منابع شخص ثالث را از منوی @ ایجاد کنید

این صفحه نحوه ایجاد یک افزونه Google Workspace را توضیح می‌دهد که به کاربران سندنگار Google اجازه می‌دهد منابعی مانند یک مورد پشتیبانی یا کار پروژه را در یک سرویس شخص ثالث از داخل Google Docs ایجاد کنند.

با افزونه Google Workspace، می‌توانید سرویس خود را به منوی @ در Docs اضافه کنید. این افزونه آیتم های منو را اضافه می کند که به کاربران اجازه می دهد منابعی را در سرویس شما از طریق یک گفتگوی فرم در Docs ایجاد کنند.

نحوه ایجاد منابع توسط کاربران

برای ایجاد یک منبع در سرویس خود از داخل یک سند Google Docs، کاربران @ در یک سند تایپ کرده و سرویس خود را از منوی @ انتخاب کنید:

کاربر یک کارت را پیش‌نمایش می‌کند

وقتی کاربران @ را در سندی تایپ می‌کنند و سرویس شما را انتخاب می‌کنند، کارتی را به آنها ارائه می‌دهید که شامل ورودی‌های فرمی است که کاربران برای ایجاد منبع نیاز دارند. پس از اینکه کاربر فرم ایجاد منبع را ارسال کرد، افزونه شما باید منبع را در سرویس شما ایجاد کند و یک URL ایجاد کند که به آن اشاره دارد.

افزونه یک تراشه را برای منبع ایجاد شده در سند وارد می کند. هنگامی که کاربران نشانگر را روی این تراشه نگه می‌دارند، ماشه پیش‌نمایش پیوند مرتبط با افزونه را فراخوانی می‌کند. مطمئن شوید که افزونه شما تراشه‌هایی را با الگوهای پیوندی که توسط راه‌اندازهای پیش‌نمایش پیوند شما پشتیبانی می‌شوند، درج می‌کند.

پیش نیازها

اسکریپت برنامه ها

 • یک افزونه Google Workspace که از پیش نمایش پیوندها برای الگوهای پیوند منابعی که کاربران ایجاد می کنند پشتیبانی می کند. برای ساخت افزونه با پیش نمایش پیوند، به پیش نمایش پیوندها با تراشه های هوشمند مراجعه کنید.

Node.js

 • یک افزونه Google Workspace که از پیش نمایش پیوندها برای الگوهای پیوند منابعی که کاربران ایجاد می کنند پشتیبانی می کند. برای ساخت افزونه با پیش نمایش پیوند، به پیش نمایش پیوندها با تراشه های هوشمند مراجعه کنید.

پایتون

 • یک افزونه Google Workspace که از پیش نمایش پیوندها برای الگوهای پیوند منابعی که کاربران ایجاد می کنند پشتیبانی می کند. برای ساخت افزونه با پیش نمایش پیوند، به پیش نمایش پیوندها با تراشه های هوشمند مراجعه کنید.

جاوا

 • یک افزونه Google Workspace که از پیش نمایش پیوندها برای الگوهای پیوند منابعی که کاربران ایجاد می کنند پشتیبانی می کند. برای ساخت افزونه با پیش نمایش پیوند، به پیش نمایش پیوندها با تراشه های هوشمند مراجعه کنید.

ایجاد منبع را برای افزونه خود تنظیم کنید

این بخش نحوه راه اندازی ایجاد منبع برای افزونه خود را توضیح می دهد که شامل مراحل زیر است:

 1. ایجاد منبع را در منبع استقرار افزونه یا فایل مانیفست خود پیکربندی کنید .
 2. کارت های فرمی را بسازید که کاربران برای ایجاد منابع در سرویس شما نیاز دارند.
 3. فرم های ارسالی را مدیریت کنید تا زمانی که کاربران فرم را ارسال می کنند، تابعی که منبع را ایجاد می کند اجرا شود.

پیکربندی ایجاد منبع

برای پیکربندی ایجاد منبع، بخش ها و فیلدهای زیر را در منبع استقرار افزونه یا فایل مانیفست خود مشخص کنید:

 1. در قسمت addOns در فیلد docs ، تریگر createActionTriggers را که شامل runFunction می‌شود، پیاده‌سازی کنید. (شما این تابع را در قسمت زیر تعریف می کنید، کارت های فرم را بسازید .)

  برای آشنایی با فیلدهایی که می‌توانید در راه‌انداز createActionTriggers مشخص کنید، به مستندات مرجع برای فایل‌های مانیفست Apps Script یا منابع استقرار برای سایر زمان‌های اجرا مراجعه کنید.

 2. در قسمت oauthScopes ، محدوده https://www.googleapis.com/auth/workspace.linkcreate را اضافه کنید تا کاربران بتوانند به افزونه اجازه ایجاد منابع را بدهند. به طور خاص، این محدوده به افزونه اجازه می‌دهد تا اطلاعاتی را که کاربران به فرم ایجاد منبع ارسال می‌کنند بخواند و بر اساس آن اطلاعات یک تراشه هوشمند را در سند وارد کند.

به عنوان مثال، بخش addons یک منبع استقرار را ببینید که ایجاد منبع را برای سرویس مورد پشتیبانی زیر پیکربندی می‌کند:

{
 "oauthScopes": [
  "https://www.googleapis.com/auth/workspace.linkpreview",
  "https://www.googleapis.com/auth/workspace.linkcreate"
 ],
 "addOns": {
  "docs": {
   "linkPreviewTriggers": [
    ...
   ],
   "createActionTriggers": [
    {
     "id": "createCase",
     "labelText": "Create support case",
     "localizedLabelText": {
      "es": "Crear caso de soporte"
     },
     "runFunction": "createCaseInputCard",
     "logoUrl": "https://www.example.com/images/case.png"
    }
   ]
  }
 }
}

در مثال، افزونه Google Workspace به کاربران اجازه می دهد موارد پشتیبانی ایجاد کنند. هر تریگر createActionTriggers باید دارای فیلدهای زیر باشد:

 • یک شناسه منحصر به فرد
 • یک برچسب متنی که در منوی Docs @ ظاهر می شود
 • نشانی اینترنتی نشان‌واره که به نمادی اشاره می‌کند که در کنار متن برچسب در منوی @ ظاهر می‌شود
 • یک تابع پاسخ به تماس که به یک تابع Apps Script یا یک نقطه پایانی HTTP که کارت را برمی گرداند ارجاع می دهد

کارت های فرم را بسازید

برای ایجاد منابع در سرویس خود از منوی Docs @، باید هر تابعی را که در شی createActionTriggers مشخص کرده اید، پیاده سازی کنید.

هنگامی که یک کاربر با یکی از آیتم های منوی شما تعامل می کند، createActionTriggers مربوطه باعث آتش سوزی می شود و عملکرد برگشت آن یک کارت با ورودی های فرم برای ایجاد منبع ارائه می دهد.

عناصر و اقدامات پشتیبانی شده

برای ایجاد رابط کارت، از ویجت‌ها برای نمایش اطلاعات و ورودی‌هایی که کاربران برای ایجاد منبع نیاز دارند، استفاده می‌کنید. اکثر ویجت‌ها و اقدامات افزونه Google Workspace با استثنائات زیر پشتیبانی می‌شوند:

 • پاورقی کارت پشتیبانی نمی شود.
 • اعلان‌ها پشتیبانی نمی‌شوند.
 • برای پیمایش، فقط پیمایش updateCard پشتیبانی می شود.

نمونه کارت با ورودی های فرم

مثال زیر یک عملکرد پاسخ به تماس Apps Script را نشان می دهد که وقتی کاربر Create case support را از منوی @ انتخاب می کند، کارتی را نشان می دهد:

اسکریپت برنامه ها

apps-script/3p-resources/3p-resources.gs
/**
 * Produces a support case creation form card.
 * 
 * @param {!Object} event The event object.
 * @param {!Object=} errors An optional map of per-field error messages.
 * @param {boolean} isUpdate Whether to return the form as an update card navigation.
 * @return {!Card|!ActionResponse} The resulting card or action response.
 */
function createCaseInputCard(event, errors, isUpdate) {

 const cardHeader = CardService.newCardHeader()
  .setTitle('Create a support case')

 const cardSectionTextInput1 = CardService.newTextInput()
  .setFieldName('name')
  .setTitle('Name')
  .setMultiline(false);

 const cardSectionTextInput2 = CardService.newTextInput()
  .setFieldName('description')
  .setTitle('Description')
  .setMultiline(true);

 const cardSectionSelectionInput1 = CardService.newSelectionInput()
  .setFieldName('priority')
  .setTitle('Priority')
  .setType(CardService.SelectionInputType.DROPDOWN)
  .addItem('P0', 'P0', false)
  .addItem('P1', 'P1', false)
  .addItem('P2', 'P2', false)
  .addItem('P3', 'P3', false);

 const cardSectionSelectionInput2 = CardService.newSelectionInput()
  .setFieldName('impact')
  .setTitle('Impact')
  .setType(CardService.SelectionInputType.CHECK_BOX)
  .addItem('Blocks a critical customer operation', 'Blocks a critical customer operation', false);

 const cardSectionButtonListButtonAction = CardService.newAction()
  .setPersistValues(true)
  .setFunctionName('submitCaseCreationForm')
  .setParameters({});

 const cardSectionButtonListButton = CardService.newTextButton()
  .setText('Create')
  .setTextButtonStyle(CardService.TextButtonStyle.TEXT)
  .setOnClickAction(cardSectionButtonListButtonAction);

 const cardSectionButtonList = CardService.newButtonSet()
  .addButton(cardSectionButtonListButton);

 // Builds the form inputs with error texts for invalid values.
 const cardSection = CardService.newCardSection();
 if (errors?.name) {
  cardSection.addWidget(createErrorTextParagraph(errors.name));
 }
 cardSection.addWidget(cardSectionTextInput1);
 if (errors?.description) {
  cardSection.addWidget(createErrorTextParagraph(errors.description));
 }
 cardSection.addWidget(cardSectionTextInput2);
 if (errors?.priority) {
  cardSection.addWidget(createErrorTextParagraph(errors.priority));
 }
 cardSection.addWidget(cardSectionSelectionInput1);
 if (errors?.impact) {
  cardSection.addWidget(createErrorTextParagraph(errors.impact));
 }

 cardSection.addWidget(cardSectionSelectionInput2);
 cardSection.addWidget(cardSectionButtonList);

 const card = CardService.newCardBuilder()
  .setHeader(cardHeader)
  .addSection(cardSection)
  .build();

 if (isUpdate) {
  return CardService.newActionResponseBuilder()
   .setNavigation(CardService.newNavigation().updateCard(card))
   .build();
 } else {
  return card;
 }
}

