Mở rộng Google Biểu mẫu bằng tiện ích bổ sung

Google Biểu mẫu là một giải pháp bảng câu hỏi và khảo sát trên đám mây với tính năng cộng tác theo thời gian thực và các công cụ mạnh mẽ để tuỳ chỉnh các câu hỏi trên biểu mẫu. Bạn cũng có thể dùng Google Biểu mẫu để tạo bài kiểm tra trực tuyến.

Bạn có thể mở rộng Google Biểu mẫu bằng các tiện ích bổ sung giúp người dùng tạo các cuộc khảo sát mới, thiết lập khả năng kết nối với các hệ thống của bên thứ ba và tích hợp dữ liệu của bạn trong Biểu mẫu với các ứng dụng khác của Google Workspace (như Google Trang tính).

Bạn có thể xem các tiện ích bổ sung của Biểu mẫu mà người khác đã tạo trên Google Workspace Marketplace.

Việc bạn có thể làm

Dưới đây là một vài thao tác mà bạn có thể thực hiện với tiện ích bổ sung mở rộng Google Biểu mẫu:

  • Bạn có thể tạo, truy cập và chỉnh sửa Google Biểu mẫu bằng dịch vụ Biểu mẫu Apps Script tích hợp sẵn. Dịch vụ Bảng tính cho phép bạn truy cập vào Google Trang tính lưu trữ câu trả lời cho biểu mẫu.
  • Bạn có thể kiểm soát hành vi của biểu mẫu qua một tiện ích bổ sung bằng cách sử dụng dịch vụ Biểu mẫu. Ví dụ: bạn có thể xác định xem biểu mẫu sẽ chấp nhận phản hồi hay gửi thông báo xác nhận cho người trả lời.
  • Bạn có thể tạo trình đơn tuỳ chỉnh và xác định nhiều giao diện thanh bên và hộp thoại tuỳ chỉnh bằng HTML và CSS chuẩn. Các thành phần giao diện người dùng này mở rộng trình chỉnh sửa Google Biểu mẫu, không phải biểu mẫu mà người trả lời nhìn thấy.
  • Bạn có thể sử dụng trình kích hoạt bổ sung để chạy các hàm được chỉ định khi xảy ra một số sự kiện kích hoạt nhất định. Ví dụ: điều kiện kích hoạt có thể cài đặt qua biểu mẫu cho phép tiện ích bổ sung của bạn phản ứng mỗi khi có người gửi một phản hồi qua biểu mẫu.

Cấu trúc biểu mẫu

Biểu mẫu của Google bao gồm tiêu đề, nội dung mô tả và danh sách các câu hỏi liên quan đến biểu mẫu. Biểu mẫu có thể liên kết với một tệp Google Trang tính để thu thập các câu trả lời cho biểu mẫu.

Mỗi câu hỏi trong biểu mẫu có một loại cho biết loại thông tin mà người trả lời cần trả lời hoặc một phần tử biểu mẫu tĩnh (như hình ảnh hoặc video). Mỗi loại được biểu thị bằng một đối tượng trong dịch vụ Biểu mẫu của Apps Script. Tiện ích bổ sung của Biểu mẫu có thể sử dụng dịch vụ này để thêm, sửa đổi, sắp xếp lại hoặc xoá các phần tử biểu mẫu sau đây:

Đố vui

Biểu mẫu cũng có thể đóng vai trò là bài kiểm tra. Nếu đã thiết lập chỉ định một biểu mẫu làm bài kiểm tra, bạn có thể chỉ định giá trị điểm và ý kiến phản hồi cho từng câu hỏi trong biểu mẫu. Giá trị điểm cho phép chấm điểm tuỳ chỉnh của bài kiểm tra. Ý kiến phản hồi, do lớp QuizFeedback biểu thị trong dịch vụ Biểu mẫu, là văn bản và đường liên kết mà người trả lời sẽ nhìn thấy sau khi trả lời câu hỏi liên quan trong biểu mẫu.

Điều kiện kích hoạt

Trình kích hoạt Apps Script cho phép dự án tập lệnh thực thi một hàm được chỉ định khi đáp ứng một số điều kiện nhất định, chẳng hạn như khi bạn gửi biểu mẫu hoặc khi cài đặt tiện ích bổ sung.

Xem nội dung điều kiện kích hoạt tiện ích bổ sung để biết thêm thông tin về những điều kiện kích hoạt có thể dùng với tiện ích bổ sung của Biểu mẫu và những quy định hạn chế áp dụng cho việc sử dụng.