วิดเจ็ต

Android Auto รองรับวิดเจ็ตระบบ 3 ประเภทหลักเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ทำงานหลายอย่างพร้อมกัน ได้แก่

  • วิดเจ็ตโทรศัพท์สำหรับควบคุมการโทรที่กำลังดำเนินอยู่
  • วิดเจ็ตการนำทางสำหรับแสดงคำแนะนำแบบเลี้ยวต่อเลี้ยวเมื่อไม่อยู่ในแผนที่
  • วิดเจ็ตสื่อสำหรับควบคุมการเล่นสื่ออย่างต่อเนื่องขณะใช้แอปอื่นๆ

วิดเจ็ตจะแสดงไอคอนแอปพร้อมกับข้อมูลแอปหรือตัวควบคุมแอปสูงสุด 3 รายการ การตัดสินใจว่าจะแสดงวิดเจ็ตใดในแถบนำทางในขณะหนึ่งๆ จะขึ้นอยู่กับว่าแอปใดที่เปิดอยู่และลำดับความสำคัญของวิดเจ็ตนั้นๆ สำหรับผู้ขับขี่


วิดเจ็ตโทรศัพท์

หากผู้ใช้มีส่วนร่วมในการโทรขณะที่แอปประเภทอื่นแสดงบนหน้าจอ วิดเจ็ตโทรศัพท์จะปรากฏในแถบนำทาง ผู้ใช้จะควบคุมการโทรได้โดยไม่ต้องสลับหน้าจอด้วยวิดเจ็ตโทรศัพท์

ตัวอย่างวิดเจ็ตโทรศัพท์
ที่นี่วิดเจ็ตโทรศัพท์จะมีตัวเลือกสำหรับปิดเสียงหรือวางสายโดยไม่ต้องสลับออกจากหน้าจอแผนที่

วิดเจ็ตการนำทางให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบบเลี้ยวต่อเลี้ยวเมื่อหน้าจอแผนที่ไม่แสดง

ตัวอย่างวิดเจ็ตการนำทาง
วิดเจ็ตการนำทางในหน้านี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยวที่กำลังจะมาถึงขณะที่ผู้ใช้กำลังเรียกดูและเล่นสื่อ

วิดเจ็ตสื่อ

วิดเจ็ตสื่อมีตัวควบคุมสูงสุด 3 รายการสำหรับเนื้อหาที่กำลังเล่นเมื่อแอปสื่อไม่แสดงบนหน้าจอ นักพัฒนาแอปสามารถเลือกว่าการควบคุมใดมีประโยชน์ที่สุดที่จะแสดงสำหรับแอปของตน

ตัวอย่างด้านล่างแสดงเวอร์ชันของวิดเจ็ตสื่อที่ใช้กับแอปสื่อ 2 แอป

YouTube Music

ตัวอย่างวิดเจ็ต YouTube
วิดเจ็ตสื่อนี้จะแสดงโลโก้ YouTube Music และการควบคุมสำหรับการข้ามไปข้างหน้า การหยุดเล่นเพลงชั่วคราว หรือข้ามไปยังแทร็กถัดไป

พอดแคสต์

ตัวอย่างวิดเจ็ตพอดแคสต์
วิดเจ็ตสื่อนี้สำหรับแอปพอดแคสต์จะมีตัวเลือกในการย้อนเวลา หยุดพอดแคสต์ชั่วคราว หรือข้ามไปข้างหน้า