Node.js

node/3p-resources/index.js
/**
 * Produces a support case creation form card.
 * 
 * @param {!Object} event The event object.
 * @param {!Object=} errors An optional map of per-field error messages.
 * @param {boolean} isUpdate Whether to return the form as an update card navigation.
 * @return {!Card|!ActionResponse} The resulting card or action response.
 */
function createCaseInputCard(event, errors, isUpdate) {

 const cardHeader1 = {
  title: "Create a support case"
 };

 const cardSection1TextInput1 = {
  textInput: {
   name: "name",
   label: "Name"
  }
 };

 const cardSection1TextInput2 = {
  textInput: {
   name: "description",
   label: "Description",
   type: "MULTIPLE_LINE"
  }
 };

 const cardSection1SelectionInput1 = {
  selectionInput: {
   name: "priority",
   label: "Priority",
   type: "DROPDOWN",
   items: [{
    text: "P0",
    value: "P0"
   }, {
    text: "P1",
    value: "P1"
   }, {
    text: "P2",
    value: "P2"
   }, {
    text: "P3",
    value: "P3"
   }]
  }
 };

 const cardSection1SelectionInput2 = {
  selectionInput: {
   name: "impact",
   label: "Impact",
   items: [{
    text: "Blocks a critical customer operation",
    value: "Blocks a critical customer operation"
   }]
  }
 };

 const cardSection1ButtonList1Button1Action1 = {
  function: process.env.URL,
  parameters: [
   {
    key: "submitCaseCreationForm",
    value: true
   }
  ],
  persistValues: true
 };

 const cardSection1ButtonList1Button1 = {
  text: "Create",
  onClick: {
   action: cardSection1ButtonList1Button1Action1
  }
 };

 const cardSection1ButtonList1 = {
  buttonList: {
   buttons: [cardSection1ButtonList1Button1]
  }
 };

 // Builds the creation form and adds error text for invalid inputs.
 const cardSection1 = [];
 if (errors?.name) {
  cardSection1.push(createErrorTextParagraph(errors.name));
 }
 cardSection1.push(cardSection1TextInput1);
 if (errors?.description) {
  cardSection1.push(createErrorTextParagraph(errors.description));
 }
 cardSection1.push(cardSection1TextInput2);
 if (errors?.priority) {
  cardSection1.push(createErrorTextParagraph(errors.priority));
 }
 cardSection1.push(cardSection1SelectionInput1);
 if (errors?.impact) {
  cardSection1.push(createErrorTextParagraph(errors.impact));
 }

 cardSection1.push(cardSection1SelectionInput2);
 cardSection1.push(cardSection1ButtonList1);

 const card = {
  header: cardHeader1,
  sections: [{
   widgets: cardSection1
  }]
 };

 if (isUpdate) {
  return {
   renderActions: {
    action: {
     navigations: [{
      updateCard: card
     }]
    }
   }
  };
 } else {
  return {
   action: {
    navigations: [{
     pushCard: card
    }]
   }
  };
 }
}

پایتون

python/3p-resources/create_3p_resources/main.py

def create_case_input_card(event, errors = {}, isUpdate = False):
  """Produces a support case creation form card.
  Args:
   event: The event object.
   errors: An optional dict of per-field error messages.
   isUpdate: Whether to return the form as an update card navigation.
  Returns:
   The resulting card or action response.
  """
  card_header1 = {
    "title": "Create a support case"
  }

  card_section1_text_input1 = {
    "textInput": {
      "name": "name",
      "label": "Name"
    }
  }

  card_section1_text_input2 = {
    "textInput": {
      "name": "description",
      "label": "Description",
      "type": "MULTIPLE_LINE"
    }
  }

  card_section1_selection_input1 = {
    "selectionInput": {
      "name": "priority",
      "label": "Priority",
      "type": "DROPDOWN",
      "items": [{
        "text": "P0",
        "value": "P0"
      }, {
        "text": "P1",
        "value": "P1"
      }, {
        "text": "P2",
        "value": "P2"
      }, {
        "text": "P3",
        "value": "P3"
      }]
    }
  }

  card_section1_selection_input2 = {
    "selectionInput": {
      "name": "impact",
      "label": "Impact",
      "items": [{
        "text": "Blocks a critical customer operation",
        "value": "Blocks a critical customer operation"
      }]
    }
  }

  card_section1_button_list1_button1_action1 = {
    "function": os.environ["URL"],
    "parameters": [
    {
      "key": "submitCaseCreationForm",
      "value": True
    }
    ],
    "persistValues": True
  }

  card_section1_button_list1_button1 = {
    "text": "Create",
    "onClick": {
      "action": card_section1_button_list1_button1_action1
    }
  }

  card_section1_button_list1 = {
    "buttonList": {
      "buttons": [card_section1_button_list1_button1]
    }
  }

  # Builds the creation form and adds error text for invalid inputs.
  card_section1 = []
  if "name" in errors:
    card_section1.append(create_error_text_paragraph(errors["name"]))
  card_section1.append(card_section1_text_input1)
  if "description" in errors:
    card_section1.append(create_error_text_paragraph(errors["description"]))
  card_section1.append(card_section1_text_input2)
  if "priority" in errors:
    card_section1.append(create_error_text_paragraph(errors["priority"]))
  card_section1.append(card_section1_selection_input1)
  if "impact" in errors:
    card_section1.append(create_error_text_paragraph(errors["impact"]))

  card_section1.append(card_section1_selection_input2)
  card_section1.append(card_section1_button_list1)

  card = {
    "header": card_header1,
    "sections": [{
      "widgets": card_section1
    }]
  }

  if isUpdate:
    return {
      "renderActions": {
        "action": {
            "navigations": [{
            "updateCard": card
          }]
        }
      }
    }
  else:
    return {
      "action": {
        "navigations": [{
          "pushCard": card
        }]
      }
    }

جاوا

java/3p-resources/src/main/java/Create3pResources.java
/**
 * Produces a support case creation form.
 * 
 * @param event The event object.
 * @param errors A map of per-field error messages.
 * @param isUpdate Whether to return the form as an update card navigation.
 * @return The resulting card or action response.
 */
JsonObject createCaseInputCard(JsonObject event, Map<String, String> errors, boolean isUpdate) {
 JsonObject cardHeader = new JsonObject();
 cardHeader.add("title", new JsonPrimitive("Create a support case"));

 JsonObject cardSectionTextInput1 = new JsonObject();
 cardSectionTextInput1.add("name", new JsonPrimitive("name"));
 cardSectionTextInput1.add("label", new JsonPrimitive("Name"));

 JsonObject cardSectionTextInput1Widget = new JsonObject();
 cardSectionTextInput1Widget.add("textInput", cardSectionTextInput1);

 JsonObject cardSectionTextInput2 = new JsonObject();
 cardSectionTextInput2.add("name", new JsonPrimitive("description"));
 cardSectionTextInput2.add("label", new JsonPrimitive("Description"));
 cardSectionTextInput2.add("type", new JsonPrimitive("MULTIPLE_LINE"));

 JsonObject cardSectionTextInput2Widget = new JsonObject();
 cardSectionTextInput2Widget.add("textInput", cardSectionTextInput2);

 JsonObject cardSectionSelectionInput1ItemsItem1 = new JsonObject();
 cardSectionSelectionInput1ItemsItem1.add("text", new JsonPrimitive("P0"));
 cardSectionSelectionInput1ItemsItem1.add("value", new JsonPrimitive("P0"));

 JsonObject cardSectionSelectionInput1ItemsItem2 = new JsonObject();
 cardSectionSelectionInput1ItemsItem2.add("text", new JsonPrimitive("P1"));
 cardSectionSelectionInput1ItemsItem2.add("value", new JsonPrimitive("P1"));

 JsonObject cardSectionSelectionInput1ItemsItem3 = new JsonObject();
 cardSectionSelectionInput1ItemsItem3.add("text", new JsonPrimitive("P2"));
 cardSectionSelectionInput1ItemsItem3.add("value", new JsonPrimitive("P2"));

 JsonObject cardSectionSelectionInput1ItemsItem4 = new JsonObject();
 cardSectionSelectionInput1ItemsItem4.add("text", new JsonPrimitive("P3"));
 cardSectionSelectionInput1ItemsItem4.add("value", new JsonPrimitive("P3"));

 JsonArray cardSectionSelectionInput1Items = new JsonArray();
 cardSectionSelectionInput1Items.add(cardSectionSelectionInput1ItemsItem1);
 cardSectionSelectionInput1Items.add(cardSectionSelectionInput1ItemsItem2);
 cardSectionSelectionInput1Items.add(cardSectionSelectionInput1ItemsItem3);
 cardSectionSelectionInput1Items.add(cardSectionSelectionInput1ItemsItem4);

 JsonObject cardSectionSelectionInput1 = new JsonObject();
 cardSectionSelectionInput1.add("name", new JsonPrimitive("priority"));
 cardSectionSelectionInput1.add("label", new JsonPrimitive("Priority"));
 cardSectionSelectionInput1.add("type", new JsonPrimitive("DROPDOWN"));
 cardSectionSelectionInput1.add("items", cardSectionSelectionInput1Items);

 JsonObject cardSectionSelectionInput1Widget = new JsonObject();
 cardSectionSelectionInput1Widget.add("selectionInput", cardSectionSelectionInput1);

 JsonObject cardSectionSelectionInput2ItemsItem = new JsonObject();
 cardSectionSelectionInput2ItemsItem.add("text", new JsonPrimitive("Blocks a critical customer operation"));
 cardSectionSelectionInput2ItemsItem.add("value", new JsonPrimitive("Blocks a critical customer operation"));

 JsonArray cardSectionSelectionInput2Items = new JsonArray();
 cardSectionSelectionInput2Items.add(cardSectionSelectionInput2ItemsItem);

 JsonObject cardSectionSelectionInput2 = new JsonObject();
 cardSectionSelectionInput2.add("name", new JsonPrimitive("impact"));
 cardSectionSelectionInput2.add("label", new JsonPrimitive("Impact"));
 cardSectionSelectionInput2.add("items", cardSectionSelectionInput2Items);

 JsonObject cardSectionSelectionInput2Widget = new JsonObject();
 cardSectionSelectionInput2Widget.add("selectionInput", cardSectionSelectionInput2);

