Hệ thống thiết kế

Giao diện người dùng Android Auto sử dụng màu sắc, kiểu chữ và các thành phần hình ảnh khác một cách có chiến lược để cải thiện độ rõ nét trên màn hình ô tô.

Màu

Bảng màu, độ dốc, tỷ lệ tương phản và màu cho ngày và đêm

Bố cục

Thiết kế bố cục, khoảng đệm và điểm ngắt cho mọi kích thước màn hình ô tô

Chuyển động

Các mẫu chuyển động để thay đổi ứng dụng, di chuyển trong ứng dụng và thực hiện thao tác

Kích thước

Điều chỉnh kích thước và vị trí của biểu tượng cũng như đích chạm

Kiểu chữ

Tỷ lệ kiểu chữ, kích thước loại và kiểu để dễ đọc khi lái xe