Cách Trợ lý Google giúp bạn hoàn thành mọi việc

Trợ lý Google luôn sẵn sàng giúp bạn hoàn thành mọi việc, mọi lúc, mọi nơi. Khi bạn đặt câu hỏi hoặc yêu cầu Trợ lý làm việc gì đó, Trợ lý sẽ phản hồi yêu cầu của bạn theo cách hữu ích nhất có thể, cho dù bạn muốn hỗ trợ về công việc hàng ngày, điều khiển các thiết bị nhà thông minh, thưởng thức âm nhạc hay trò chơi, giao tiếp với bạn bè và gia đình, nhận câu trả lời nhanh hoặc thông tin địa phương hay nhiều việc khác.

Để thực hiện việc này, Trợ lý cần phải hiểu điều bạn đang yêu cầu, ý định đằng sau yêu cầu, để tìm ra cách tốt nhất giúp bạn thực hiện việc đó. Mục tiêu này là trọng tâm trong cách hoạt động của Trợ lý.

Tìm hiểu thêm về các yếu tố chính giúp xác định cách Trợ lý hiểu và phản hồi yêu cầu của bạn.