 JsonObject cardSectionButtonListButtonActionParametersParameter = new JsonObject();
 cardSectionButtonListButtonActionParametersParameter.add("key", new JsonPrimitive("submitCaseCreationForm"));
 cardSectionButtonListButtonActionParametersParameter.add("value", new JsonPrimitive(true));

 JsonArray cardSectionButtonListButtonActionParameters = new JsonArray();
 cardSectionButtonListButtonActionParameters.add(cardSectionButtonListButtonActionParametersParameter);

 JsonObject cardSectionButtonListButtonAction = new JsonObject();
 cardSectionButtonListButtonAction.add("function", new JsonPrimitive(System.getenv().get("URL")));
 cardSectionButtonListButtonAction.add("parameters", cardSectionButtonListButtonActionParameters);
 cardSectionButtonListButtonAction.add("persistValues", new JsonPrimitive(true));

 JsonObject cardSectionButtonListButtonOnCLick = new JsonObject();
 cardSectionButtonListButtonOnCLick.add("action", cardSectionButtonListButtonAction);

 JsonObject cardSectionButtonListButton = new JsonObject();
 cardSectionButtonListButton.add("text", new JsonPrimitive("Create"));
 cardSectionButtonListButton.add("onClick", cardSectionButtonListButtonOnCLick);

 JsonArray cardSectionButtonListButtons = new JsonArray();
 cardSectionButtonListButtons.add(cardSectionButtonListButton);

 JsonObject cardSectionButtonList = new JsonObject();
 cardSectionButtonList.add("buttons", cardSectionButtonListButtons);

 JsonObject cardSectionButtonListWidget = new JsonObject();
 cardSectionButtonListWidget.add("buttonList", cardSectionButtonList);

 // Builds the form inputs with error texts for invalid values.
 JsonArray cardSection = new JsonArray();
 if (errors.containsKey("name")) {
  cardSection.add(createErrorTextParagraph(errors.get("name").toString()));
 }
 cardSection.add(cardSectionTextInput1Widget);
 if (errors.containsKey("description")) {
  cardSection.add(createErrorTextParagraph(errors.get("description").toString()));
 }
 cardSection.add(cardSectionTextInput2Widget);
 if (errors.containsKey("priority")) {
  cardSection.add(createErrorTextParagraph(errors.get("priority").toString()));
 }
 cardSection.add(cardSectionSelectionInput1Widget);
 if (errors.containsKey("impact")) {
  cardSection.add(createErrorTextParagraph(errors.get("impact").toString()));
 }

 cardSection.add(cardSectionSelectionInput2Widget);
 cardSection.add(cardSectionButtonListWidget);

 JsonObject cardSectionWidgets = new JsonObject();
 cardSectionWidgets.add("widgets", cardSection);

 JsonArray sections = new JsonArray();
 sections.add(cardSectionWidgets);

 JsonObject card = new JsonObject();
 card.add("header", cardHeader);
 card.add("sections", sections);

 JsonObject navigation = new JsonObject();
 if (isUpdate) {
  navigation.add("updateCard", card);
 } else {
  navigation.add("pushCard", card);
 }

 JsonArray navigations = new JsonArray();
 navigations.add(navigation);

 JsonObject action = new JsonObject();
 action.add("navigations", navigations);

 JsonObject renderActions = new JsonObject();
 renderActions.add("action", action);

 if (!isUpdate) {
  return renderActions;
 }

 JsonObject update = new JsonObject();
 update.add("renderActions", renderActions);

 return update;
}

تابع createCaseInputCard کارت زیر را ارائه می دهد:

کارت با ورودی های فرم

کارت شامل ورودی های متن، یک منوی کشویی و یک چک باکس است. همچنین دارای یک دکمه متنی با یک عمل onClick است که عملکرد دیگری را برای رسیدگی به ارسال فرم ایجاد اجرا می کند.

پس از اینکه کاربر فرم را پر کرد و روی Create کلیک کرد، افزونه ورودی‌های فرم را به عملکرد onClick می‌فرستد - در مثال ما submitCaseCreationForm نامیده می‌شود - در این مرحله افزونه می‌تواند ورودی‌ها را تأیید کند و از آنها برای ایجاد منبع استفاده کند. سرویس شخص ثالث

رسیدگی به فرم های ارسالی

پس از ارسال فرم ایجاد توسط کاربر، تابع مرتبط با عمل onClick اجرا می شود. برای یک تجربه کاربری ایده آل، افزونه شما باید فرم های ارسالی موفق و اشتباه را مدیریت کند.

ایجاد موفقیت آمیز منابع را مدیریت کنید

تابع onClick افزونه شما باید منبعی را در سرویس شخص ثالث شما ایجاد کند و یک URL ایجاد کند که به آن اشاره دارد.

به منظور برقراری ارتباط URL منبع به Docs برای ایجاد تراشه، تابع onClick باید یک SubmitFormResponse با یک آرایه تک عنصری در renderActions.action.links که به یک پیوند اشاره می کند، برگرداند. عنوان پیوند باید عنوان منبع ایجاد شده را نشان دهد و URL باید به آن منبع اشاره کند.

مثال زیر یک SubmitFormResponse را برای یک منبع ایجاد شده نشان می دهد:

اسکریپت برنامه ها

apps-script/3p-resources/3p-resources.gs
/**
 * Returns a submit form response that inserts a link into the document.
 * 
 * @param {string} title The title of the link to insert.
 * @param {string} url The URL of the link to insert.
 * @return {!SubmitFormResponse} The resulting submit form response.
 */
function createLinkRenderAction(title, url) {
 return {
  renderActions: {
   action: {
    links: [{
     title: title,
     url: url
    }]
   }
  }
 };
}

Node.js

node/3p-resources/index.js
/**
 * Returns a submit form response that inserts a link into the document.
 * 
 * @param {string} title The title of the link to insert.
 * @param {string} url The URL of the link to insert.
 * @return {!SubmitFormResponse} The resulting submit form response.
 */
function createLinkRenderAction(title, url) {
 return {
  renderActions: {
   action: {
    links: [{
     title: title,
     url: url
    }]
   }
  }
 };
}

پایتون

python/3p-resources/create_3p_resources/main.py

def create_link_render_action(title, url):
  """Returns a submit form response that inserts a link into the document.
  Args:
   title: The title of the link to insert.
   url: The URL of the link to insert.
  Returns:
   The resulting submit form response.
  """
  return {
    "renderActions": {
      "action": {
        "links": [{
          "title": title,
          "url": url
        }]
      }
    }
  }

جاوا

java/3p-resources/src/main/java/Create3pResources.java
/**
 * Returns a submit form response that inserts a link into the document.
 * 
 * @param title The title of the link to insert.
 * @param url The URL of the link to insert.
 * @return The resulting submit form response.
 */
JsonObject createLinkRenderAction(String title, String url) {
 JsonObject link = new JsonObject();
 link.add("title", new JsonPrimitive(title));
 link.add("url", new JsonPrimitive(url));

 JsonArray links = new JsonArray();
 links.add(link);

 JsonObject action = new JsonObject();
 action.add("links", links);

 JsonObject renderActions = new JsonObject();
 renderActions.add("action", action);

 JsonObject linkRenderAction = new JsonObject();
 linkRenderAction.add("renderActions", renderActions);

 return linkRenderAction;
}

پس از بازگشت SubmitFormResponse ، کادر محاوره ای بسته می شود و افزونه یک تراشه را در سند وارد می کند. هنگامی که کاربران نشانگر را روی این تراشه نگه می‌دارند، ماشه پیش‌نمایش پیوند مرتبط را فراخوانی می‌کند. اطمینان حاصل کنید که افزونه شما تراشه‌هایی با الگوهای پیوندی که توسط راه‌اندازهای پیش‌نمایش پیوند شما پشتیبانی نمی‌شوند، وارد نمی‌کند.

رسیدگی به خطاها

اگر کاربر بخواهد فرمی با فیلدهای نامعتبر ارسال کند، به جای اینکه یک SubmitFormResponse را با یک پیوند برگرداند، افزونه باید یک عملکرد رندر را برگرداند که با استفاده از پیمایش updateCard ، خطا را نشان می دهد. این به کاربر اجازه می‌دهد ببیند چه اشتباهی انجام داده و دوباره امتحان کند. به updateCard(card) برای Apps Script و updateCard برای سایر زمان های اجرا مراجعه کنید. اعلان‌ها و پیمایش‌های pushCard پشتیبانی نمی‌شوند.

نمونه ای از مدیریت خطا

مثال زیر کدی را نشان می دهد که هنگام ارسال فرم توسط کاربر فراخوانی می شود. اگر ورودی ها نامعتبر باشند، کارت به روز می شود و پیام های خطا نشان می دهد. اگر ورودی‌ها معتبر باشند، افزونه یک SubmitFormResponse را با پیوندی به منبع ایجاد شده برمی‌گرداند.

اسکریپت برنامه ها

apps-script/3p-resources/3p-resources.gs
/**
 * Submits the creation form. If valid, returns a render action
 * that inserts a new link into the document. If invalid, returns an
 * update card navigation that re-renders the creation form with error messages.
 * 
 * @param {!Object} event The event object with form input values.
 * @return {!ActionResponse|!SubmitFormResponse} The resulting response.
 */
function submitCaseCreationForm(event) {
 const caseDetails = {
  name: event.formInput.name,
  description: event.formInput.description,
  priority: event.formInput.priority,
  impact: !!event.formInput.impact,
 };

 const errors = validateFormInputs(caseDetails);
 if (Object.keys(errors).length > 0) {
  return createCaseInputCard(event, errors, /* isUpdate= */ true);
 } else {
  const title = `Case ${caseDetails.name}`;
  // Adds the case details as parameters to the generated link URL.
  const url = 'https://example.com/support/cases/?' + generateQuery(caseDetails);
  return createLinkRenderAction(title, url);
 }
}

/**
* Build a query path with URL parameters.
*
* @param {!Map} parameters A map with the URL parameters.
* @return {!string} The resulting query path.
*/
function generateQuery(parameters) {
 return Object.entries(parameters).flatMap(([k, v]) =>
  Array.isArray(v) ? v.map(e => `${k}=${encodeURIComponent(e)}`) : `${k}=${encodeURIComponent(v)}`
 ).join("&");
}

Node.js

node/3p-resources/index.js
/**
 * Submits the creation form. If valid, returns a render action
 * that inserts a new link into the document. If invalid, returns an
 * update card navigation that re-renders the creation form with error messages.
 * 
 * @param {!Object} event The event object with form input values.
 * @return {!ActionResponse|!SubmitFormResponse} The resulting response.
 */
function submitCaseCreationForm(event) {
 const caseDetails = {
  name: event.commonEventObject.formInputs?.name?.stringInputs?.value[0],
  description: event.commonEventObject.formInputs?.description?.stringInputs?.value[0],
  priority: event.commonEventObject.formInputs?.priority?.stringInputs?.value[0],
  impact: !!event.commonEventObject.formInputs?.impact?.stringInputs?.value[0],
 };

 const errors = validateFormInputs(caseDetails);
 if (Object.keys(errors).length > 0) {
  return createCaseInputCard(event, errors, /* isUpdate= */ true);
 } else {
  const title = `Case ${caseDetails.name}`;
  // Adds the case details as parameters to the generated link URL.
  const url = new URL('https://example.com/support/cases/');
  for (const [key, value] of Object.entries(caseDetails)) {
   url.searchParams.append(key, value);
  }
  return createLinkRenderAction(title, url.href);
 }
}

پایتون

python/3p-resources/create_3p_resources/main.py

def submit_case_creation_form(event):
  """Submits the creation form.

