Obsługa biblioteki klienta Google OAuth dla języka Java

Społeczność klienta OAuth Google

Zadaj pytania programistyczne

Zadaj pytanie dotyczące StackOverflow:

Prośby o dodanie funkcji i błędy w pliku

Możesz zgłaszać problemy i zgłaszać problemy za pomocą naszego publicznego narzędzia do śledzenia problemów. Jest to miejsce, w którym członkowie społeczności mogą omawiać i śledzić sposoby wdrażania funkcji lub poprawek błędów, a także informować o rozwiązaniach i poprawkach.

Jeśli znajdziesz błąd:

  • Wyświetl znane błędy, a jeśli znany błąd odpowiada zgłaszanemu problemowi, „dodaj do niego komentarz lub komentarz”.
  • Jeśli widoczny problem nie został jeszcze zgłoszony, zgłoś błąd.

Porozmawiaj

Utworzyliśmy grupę dyskusyjną dla współtwórców, w ramach której dyskutujemy o bibliotece klienta Google OAuth dla języka Java.

Opublikuj coś

Jest to biblioteka open source, a tworzenie jest mile widziane.