Thông tin chi tiết về nội dung duyệt web

Phần này mô tả cách hoạt động của tính năng duyệt xem nội dung trong ứng dụng đa phương tiện, bao gồm cả cách người dùng chuyển đến chế độ xem cấp thấp hơn một cách chi tiết hơn.

Quy trình duyệt xem nội dung trong một ứng dụng đa phương tiện bao gồm:

  • Xem lưới hoặc danh sách nội dung
  • Chọn mục nội dung có thể xem (nghĩa là các mục đại diện cho một bộ sưu tập các mục, chứ không phải có thể phát) để điều hướng đến chế độ xem chi tiết hơn của các mục đó

Chế độ xem chi tiết của một mục nội dung tồn tại ở cấp thấp hơn của không gian nội dung, cũng có định dạng dưới dạng lưới hoặc danh sách. Người dùng có thể di chuyển lên từ các cấp thấp hơn bằng cách sử dụng thuộc tính Back (Quay lại) trong tiêu đề ứng dụng.


Chế độ xem nội dung dạng lưới và danh sách

Nội dung nghe nhìn có thể được trình bày ở chế độ xem lưới, chế độ xem danh sách hoặc kết hợp cả hai trong cùng một không gian nội dung. Nội dung có thể được sắp xếp thành các danh mục và phân tách theo tiêu đề phụ. Người dùng duyệt qua các lưới hoặc danh sách bằng cách cuộn theo chiều dọc.

Định dạng lưới và danh sách hiển thị ở đây ở cấp cao nhất của không gian nội dung. Bạn có thể dùng một trong hai định dạng ở mọi cấp độ.

Khi người dùng duyệt trong không gian nội dung, họ có thể chọn một mục nội dung có thể xem (chẳng hạn như album hoặc danh sách phát) để điều hướng đến chế độ xem chi tiết hơn của mục đó (các bài hát trong album hoặc các mục riêng lẻ trên danh sách phát). Khi người dùng bắt đầu di chuyển sâu hơn vào không gian nội dung theo cách này, tiêu đề ứng dụng sẽ xuất hiện ở đầu màn hình, bao gồm cả một thành phần tương tác cho phép người dùng quay lại cấp độ trước đó.

Tại đây, khi nhấn vào mũi tên quay lại trên tiêu đề ứng dụng, người dùng sẽ được chuyển đến cấp cao nhất của không gian nội dung

Khi người dùng cuộn qua một lưới hoặc danh sách nội dung, thanh ứng dụng (hoặc tiêu đề ứng dụng) ở đầu màn hình vẫn giữ cố định, còn nội dung thì cuộn phía sau.

Nội dung cuộn ra phía sau thanh ứng dụng cố định