  If valid, returns a render action that inserts a new link
  into the document. If invalid, returns an update card navigation that
  re-renders the creation form with error messages.
  Args:
   event: The event object with form input values.
  Returns:
   The resulting response.
  """
  formInputs = event["commonEventObject"]["formInputs"] if "formInputs" in event["commonEventObject"] else None
  case_details = {
    "name": None,
    "description": None,
    "priority": None,
    "impact": None,
  }
  if formInputs is not None:
    case_details["name"] = formInputs["name"]["stringInputs"]["value"][0] if "name" in formInputs else None
    case_details["description"] = formInputs["description"]["stringInputs"]["value"][0] if "description" in formInputs else None
    case_details["priority"] = formInputs["priority"]["stringInputs"]["value"][0] if "priority" in formInputs else None
    case_details["impact"] = formInputs["impact"]["stringInputs"]["value"][0] if "impact" in formInputs else False

  errors = validate_form_inputs(case_details)
  if len(errors) > 0:
    return create_case_input_card(event, errors, True) # Update mode
  else:
    title = f'Case {case_details["name"]}'
    # Adds the case details as parameters to the generated link URL.
    url = "https://example.com/support/cases/?" + urlencode(case_details)
    return create_link_render_action(title, url)

جاوا

java/3p-resources/src/main/java/Create3pResources.java
/**
 * Submits the creation form. If valid, returns a render action
 * that inserts a new link into the document. If invalid, returns an
 * update card navigation that re-renders the creation form with error messages.
 * 
 * @param event The event object with form input values.
 * @return The resulting response.
 */
JsonObject submitCaseCreationForm(JsonObject event) throws Exception {
 JsonObject formInputs = event.getAsJsonObject("commonEventObject").getAsJsonObject("formInputs");
 Map<String, String> caseDetails = new HashMap<String, String>();
 if (formInputs != null) {
  if (formInputs.has("name")) {
   caseDetails.put("name", formInputs.getAsJsonObject("name").getAsJsonObject("stringInputs").getAsJsonArray("value").get(0).getAsString());
  }
  if (formInputs.has("description")) {
   caseDetails.put("description", formInputs.getAsJsonObject("description").getAsJsonObject("stringInputs").getAsJsonArray("value").get(0).getAsString());
  }
  if (formInputs.has("priority")) {
   caseDetails.put("priority", formInputs.getAsJsonObject("priority").getAsJsonObject("stringInputs").getAsJsonArray("value").get(0).getAsString());
  }
  if (formInputs.has("impact")) {
   caseDetails.put("impact", formInputs.getAsJsonObject("impact").getAsJsonObject("stringInputs").getAsJsonArray("value").get(0).getAsString());
  }
 }

 Map<String, String> errors = validateFormInputs(caseDetails);
 if (errors.size() > 0) {
  return createCaseInputCard(event, errors, /* isUpdate= */ true);
 } else {
  String title = String.format("Case %s", caseDetails.get("name"));
  // Adds the case details as parameters to the generated link URL.
  URIBuilder uriBuilder = new URIBuilder("https://example.com/support/cases/");
  for (String caseDetailKey : caseDetails.keySet()) {
   uriBuilder.addParameter(caseDetailKey, caseDetails.get(caseDetailKey));
  }
  return createLinkRenderAction(title, uriBuilder.build().toURL().toString());
 }
}

نمونه کد زیر ورودی های فرم را تأیید می کند و برای ورودی های نامعتبر پیام های خطا ایجاد می کند:

اسکریپت برنامه ها

apps-script/3p-resources/3p-resources.gs
/**
 * Validates case creation form input values.
 * 
 * @param {!Object} caseDetails The values of each form input submitted by the user.
 * @return {!Object} A map from field name to error message. An empty object
 *   represents a valid form submission.
 */
function validateFormInputs(caseDetails) {
 const errors = {};
 if (!caseDetails.name) {
  errors.name = 'You must provide a name';
 }
 if (!caseDetails.description) {
  errors.description = 'You must provide a description';
 }
 if (!caseDetails.priority) {
  errors.priority = 'You must provide a priority';
 }
 if (caseDetails.impact && caseDetails.priority !== 'P0' && caseDetails.priority !== 'P1') {
  errors.impact = 'If an issue blocks a critical customer operation, priority must be P0 or P1';
 }

 return errors;
}

/**
 * Returns a text paragraph with red text indicating a form field validation error.
 * 
 * @param {string} errorMessage A description of input value error.
 * @return {!TextParagraph} The resulting text paragraph.
 */
function createErrorTextParagraph(errorMessage) {
 return CardService.newTextParagraph()
  .setText('<font color=\"#BA0300\"><b>Error:</b> ' + errorMessage + '</font>');
}

Node.js

node/3p-resources/index.js
/**
 * Validates case creation form input values.
 * 
 * @param {!Object} caseDetails The values of each form input submitted by the user.
 * @return {!Object} A map from field name to error message. An empty object
 *   represents a valid form submission.
 */
function validateFormInputs(caseDetails) {
 const errors = {};
 if (caseDetails.name === undefined) {
  errors.name = 'You must provide a name';
 }
 if (caseDetails.description === undefined) {
  errors.description = 'You must provide a description';
 }
 if (caseDetails.priority === undefined) {
  errors.priority = 'You must provide a priority';
 }
 if (caseDetails.impact && !(['P0', 'P1']).includes(caseDetails.priority)) {
  errors.impact = 'If an issue blocks a critical customer operation, priority must be P0 or P1';
 }

 return errors;
}

/**
 * Returns a text paragraph with red text indicating a form field validation error.
 * 
 * @param {string} errorMessage A description of input value error.
 * @return {!TextParagraph} The resulting text paragraph.
 */
function createErrorTextParagraph(errorMessage) {
 return {
  textParagraph: {
   text: '<font color=\"#BA0300\"><b>Error:</b> ' + errorMessage + '</font>'
  }
 }
}

پایتون

python/3p-resources/create_3p_resources/main.py

def validate_form_inputs(case_details):
  """Validates case creation form input values.
  Args:
   case_details: The values of each form input submitted by the user.
  Returns:
   A dict from field name to error message. An empty object represents a valid form submission.
  """
  errors = {}
  if case_details["name"] is None:
    errors["name"] = "You must provide a name"
  if case_details["description"] is None:
    errors["description"] = "You must provide a description"
  if case_details["priority"] is None:
    errors["priority"] = "You must provide a priority"
  if case_details["impact"] is not None and case_details["priority"] not in ['P0', 'P1']:
    errors["impact"] = "If an issue blocks a critical customer operation, priority must be P0 or P1"
  return errors


def create_error_text_paragraph(error_message):
  """Returns a text paragraph with red text indicating a form field validation error.
  Args:
   error_essage: A description of input value error.
  Returns:
   The resulting text paragraph.
  """
  return {
    "textParagraph": {
      "text": '<font color=\"#BA0300\"><b>Error:</b> ' + error_message + '</font>'
    }
  }

جاوا

java/3p-resources/src/main/java/Create3pResources.java
/**
 * Validates case creation form input values.
 * 
 * @param caseDetails The values of each form input submitted by the user.
 * @return A map from field name to error message. An empty object
 *   represents a valid form submission.
 */
Map<String, String> validateFormInputs(Map<String, String> caseDetails) {
 Map<String, String> errors = new HashMap<String, String>();
 if (!caseDetails.containsKey("name")) {
  errors.put("name", "You must provide a name");
 }
 if (!caseDetails.containsKey("description")) {
  errors.put("description", "You must provide a description");
 }
 if (!caseDetails.containsKey("priority")) {
  errors.put("priority", "You must provide a priority");
 }
 if (caseDetails.containsKey("impact") && !Arrays.asList(new String[]{"P0", "P1"}).contains(caseDetails.get("priority"))) {
  errors.put("impact", "If an issue blocks a critical customer operation, priority must be P0 or P1");
 }

 return errors;
}

/**
 * Returns a text paragraph with red text indicating a form field validation error.
 * 
 * @param errorMessage A description of input value error.
 * @return The resulting text paragraph.
 */
JsonObject createErrorTextParagraph(String errorMessage) {
 JsonObject textParagraph = new JsonObject();
 textParagraph.add("text", new JsonPrimitive("<font color=\"#BA0300\"><b>Error:</b> " + errorMessage + "</font>"));

 JsonObject textParagraphWidget = new JsonObject();
 textParagraphWidget.add("textParagraph", textParagraph);

 return textParagraphWidget;
}

مثال کامل: افزونه مورد پشتیبانی

مثال زیر یک افزونه Google Workspace را نشان می‌دهد که پیوندهای مربوط به موارد پشتیبانی یک شرکت را پیش‌نمایش می‌کند و به کاربران اجازه می‌دهد موارد پشتیبانی را از داخل Google Docs ایجاد کنند.

مثال موارد زیر را انجام می دهد:

 • یک کارت با فیلدهای فرم برای ایجاد یک مورد پشتیبانی از منوی Docs @ ایجاد می کند.
 • ورودی های فرم را تأیید می کند و برای ورودی های نامعتبر پیام های خطا را برمی گرداند.
 • نام و پیوند مورد پشتیبانی ایجاد شده را به عنوان یک تراشه هوشمند در سند Docs درج می کند.
 • پیوند به پرونده پشتیبانی را پیش‌نمایش می‌کند، مانند https://www.example.com/support/cases/1234 . تراشه هوشمند یک نماد را نمایش می دهد و کارت پیش نمایش شامل نام پرونده، اولویت و توضیحات است.

