Biblioteka Java 1.0a i OAuth 2.0

Biblioteka klienta Google OAuth na potrzeby Javy działa z dowolną usługą OAuth w internecie, nie tylko z interfejsami API Google. Biblioteka jest oparta na bibliotece klienta HTTP Google dla języka Java i obsługuje standard Java 7 (lub nowszy) (SE) oraz Enterprise (EE), Androida 4.0 (lub nowszego) i Google App Engine.

Dostęp do interfejsów API Google znajdziesz w bibliotece klienta Google API dla języka Java.

To jest biblioteka open source i masz dostęp do źródła na GitHubie. Darowizny są mile widziane.
Funkcje oznaczone adnotacją @Beta na poziomie klasy lub metody mogą ulec zmianie. Mogą one zostać w jakikolwiek sposób zmienione, a nawet usunięte, w dowolnej głównej wersji. Nie używaj funkcji w wersji beta, jeśli jest to biblioteka (to znaczy, jeśli Twój kod jest używany w CLASSPATH) użytkowników spoza Twoich ustawień.
Wycofane funkcje inne niż beta zostaną usunięte 18 miesięcy po premierze, w której zostały wycofane. Do tego czasu musisz rozwiązać problem. Jeśli nie zdecydujesz się na wykonanie takiego działania, każdy rodzaj przerwania może spowodować wystąpienie błędu kompilacji.