างแอป

แอปปฏิทิน

กายวิภาคศาสตร์ การดูปฏิทิน การนําทางไปยังเหตุการณ์ต่างๆ การหมุนหมายเลขไปยังเหตุการณ์