منبع استقرار

اسکریپت برنامه ها

apps-script/3p-resources/appsscript.json
{
 "timeZone": "America/New_York",
 "exceptionLogging": "STACKDRIVER",
 "runtimeVersion": "V8",
 "oauthScopes": [
  "https://www.googleapis.com/auth/workspace.linkpreview",
  "https://www.googleapis.com/auth/workspace.linkcreate"
 ],
 "addOns": {
  "common": {
   "name": "Manage support cases",
   "logoUrl": "https://developers.google.com/workspace/add-ons/images/support-icon.png",
   "layoutProperties": {
    "primaryColor": "#dd4b39"
   }
  },
  "docs": {
   "linkPreviewTriggers": [
    {
     "runFunction": "caseLinkPreview",
     "patterns": [
      {
       "hostPattern": "example.com",
       "pathPrefix": "support/cases"
      },
      {
       "hostPattern": "*.example.com",
       "pathPrefix": "cases"
      },
      {
       "hostPattern": "cases.example.com"
      }
     ],
     "labelText": "Support case",
     "localizedLabelText": {
      "es": "Caso de soporte"
     },
     "logoUrl": "https://developers.google.com/workspace/add-ons/images/support-icon.png"
    }
   ],
   "createActionTriggers": [
    {
     "id": "createCase",
     "labelText": "Create support case",
     "localizedLabelText": {
      "es": "Crear caso de soporte"
     },
     "runFunction": "createCaseInputCard",
     "logoUrl": "https://developers.google.com/workspace/add-ons/images/support-icon.png"
    }
   ]
  }
 }
}

Node.js

node/3p-resources/deployment.json
{
 "oauthScopes": [
  "https://www.googleapis.com/auth/workspace.linkpreview",
  "https://www.googleapis.com/auth/workspace.linkcreate"
 ],
 "addOns": {
  "common": {
   "name": "Manage support cases",
   "logoUrl": "https://developers.google.com/workspace/add-ons/images/support-icon.png",
   "layoutProperties": {
    "primaryColor": "#dd4b39"
   }
  },
  "docs": {
   "linkPreviewTriggers": [
    {
     "runFunction": "$URL1",
     "patterns": [
      {
       "hostPattern": "example.com",
       "pathPrefix": "support/cases"
      },
      {
       "hostPattern": "*.example.com",
       "pathPrefix": "cases"
      },
      {
       "hostPattern": "cases.example.com"
      }
     ],
     "labelText": "Support case",
     "localizedLabelText": {
      "es": "Caso de soporte"
     },
     "logoUrl": "https://developers.google.com/workspace/add-ons/images/support-icon.png"
    }
   ],
   "createActionTriggers": [
    {
     "id": "createCase",
     "labelText": "Create support case",
     "localizedLabelText": {
      "es": "Crear caso de soporte"
     },
     "runFunction": "$URL2",
     "logoUrl": "https://developers.google.com/workspace/add-ons/images/support-icon.png"
    }
   ]
  }
 }
}

کد

اسکریپت برنامه ها

apps-script/3p-resources/3p-resources.gs
/**
 * Copyright 2024 Google LLC
 * 
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 * 
 *   https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 * 
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 */

/**
* Entry point for a support case link preview.
*
* @param {!Object} event The event object.
* @return {!Card} The resulting preview link card.
*/
function caseLinkPreview(event) {

 // If the event object URL matches a specified pattern for support case links.
 if (event.docs.matchedUrl.url) {

  // Uses the event object to parse the URL and identify the case details.
  const caseDetails = parseQuery(event.docs.matchedUrl.url);

  // Builds a preview card with the case name, and description
  const caseHeader = CardService.newCardHeader()
   .setTitle(`Case ${caseDetails["name"][0]}`);
  const caseDescription = CardService.newTextParagraph()
   .setText(caseDetails["description"][0]);

  // Returns the card.
  // Uses the text from the card's header for the title of the smart chip.
  return CardService.newCardBuilder()
   .setHeader(caseHeader)
   .addSection(CardService.newCardSection().addWidget(caseDescription))
   .build();
 }
}

/**
* Extracts the URL parameters from the given URL.
*
* @param {!string} url The URL to parse.
* @return {!Map} A map with the extracted URL parameters.
*/
function parseQuery(url) {
 const query = url.split("?")[1];
 if (query) {
  return query.split("&")
  .reduce(function(o, e) {
   var temp = e.split("=");
   var key = temp[0].trim();
   var value = temp[1].trim();
   value = isNaN(value) ? value : Number(value);
   if (o[key]) {
    o[key].push(value);
   } else {
    o[key] = [value];
   }
   return o;
  }, {});
 }
 return null;
}/**
 * Produces a support case creation form card.
 * 
 * @param {!Object} event The event object.
 * @param {!Object=} errors An optional map of per-field error messages.
 * @param {boolean} isUpdate Whether to return the form as an update card navigation.
 * @return {!Card|!ActionResponse} The resulting card or action response.
 */
function createCaseInputCard(event, errors, isUpdate) {

 const cardHeader = CardService.newCardHeader()
  .setTitle('Create a support case')

 const cardSectionTextInput1 = CardService.newTextInput()
  .setFieldName('name')
  .setTitle('Name')
  .setMultiline(false);

 const cardSectionTextInput2 = CardService.newTextInput()
  .setFieldName('description')
  .setTitle('Description')
  .setMultiline(true);

 const cardSectionSelectionInput1 = CardService.newSelectionInput()
  .setFieldName('priority')
  .setTitle('Priority')
  .setType(CardService.SelectionInputType.DROPDOWN)
  .addItem('P0', 'P0', false)
  .addItem('P1', 'P1', false)
  .addItem('P2', 'P2', false)
  .addItem('P3', 'P3', false);

 const cardSectionSelectionInput2 = CardService.newSelectionInput()
  .setFieldName('impact')
  .setTitle('Impact')
  .setType(CardService.SelectionInputType.CHECK_BOX)
  .addItem('Blocks a critical customer operation', 'Blocks a critical customer operation', false);

 const cardSectionButtonListButtonAction = CardService.newAction()
  .setPersistValues(true)
  .setFunctionName('submitCaseCreationForm')
  .setParameters({});

 const cardSectionButtonListButton = CardService.newTextButton()
  .setText('Create')
  .setTextButtonStyle(CardService.TextButtonStyle.TEXT)
  .setOnClickAction(cardSectionButtonListButtonAction);

 const cardSectionButtonList = CardService.newButtonSet()
  .addButton(cardSectionButtonListButton);

 // Builds the form inputs with error texts for invalid values.
 const cardSection = CardService.newCardSection();
 if (errors?.name) {
  cardSection.addWidget(createErrorTextParagraph(errors.name));
 }
 cardSection.addWidget(cardSectionTextInput1);
 if (errors?.description) {
  cardSection.addWidget(createErrorTextParagraph(errors.description));
 }
 cardSection.addWidget(cardSectionTextInput2);
 if (errors?.priority) {
  cardSection.addWidget(createErrorTextParagraph(errors.priority));
 }
 cardSection.addWidget(cardSectionSelectionInput1);
 if (errors?.impact) {
  cardSection.addWidget(createErrorTextParagraph(errors.impact));
 }

 cardSection.addWidget(cardSectionSelectionInput2);
 cardSection.addWidget(cardSectionButtonList);

 const card = CardService.newCardBuilder()
  .setHeader(cardHeader)
  .addSection(cardSection)
  .build();

 if (isUpdate) {
  return CardService.newActionResponseBuilder()
   .setNavigation(CardService.newNavigation().updateCard(card))
   .build();
 } else {
  return card;
 }
}


/**
 * Submits the creation form. If valid, returns a render action
 * that inserts a new link into the document. If invalid, returns an
 * update card navigation that re-renders the creation form with error messages.
 * 
 * @param {!Object} event The event object with form input values.
 * @return {!ActionResponse|!SubmitFormResponse} The resulting response.
 */
function submitCaseCreationForm(event) {
 const caseDetails = {
  name: event.formInput.name,
  description: event.formInput.description,
  priority: event.formInput.priority,
  impact: !!event.formInput.impact,
 };

 const errors = validateFormInputs(caseDetails);
 if (Object.keys(errors).length > 0) {
  return createCaseInputCard(event, errors, /* isUpdate= */ true);
 } else {
  const title = `Case ${caseDetails.name}`;
  // Adds the case details as parameters to the generated link URL.
  const url = 'https://example.com/support/cases/?' + generateQuery(caseDetails);
  return createLinkRenderAction(title, url);
 }
}

/**
* Build a query path with URL parameters.
*
* @param {!Map} parameters A map with the URL parameters.
* @return {!string} The resulting query path.
*/
function generateQuery(parameters) {
 return Object.entries(parameters).flatMap(([k, v]) =>
  Array.isArray(v) ? v.map(e => `${k}=${encodeURIComponent(e)}`) : `${k}=${encodeURIComponent(v)}`
 ).join("&");
}


/**
 * Validates case creation form input values.
 * 
 * @param {!Object} caseDetails The values of each form input submitted by the user.
 * @return {!Object} A map from field name to error message. An empty object
 *   represents a valid form submission.
 */
function validateFormInputs(caseDetails) {
 const errors = {};
 if (!caseDetails.name) {
  errors.name = 'You must provide a name';
 }
 if (!caseDetails.description) {
  errors.description = 'You must provide a description';
 }
 if (!caseDetails.priority) {
  errors.priority = 'You must provide a priority';
 }
 if (caseDetails.impact && caseDetails.priority !== 'P0' && caseDetails.priority !== 'P1') {
  errors.impact = 'If an issue blocks a critical customer operation, priority must be P0 or P1';
 }

 return errors;
}

/**
 * Returns a text paragraph with red text indicating a form field validation error.
 * 
 * @param {string} errorMessage A description of input value error.
 * @return {!TextParagraph} The resulting text paragraph.
 */
function createErrorTextParagraph(errorMessage) {
 return CardService.newTextParagraph()
  .setText('<font color=\"#BA0300\"><b>Error:</b> ' + errorMessage + '</font>');
}


/**
 * Returns a submit form response that inserts a link into the document.
 * 
 * @param {string} title The title of the link to insert.
 * @param {string} url The URL of the link to insert.
 * @return {!SubmitFormResponse} The resulting submit form response.
 */
function createLinkRenderAction(title, url) {
 return {
  renderActions: {
   action: {
    links: [{
     title: title,
     url: url
    }]
   }
  }
 };
}

Node.js

node/3p-resources/index.js
/**
 * Copyright 2024 Google LLC
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 *   https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 */

