แอปปฏิทิน

ปฏิทินคือแอปอ้างอิง Android Automotive ที่ปรับแต่งได้ซึ่ง OEM สามารถใช้และซิงค์กับแอปที่ใช้ร่วมกันในโทรศัพท์ของผู้ใช้เพื่อแสดงมุมมองกิจกรรมที่กําลังจะมาถึงบนหน้าจอของรถยนต์

ตามที่ออกแบบไว้ ปฏิทินช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงโดยรบกวนผู้ขับขี่น้อยที่สุด

กายวิภาคศาสตร์

แสดงภาพรวมระดับสูงเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักของสถาปัตยกรรมของปฏิทิน

รูปแบบการโต้ตอบ

อธิบายวิธีที่ผู้ใช้สามารถดูกิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น ไปยังกิจกรรม และโทรเข้ากิจกรรมได้