Google Assistant ช่วยคุณทําสิ่งต่างๆ ให้เสร็จสิ้นได้อย่างไร

Google Assistant พร้อมช่วยให้คุณทําสิ่งต่างๆ ให้เสร็จสิ้นได้ทุกที่ทุกเวลา เมื่อคุณถามคําถามหรือสั่งให้ทําสิ่งต่างๆ Assistant ต้องการตอบคําขอของคุณด้วยวิธีที่เป็นประโยชน์ที่สุด ไม่ว่าคุณจะต้องการความช่วยเหลือสําหรับงานประจําวัน การควบคุมอุปกรณ์ในบ้านอัจฉริยะ การฟังเพลงหรือเล่นเกม การสื่อสารกับเพื่อนและครอบครัว การได้รับคําตอบด่วนหรือข้อมูลในท้องถิ่น หรือสิ่งอื่นๆ อีกมากมาย

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ Assistant จะต้องเข้าใจสิ่งที่คุณขอ หรือ Intent เบื้องหลังคําขอ เพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณทําสิ่งนั้นได้เสร็จสิ้น เป้าหมายนี้เป็นศูนย์กลางของการทํางานของ Assistant

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยหลักที่ช่วยกําหนดวิธีที่ Assistant เข้าใจและตอบสนองต่อคําขอของคุณได้