/**
 * Responds to any HTTP request related to link previews.
 *
 * @param {Object} req An HTTP request context.
 * @param {Object} res An HTTP response context.
 */
exports.createLinkPreview = (req, res) => {
 const event = req.body;
 if (event.docs.matchedUrl.url) {
  const url = event.docs.matchedUrl.url;
  const parsedUrl = new URL(url);
  // If the event object URL matches a specified pattern for preview links.
  if (parsedUrl.hostname === 'example.com') {
   if (parsedUrl.pathname.startsWith('/support/cases/')) {
    return res.json(caseLinkPreview(parsedUrl));
   }
  }
 }
};


/**
 * 
 * A support case link preview.
 *
 * @param {!URL} url The event object.
 * @return {!Card} The resulting preview link card.
 */
function caseLinkPreview(url) {
 // Builds a preview card with the case name, and description
 // Uses the text from the card's header for the title of the smart chip.
 // Parses the URL and identify the case details.
 const name = `Case ${url.searchParams.get("name")}`;
 return {
  action: {
   linkPreview: {
    title: name,
    previewCard: {
     header: {
      title: name
     },
     sections: [{
      widgets: [{
       textParagraph: {
        text: url.searchParams.get("description")
       }
      }]
     }]
    }
   }
  }
 };
}/**
 * Responds to any HTTP request related to 3P resource creations.
 *
 * @param {Object} req An HTTP request context.
 * @param {Object} res An HTTP response context.
 */
exports.create3pResources = (req, res) => {
 const event = req.body;
 if (event.commonEventObject.parameters?.submitCaseCreationForm) {
  res.json(submitCaseCreationForm(event));
 } else {
  res.json(createCaseInputCard(event));
 }
};


/**
 * Produces a support case creation form card.
 * 
 * @param {!Object} event The event object.
 * @param {!Object=} errors An optional map of per-field error messages.
 * @param {boolean} isUpdate Whether to return the form as an update card navigation.
 * @return {!Card|!ActionResponse} The resulting card or action response.
 */
function createCaseInputCard(event, errors, isUpdate) {

 const cardHeader1 = {
  title: "Create a support case"
 };

 const cardSection1TextInput1 = {
  textInput: {
   name: "name",
   label: "Name"
  }
 };

 const cardSection1TextInput2 = {
  textInput: {
   name: "description",
   label: "Description",
   type: "MULTIPLE_LINE"
  }
 };

 const cardSection1SelectionInput1 = {
  selectionInput: {
   name: "priority",
   label: "Priority",
   type: "DROPDOWN",
   items: [{
    text: "P0",
    value: "P0"
   }, {
    text: "P1",
    value: "P1"
   }, {
    text: "P2",
    value: "P2"
   }, {
    text: "P3",
    value: "P3"
   }]
  }
 };

 const cardSection1SelectionInput2 = {
  selectionInput: {
   name: "impact",
   label: "Impact",
   items: [{
    text: "Blocks a critical customer operation",
    value: "Blocks a critical customer operation"
   }]
  }
 };

 const cardSection1ButtonList1Button1Action1 = {
  function: process.env.URL,
  parameters: [
   {
    key: "submitCaseCreationForm",
    value: true
   }
  ],
  persistValues: true
 };

 const cardSection1ButtonList1Button1 = {
  text: "Create",
  onClick: {
   action: cardSection1ButtonList1Button1Action1
  }
 };

 const cardSection1ButtonList1 = {
  buttonList: {
   buttons: [cardSection1ButtonList1Button1]
  }
 };

 // Builds the creation form and adds error text for invalid inputs.
 const cardSection1 = [];
 if (errors?.name) {
  cardSection1.push(createErrorTextParagraph(errors.name));
 }
 cardSection1.push(cardSection1TextInput1);
 if (errors?.description) {
  cardSection1.push(createErrorTextParagraph(errors.description));
 }
 cardSection1.push(cardSection1TextInput2);
 if (errors?.priority) {
  cardSection1.push(createErrorTextParagraph(errors.priority));
 }
 cardSection1.push(cardSection1SelectionInput1);
 if (errors?.impact) {
  cardSection1.push(createErrorTextParagraph(errors.impact));
 }

 cardSection1.push(cardSection1SelectionInput2);
 cardSection1.push(cardSection1ButtonList1);

 const card = {
  header: cardHeader1,
  sections: [{
   widgets: cardSection1
  }]
 };

 if (isUpdate) {
  return {
   renderActions: {
    action: {
     navigations: [{
      updateCard: card
     }]
    }
   }
  };
 } else {
  return {
   action: {
    navigations: [{
     pushCard: card
    }]
   }
  };
 }
}


/**
 * Submits the creation form. If valid, returns a render action
 * that inserts a new link into the document. If invalid, returns an
 * update card navigation that re-renders the creation form with error messages.
 * 
 * @param {!Object} event The event object with form input values.
 * @return {!ActionResponse|!SubmitFormResponse} The resulting response.
 */
function submitCaseCreationForm(event) {
 const caseDetails = {
  name: event.commonEventObject.formInputs?.name?.stringInputs?.value[0],
  description: event.commonEventObject.formInputs?.description?.stringInputs?.value[0],
  priority: event.commonEventObject.formInputs?.priority?.stringInputs?.value[0],
  impact: !!event.commonEventObject.formInputs?.impact?.stringInputs?.value[0],
 };

 const errors = validateFormInputs(caseDetails);
 if (Object.keys(errors).length > 0) {
  return createCaseInputCard(event, errors, /* isUpdate= */ true);
 } else {
  const title = `Case ${caseDetails.name}`;
  // Adds the case details as parameters to the generated link URL.
  const url = new URL('https://example.com/support/cases/');
  for (const [key, value] of Object.entries(caseDetails)) {
   url.searchParams.append(key, value);
  }
  return createLinkRenderAction(title, url.href);
 }
}


/**
 * Validates case creation form input values.
 * 
 * @param {!Object} caseDetails The values of each form input submitted by the user.
 * @return {!Object} A map from field name to error message. An empty object
 *   represents a valid form submission.
 */
function validateFormInputs(caseDetails) {
 const errors = {};
 if (caseDetails.name === undefined) {
  errors.name = 'You must provide a name';
 }
 if (caseDetails.description === undefined) {
  errors.description = 'You must provide a description';
 }
 if (caseDetails.priority === undefined) {
  errors.priority = 'You must provide a priority';
 }
 if (caseDetails.impact && !(['P0', 'P1']).includes(caseDetails.priority)) {
  errors.impact = 'If an issue blocks a critical customer operation, priority must be P0 or P1';
 }

 return errors;
}

/**
 * Returns a text paragraph with red text indicating a form field validation error.
 * 
 * @param {string} errorMessage A description of input value error.
 * @return {!TextParagraph} The resulting text paragraph.
 */
function createErrorTextParagraph(errorMessage) {
 return {
  textParagraph: {
   text: '<font color=\"#BA0300\"><b>Error:</b> ' + errorMessage + '</font>'
  }
 }
}


/**
 * Returns a submit form response that inserts a link into the document.
 * 
 * @param {string} title The title of the link to insert.
 * @param {string} url The URL of the link to insert.
 * @return {!SubmitFormResponse} The resulting submit form response.
 */
function createLinkRenderAction(title, url) {
 return {
  renderActions: {
   action: {
    links: [{
     title: title,
     url: url
    }]
   }
  }
 };
}

پایتون

python/3p-resources/create_3p_resources/main.py
# Copyright 2024 Google LLC
#
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License")
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#
#   https:#www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.

from typing import Any, Mapping
from urllib.parse import urlencode

import os
import flask
import functions_framework


@functions_framework.http
def create_3p_resources(req: flask.Request):
  """Responds to any HTTP request related to 3P resource creations.
  Args:
   req: An HTTP request context.
  Returns:
   An HTTP response context.
  """
  event = req.get_json(silent=True)
  parameters = event["commonEventObject"]["parameters"] if "parameters" in event["commonEventObject"] else None
  if parameters is not None and parameters["submitCaseCreationForm"]:
    return submit_case_creation_form(event)
  else:
    return create_case_input_card(event)
def create_case_input_card(event, errors = {}, isUpdate = False):
  """Produces a support case creation form card.
  Args:
   event: The event object.
   errors: An optional dict of per-field error messages.
   isUpdate: Whether to return the form as an update card navigation.
  Returns:
   The resulting card or action response.
  """
  card_header1 = {
    "title": "Create a support case"
  }

  card_section1_text_input1 = {
    "textInput": {
      "name": "name",
      "label": "Name"
    }
  }

  card_section1_text_input2 = {
    "textInput": {
      "name": "description",
      "label": "Description",
      "type": "MULTIPLE_LINE"
    }
  }

  card_section1_selection_input1 = {
    "selectionInput": {
      "name": "priority",
      "label": "Priority",
      "type": "DROPDOWN",
      "items": [{
        "text": "P0",
        "value": "P0"
      }, {
        "text": "P1",
        "value": "P1"
      }, {
        "text": "P2",
        "value": "P2"
      }, {
        "text": "P3",
        "value": "P3"
      }]
    }
  }

  card_section1_selection_input2 = {
    "selectionInput": {
      "name": "impact",
      "label": "Impact",
      "items": [{
        "text": "Blocks a critical customer operation",
        "value": "Blocks a critical customer operation"
      }]
    }
  }

  card_section1_button_list1_button1_action1 = {
    "function": os.environ["URL"],
    "parameters": [
    {
      "key": "submitCaseCreationForm",
      "value": True
    }
    ],
    "persistValues": True
  }

  card_section1_button_list1_button1 = {
    "text": "Create",
    "onClick": {
      "action": card_section1_button_list1_button1_action1
    }
  }

  card_section1_button_list1 = {
    "buttonList": {
      "buttons": [card_section1_button_list1_button1]
    }
  }

  # Builds the creation form and adds error text for invalid inputs.
  card_section1 = []
  if "name" in errors:
    card_section1.append(create_error_text_paragraph(errors["name"]))
  card_section1.append(card_section1_text_input1)
  if "description" in errors:
    card_section1.append(create_error_text_paragraph(errors["description"]))
  card_section1.append(card_section1_text_input2)
  if "priority" in errors:
    card_section1.append(create_error_text_paragraph(errors["priority"]))
  card_section1.append(card_section1_selection_input1)
  if "impact" in errors:
    card_section1.append(create_error_text_paragraph(errors["impact"]))

  card_section1.append(card_section1_selection_input2)
  card_section1.append(card_section1_button_list1)

  card = {
    "header": card_header1,
    "sections": [{
      "widgets": card_section1
    }]
  }

  if isUpdate:
    return {
      "renderActions": {
        "action": {
            "navigations": [{
            "updateCard": card
          }]
        }
      }
    }
  else:
    return {
      "action": {
        "navigations": [{
          "pushCard": card
        }]
      }
    }
def submit_case_creation_form(event):
  """Submits the creation form.

  If valid, returns a render action that inserts a new link
  into the document. If invalid, returns an update card navigation that
  re-renders the creation form with error messages.
  Args:
   event: The event object with form input values.
  Returns:
   The resulting response.
  """
  formInputs = event["commonEventObject"]["formInputs"] if "formInputs" in event["commonEventObject"] else None
  case_details = {
    "name": None,
    "description": None,
    "priority": None,
    "impact": None,
  }
  if formInputs is not None:
    case_details["name"] = formInputs["name"]["stringInputs"]["value"][0] if "name" in formInputs else None
    case_details["description"] = formInputs["description"]["stringInputs"]["value"][0] if "description" in formInputs else None
    case_details["priority"] = formInputs["priority"]["stringInputs"]["value"][0] if "priority" in formInputs else None
    case_details["impact"] = formInputs["impact"]["stringInputs"]["value"][0] if "impact" in formInputs else False

  errors = validate_form_inputs(case_details)
  if len(errors) > 0:
    return create_case_input_card(event, errors, True) # Update mode
  else:
    title = f'Case {case_details["name"]}'
    # Adds the case details as parameters to the generated link URL.
    url = "https://example.com/support/cases/?" + urlencode(case_details)
    return create_link_render_action(title, url)
def validate_form_inputs(case_details):
  """Validates case creation form input values.
  Args:
   case_details: The values of each form input submitted by the user.
  Returns:
   A dict from field name to error message. An empty object represents a valid form submission.
  """
  errors = {}
  if case_details["name"] is None:
    errors["name"] = "You must provide a name"
  if case_details["description"] is None:
    errors["description"] = "You must provide a description"
  if case_details["priority"] is None:
    errors["priority"] = "You must provide a priority"
  if case_details["impact"] is not None and case_details["priority"] not in ['P0', 'P1']:
    errors["impact"] = "If an issue blocks a critical customer operation, priority must be P0 or P1"
  return errors


def create_error_text_paragraph(error_message):
  """Returns a text paragraph with red text indicating a form field validation error.
  Args:
   error_essage: A description of input value error.
  Returns:
   The resulting text paragraph.
  """
  return {
    "textParagraph": {
      "text": '<font color=\"#BA0300\"><b>Error:</b> ' + error_message + '</font>'
    }
  }
def create_link_render_action(title, url):
  """Returns a submit form response that inserts a link into the document.
  Args:
   title: The title of the link to insert.
   url: The URL of the link to insert.
  Returns:
   The resulting submit form response.
  """
  return {
    "renderActions": {
      "action": {
        "links": [{
          "title": title,
          "url": url
        }]
      }
    }
  }

کد زیر نحوه پیاده سازی پیش نمایش پیوند برای منبع ایجاد شده را نشان می دهد:

python/3p-resources/create_link_preview/main.py
# Copyright 2023 Google LLC
#
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License")
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#
#   https:#www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.

from typing import Any, Mapping
from urllib.parse import urlparse, parse_qs

import flask
import functions_framework


@functions_framework.http
def create_link_preview(req: flask.Request):
  """Responds to any HTTP request related to link previews.
  Args:
   req: An HTTP request context.
  Returns:
   An HTTP response context.
  """
  event = req.get_json(silent=True)
  if event["docs"]["matchedUrl"]["url"]:
    url = event["docs"]["matchedUrl"]["url"]
    parsed_url = urlparse(url)
    # If the event object URL matches a specified pattern for preview links.
    if parsed_url.hostname == "example.com":
      if parsed_url.path.startswith("/support/cases/"):
        return case_link_preview(parsed_url)

  return {}
def case_link_preview(url):
  """A support case link preview.
  Args:
   url: A matching URL.
  Returns:
   The resulting preview link card.
  """

  # Parses the URL and identify the case details.
  query_string = parse_qs(url.query)
  name = f'Case {query_string["name"][0]}'
  # Uses the text from the card's header for the title of the smart chip.
  return {
    "action": {
      "linkPreview": {
        "title": name,
        "previewCard": {
          "header": {
            "title": name
          },
          "sections": [{
            "widgets": [{
              "textParagraph": {
                "text": query_string["description"][0]
              }
            }]
          }],
        }
      }
    }
  }


جاوا

java/3p-resources/src/main/java/Create3pResources.java
/**
 * Copyright 2024 Google LLC
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 *   https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 */

import java.util.Arrays;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

import org.apache.http.client.utils.URIBuilder;

import com.google.cloud.functions.HttpFunction;
import com.google.cloud.functions.HttpRequest;
import com.google.cloud.functions.HttpResponse;
import com.google.gson.Gson;
import com.google.gson.JsonArray;
import com.google.gson.JsonObject;
import com.google.gson.JsonPrimitive;

public class Create3pResources implements HttpFunction {
 private static final Gson gson = new Gson();

 /**
  * Responds to any HTTP request related to 3p resource creations.
  *
  * @param request An HTTP request context.
  * @param response An HTTP response context.
  */
 @Override
 public void service(HttpRequest request, HttpResponse response) throws Exception {
  JsonObject event = gson.fromJson(request.getReader(), JsonObject.class);
  JsonObject parameters = event.getAsJsonObject("commonEventObject").getAsJsonObject("parameters");
  if (parameters != null && parameters.has("submitCaseCreationForm") && parameters.get("submitCaseCreationForm").getAsBoolean()) {
   response.getWriter().write(gson.toJson(submitCaseCreationForm(event)));
  } else {
   response.getWriter().write(gson.toJson(createCaseInputCard(event, new HashMap<String, String>(), false)));
  }
 }


 /**
  * Produces a support case creation form.
  * 
  * @param event The event object.
  * @param errors A map of per-field error messages.
  * @param isUpdate Whether to return the form as an update card navigation.
  * @return The resulting card or action response.
  */
 JsonObject createCaseInputCard(JsonObject event, Map<String, String> errors, boolean isUpdate) {
  JsonObject cardHeader = new JsonObject();
  cardHeader.add("title", new JsonPrimitive("Create a support case"));

  JsonObject cardSectionTextInput1 = new JsonObject();
  cardSectionTextInput1.add("name", new JsonPrimitive("name"));
  cardSectionTextInput1.add("label", new JsonPrimitive("Name"));

  JsonObject cardSectionTextInput1Widget = new JsonObject();
  cardSectionTextInput1Widget.add("textInput", cardSectionTextInput1);

  JsonObject cardSectionTextInput2 = new JsonObject();
  cardSectionTextInput2.add("name", new JsonPrimitive("description"));
  cardSectionTextInput2.add("label", new JsonPrimitive("Description"));
  cardSectionTextInput2.add("type", new JsonPrimitive("MULTIPLE_LINE"));

  JsonObject cardSectionTextInput2Widget = new JsonObject();
  cardSectionTextInput2Widget.add("textInput", cardSectionTextInput2);

  JsonObject cardSectionSelectionInput1ItemsItem1 = new JsonObject();
  cardSectionSelectionInput1ItemsItem1.add("text", new JsonPrimitive("P0"));
  cardSectionSelectionInput1ItemsItem1.add("value", new JsonPrimitive("P0"));

  JsonObject cardSectionSelectionInput1ItemsItem2 = new JsonObject();
  cardSectionSelectionInput1ItemsItem2.add("text", new JsonPrimitive("P1"));
  cardSectionSelectionInput1ItemsItem2.add("value", new JsonPrimitive("P1"));

  JsonObject cardSectionSelectionInput1ItemsItem3 = new JsonObject();
  cardSectionSelectionInput1ItemsItem3.add("text", new JsonPrimitive("P2"));
  cardSectionSelectionInput1ItemsItem3.add("value", new JsonPrimitive("P2"));

  JsonObject cardSectionSelectionInput1ItemsItem4 = new JsonObject();
  cardSectionSelectionInput1ItemsItem4.add("text", new JsonPrimitive("P3"));
  cardSectionSelectionInput1ItemsItem4.add("value", new JsonPrimitive("P3"));

  JsonArray cardSectionSelectionInput1Items = new JsonArray();
  cardSectionSelectionInput1Items.add(cardSectionSelectionInput1ItemsItem1);
  cardSectionSelectionInput1Items.add(cardSectionSelectionInput1ItemsItem2);
  cardSectionSelectionInput1Items.add(cardSectionSelectionInput1ItemsItem3);
  cardSectionSelectionInput1Items.add(cardSectionSelectionInput1ItemsItem4);

  JsonObject cardSectionSelectionInput1 = new JsonObject();
  cardSectionSelectionInput1.add("name", new JsonPrimitive("priority"));
  cardSectionSelectionInput1.add("label", new JsonPrimitive("Priority"));
  cardSectionSelectionInput1.add("type", new JsonPrimitive("DROPDOWN"));
  cardSectionSelectionInput1.add("items", cardSectionSelectionInput1Items);

  JsonObject cardSectionSelectionInput1Widget = new JsonObject();
  cardSectionSelectionInput1Widget.add("selectionInput", cardSectionSelectionInput1);

  JsonObject cardSectionSelectionInput2ItemsItem = new JsonObject();
  cardSectionSelectionInput2ItemsItem.add("text", new JsonPrimitive("Blocks a critical customer operation"));
  cardSectionSelectionInput2ItemsItem.add("value", new JsonPrimitive("Blocks a critical customer operation"));

  JsonArray cardSectionSelectionInput2Items = new JsonArray();
  cardSectionSelectionInput2Items.add(cardSectionSelectionInput2ItemsItem);

  JsonObject cardSectionSelectionInput2 = new JsonObject();
  cardSectionSelectionInput2.add("name", new JsonPrimitive("impact"));
  cardSectionSelectionInput2.add("label", new JsonPrimitive("Impact"));
  cardSectionSelectionInput2.add("items", cardSectionSelectionInput2Items);

  JsonObject cardSectionSelectionInput2Widget = new JsonObject();
  cardSectionSelectionInput2Widget.add("selectionInput", cardSectionSelectionInput2);

  JsonObject cardSectionButtonListButtonActionParametersParameter = new JsonObject();
  cardSectionButtonListButtonActionParametersParameter.add("key", new JsonPrimitive("submitCaseCreationForm"));
  cardSectionButtonListButtonActionParametersParameter.add("value", new JsonPrimitive(true));

  JsonArray cardSectionButtonListButtonActionParameters = new JsonArray();
  cardSectionButtonListButtonActionParameters.add(cardSectionButtonListButtonActionParametersParameter);

  JsonObject cardSectionButtonListButtonAction = new JsonObject();
  cardSectionButtonListButtonAction.add("function", new JsonPrimitive(System.getenv().get("URL")));
  cardSectionButtonListButtonAction.add("parameters", cardSectionButtonListButtonActionParameters);
  cardSectionButtonListButtonAction.add("persistValues", new JsonPrimitive(true));

  JsonObject cardSectionButtonListButtonOnCLick = new JsonObject();
  cardSectionButtonListButtonOnCLick.add("action", cardSectionButtonListButtonAction);

  JsonObject cardSectionButtonListButton = new JsonObject();
  cardSectionButtonListButton.add("text", new JsonPrimitive("Create"));
  cardSectionButtonListButton.add("onClick", cardSectionButtonListButtonOnCLick);

  JsonArray cardSectionButtonListButtons = new JsonArray();
  cardSectionButtonListButtons.add(cardSectionButtonListButton);

  JsonObject cardSectionButtonList = new JsonObject();
  cardSectionButtonList.add("buttons", cardSectionButtonListButtons);

  JsonObject cardSectionButtonListWidget = new JsonObject();
  cardSectionButtonListWidget.add("buttonList", cardSectionButtonList);

  // Builds the form inputs with error texts for invalid values.
  JsonArray cardSection = new JsonArray();
  if (errors.containsKey("name")) {
   cardSection.add(createErrorTextParagraph(errors.get("name").toString()));
  }
  cardSection.add(cardSectionTextInput1Widget);
  if (errors.containsKey("description")) {
   cardSection.add(createErrorTextParagraph(errors.get("description").toString()));
  }
  cardSection.add(cardSectionTextInput2Widget);
  if (errors.containsKey("priority")) {
   cardSection.add(createErrorTextParagraph(errors.get("priority").toString()));
  }
  cardSection.add(cardSectionSelectionInput1Widget);
  if (errors.containsKey("impact")) {
   cardSection.add(createErrorTextParagraph(errors.get("impact").toString()));
  }

  cardSection.add(cardSectionSelectionInput2Widget);
  cardSection.add(cardSectionButtonListWidget);

  JsonObject cardSectionWidgets = new JsonObject();
  cardSectionWidgets.add("widgets", cardSection);

  JsonArray sections = new JsonArray();
  sections.add(cardSectionWidgets);

  JsonObject card = new JsonObject();
  card.add("header", cardHeader);
  card.add("sections", sections);

  JsonObject navigation = new JsonObject();
  if (isUpdate) {
   navigation.add("updateCard", card);
  } else {
   navigation.add("pushCard", card);
  }

  JsonArray navigations = new JsonArray();
  navigations.add(navigation);

  JsonObject action = new JsonObject();
  action.add("navigations", navigations);

  JsonObject renderActions = new JsonObject();
  renderActions.add("action", action);

  if (!isUpdate) {
   return renderActions;
  }

  JsonObject update = new JsonObject();
  update.add("renderActions", renderActions);

  return update;
 }


 /**
  * Submits the creation form. If valid, returns a render action
  * that inserts a new link into the document. If invalid, returns an
  * update card navigation that re-renders the creation form with error messages.
  * 
  * @param event The event object with form input values.
  * @return The resulting response.
  */
 JsonObject submitCaseCreationForm(JsonObject event) throws Exception {
  JsonObject formInputs = event.getAsJsonObject("commonEventObject").getAsJsonObject("formInputs");
  Map<String, String> caseDetails = new HashMap<String, String>();
  if (formInputs != null) {
   if (formInputs.has("name")) {
    caseDetails.put("name", formInputs.getAsJsonObject("name").getAsJsonObject("stringInputs").getAsJsonArray("value").get(0).getAsString());
   }
   if (formInputs.has("description")) {
    caseDetails.put("description", formInputs.getAsJsonObject("description").getAsJsonObject("stringInputs").getAsJsonArray("value").get(0).getAsString());
   }
   if (formInputs.has("priority")) {
    caseDetails.put("priority", formInputs.getAsJsonObject("priority").getAsJsonObject("stringInputs").getAsJsonArray("value").get(0).getAsString());
   }
   if (formInputs.has("impact")) {
    caseDetails.put("impact", formInputs.getAsJsonObject("impact").getAsJsonObject("stringInputs").getAsJsonArray("value").get(0).getAsString());
   }
  }

  Map<String, String> errors = validateFormInputs(caseDetails);
  if (errors.size() > 0) {
   return createCaseInputCard(event, errors, /* isUpdate= */ true);
  } else {
   String title = String.format("Case %s", caseDetails.get("name"));
   // Adds the case details as parameters to the generated link URL.
   URIBuilder uriBuilder = new URIBuilder("https://example.com/support/cases/");
   for (String caseDetailKey : caseDetails.keySet()) {
    uriBuilder.addParameter(caseDetailKey, caseDetails.get(caseDetailKey));
   }
   return createLinkRenderAction(title, uriBuilder.build().toURL().toString());
  }
 }


 /**
  * Validates case creation form input values.
  * 
  * @param caseDetails The values of each form input submitted by the user.
  * @return A map from field name to error message. An empty object
  *   represents a valid form submission.
  */
 Map<String, String> validateFormInputs(Map<String, String> caseDetails) {
  Map<String, String> errors = new HashMap<String, String>();
  if (!caseDetails.containsKey("name")) {
   errors.put("name", "You must provide a name");
  }
  if (!caseDetails.containsKey("description")) {
   errors.put("description", "You must provide a description");
  }
  if (!caseDetails.containsKey("priority")) {
   errors.put("priority", "You must provide a priority");
  }
  if (caseDetails.containsKey("impact") && !Arrays.asList(new String[]{"P0", "P1"}).contains(caseDetails.get("priority"))) {
   errors.put("impact", "If an issue blocks a critical customer operation, priority must be P0 or P1");
  }

  return errors;
 }

 /**
  * Returns a text paragraph with red text indicating a form field validation error.
  * 
  * @param errorMessage A description of input value error.
  * @return The resulting text paragraph.
  */
 JsonObject createErrorTextParagraph(String errorMessage) {
  JsonObject textParagraph = new JsonObject();
  textParagraph.add("text", new JsonPrimitive("<font color=\"#BA0300\"><b>Error:</b> " + errorMessage + "</font>"));

  JsonObject textParagraphWidget = new JsonObject();
  textParagraphWidget.add("textParagraph", textParagraph);

  return textParagraphWidget;
 }


 /**
  * Returns a submit form response that inserts a link into the document.
  * 
  * @param title The title of the link to insert.
  * @param url The URL of the link to insert.
  * @return The resulting submit form response.
  */
 JsonObject createLinkRenderAction(String title, String url) {
  JsonObject link = new JsonObject();
  link.add("title", new JsonPrimitive(title));
  link.add("url", new JsonPrimitive(url));

  JsonArray links = new JsonArray();
  links.add(link);

  JsonObject action = new JsonObject();
  action.add("links", links);

  JsonObject renderActions = new JsonObject();
  renderActions.add("action", action);

  JsonObject linkRenderAction = new JsonObject();
  linkRenderAction.add("renderActions", renderActions);

  return linkRenderAction;
 }

}

کد زیر نحوه پیاده سازی پیش نمایش پیوند برای منبع ایجاد شده را نشان می دهد:

java/3p-resources/src/main/java/CreateLinkPreview.java
/**
 * Copyright 2024 Google LLC
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 *   https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 */

import com.google.cloud.functions.HttpFunction;
import com.google.cloud.functions.HttpRequest;
import com.google.cloud.functions.HttpResponse;
import com.google.gson.Gson;
import com.google.gson.JsonArray;
import com.google.gson.JsonObject;
import com.google.gson.JsonPrimitive;

import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.URL;
import java.net.URLDecoder;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

public class CreateLinkPreview implements HttpFunction {
 private static final Gson gson = new Gson();

 /**
  * Responds to any HTTP request related to link previews.
  *
  * @param request An HTTP request context.
  * @param response An HTTP response context.
  */
 @Override
 public void service(HttpRequest request, HttpResponse response) throws Exception {
  JsonObject event = gson.fromJson(request.getReader(), JsonObject.class);
  String url = event.getAsJsonObject("docs")
    .getAsJsonObject("matchedUrl")
    .get("url")
    .getAsString();
  URL parsedURL = new URL(url);
  // If the event object URL matches a specified pattern for preview links.
  if ("example.com".equals(parsedURL.getHost())) {
   if (parsedURL.getPath().startsWith("/support/cases/")) {
    response.getWriter().write(gson.toJson(caseLinkPreview(parsedURL)));
    return;
   }
  }

  response.getWriter().write("{}");
 }


 /**
  * A support case link preview.
  *
  * @param url A matching URL.
  * @return The resulting preview link card.
  */
 JsonObject caseLinkPreview(URL url) throws UnsupportedEncodingException {
  // Parses the URL and identify the case details.
  Map<String, String> caseDetails = new HashMap<String, String>();
  for (String pair : url.getQuery().split("&")) {
    caseDetails.put(URLDecoder.decode(pair.split("=")[0], "UTF-8"), URLDecoder.decode(pair.split("=")[1], "UTF-8"));
  }

  // Builds a preview card with the case name, and description
  // Uses the text from the card's header for the title of the smart chip.
  JsonObject cardHeader = new JsonObject();
  String caseName = String.format("Case %s", caseDetails.get("name"));
  cardHeader.add("title", new JsonPrimitive(caseName));

  JsonObject textParagraph = new JsonObject();
  textParagraph.add("text", new JsonPrimitive(caseDetails.get("description")));

  JsonObject widget = new JsonObject();
  widget.add("textParagraph", textParagraph);

  JsonArray widgets = new JsonArray();
  widgets.add(widget);

  JsonObject section = new JsonObject();
  section.add("widgets", widgets);

  JsonArray sections = new JsonArray();
  sections.add(section);

  JsonObject previewCard = new JsonObject();
  previewCard.add("header", cardHeader);
  previewCard.add("sections", sections);

  JsonObject linkPreview = new JsonObject();
  linkPreview.add("title", new JsonPrimitive(caseName));
  linkPreview.add("previewCard", previewCard);

  JsonObject action = new JsonObject();
  action.add("linkPreview", linkPreview);

  JsonObject renderActions = new JsonObject();
  renderActions.add("action", action);

  return renderActions;
 }

}