Thiết bị được quản lý hoàn toàn

Bộ giải pháp thiết bị được quản lý hoàn toàn dành cho các thiết bị do công ty sở hữu. Các tính năng được quản lý toàn diện giúp quản trị viên CNTT quản lý nhiều chế độ cài đặt thiết bị, cũng như các chế độ kiểm soát chính sách bổ sung không có trong bộ giải pháp hồ sơ công việc.

Danh sách tính năng

Cần có (không bắt buộc) nâng cao không được hỗ trợ


1. Cấp phép thiết bị

1.2. Cấp phép thiết bị bằng mã nhận dạng DPC Android 6.0 trở lên
Bạn có thể cấp phép cho một thiết bị được quản lý hoàn toàn bằng giá trị nhận dạng DPC ("afw#").
1.3. Cấp phép thiết bị NFC Android 6.0 trở lên
Quản trị viên CNTT có thể "gộp" thiết bị mới hoặc thiết bị đã đặt lại về trạng thái ban đầu bằng ứng dụng cấp phép NFC của EMM để cấp phép cho một thiết bị.
1.4. Cấp phép thiết bị bằng mã QR Android 7.0 trở lên
Quản trị viên CNTT có thể sử dụng thiết bị mới hoặc thiết bị đã đặt lại về trạng thái ban đầu để quét mã QR do bảng điều khiển của EMM tạo để cấp phép cho thiết bị.
1.5. Thiết lập tự động Android 8.0 trở lên (Pixel 7.1 trở lên)
Quản trị viên CNTT có thể định cấu hình trước các thiết bị mua từ đại lý được ủy quyền và quản lý các thiết bị này bằng bảng điều khiển EMM của bạn.
1.6. Cấp phép tự động nâng cao Android 7.0 trở lên
Quản trị viên CNTT có thể tự động hoá phần lớn quy trình đăng ký thiết bị bằng cách triển khai thông tin đăng ký DPC thông qua quy trình thiết lập tự động.
1.8 Cấp phép thiết bị cho Tài khoản Google Android 5.0 trở lên
Đối với các doanh nghiệp sử dụng Workspace, tính năng này sẽ hướng dẫn người dùng cài đặt DPC của EMM sau khi nhập thông tin xác thực Workspace của công ty trong quá trình thiết lập thiết bị.
1.9. Cấu hình tự động đăng ký trực tiếp Android 7.0 trở lên
Quản trị viên CNTT có thể sử dụng bảng điều khiển của EMM để thiết lập thiết bị tự động đăng ký bằng iframe thiết lập tự động.

2. Bảo mật thiết bị

2.1. Thử thách bảo mật thiết bị Android 5.0 trở lên
Quản trị viên CNTT có thể đặt và thực thi một thử thách bảo mật thiết bị (chẳng hạn như mã PIN/hình mở khoá/mật khẩu) thuộc một loại và độ phức tạp nhất định trên các thiết bị được quản lý.
2.3. Quản lý mật mã nâng cao Android 5.0 trở lên
Quản trị viên CNTT có thể thiết lập chế độ cài đặt mật khẩu nâng cao trên thiết bị.
2.4. Quản lý Smart Lock Android 6.0 trở lên
Quản trị viên CNTT có thể quản lý những tác nhân tin cậy trong tính năng Smart Lock của Android được phép mở khoá thiết bị.
2.5. Xoá sạch và khoá Android 5.0 trở lên
Quản trị viên CNTT có thể sử dụng bảng điều khiển của EMM để khoá và xoá từ xa dữ liệu công việc khỏi một thiết bị được quản lý.
2.6. Thực thi việc tuân thủ Android 5.0 trở lên
EMM hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu công việc và ứng dụng trên những thiết bị không tuân thủ chính sách bảo mật.
2.7. Chính sách bảo mật mặc định Android 5.0 trở lên
EMM phải thực thi các chính sách bảo mật đã chỉ định trên thiết bị theo mặc định mà không yêu cầu quản trị viên CNTT thiết lập hoặc tuỳ chỉnh bất kỳ chế độ cài đặt nào trong bảng điều khiển của EMM.
2.9. Hỗ trợ SafetyNet Không áp dụng
EMM sử dụng API Chứng thực SafetyNet để đảm bảo thiết bị là thiết bị Android hợp lệ.
2.10. Thực thi Xác minh ứng dụng Android 5.0 trở lên
Quản trị viên CNTT có thể bật tính năng Xác minh ứng dụng trên các thiết bị.
2.11. Hỗ trợ Direct Boot Android 7.0 trở lên
Tính năng hỗ trợ Direct Boot đảm bảo rằng DPC của EMM đang hoạt động và có thể thực thi chính sách, ngay cả khi thiết bị Android 7.0 trở lên chưa được mở khoá.
2.12. Quản lý bảo mật phần cứng Android 5.1 trở lên
Quản trị viên CNTT có thể khoá các thành phần phần cứng của thiết bị để đảm bảo ngăn chặn mất dữ liệu.
2.13. Ghi nhật ký bảo mật dành cho doanh nghiệp Android 7.0 trở lên
Quản trị viên CNTT có thể thu thập dữ liệu sử dụng từ các thiết bị có thể được phân tích cú pháp và đánh giá bằng lập trình để phát hiện hành vi độc hại hoặc rủi ro.

3. Quản lý tài khoản và ứng dụng

3.1. Đăng ký doanh nghiệp bằng Tài khoản Google Play được quản lý Không áp dụng
Quản trị viên CNTT có thể tạo doanh nghiệp Tài khoản Google Play được quản lý – một thực thể cho phép Managed Google Play phân phối ứng dụng cho các thiết bị.
3.2. Cấp phép cho Tài khoản Google Play được quản lý Android 5.0 trở lên
EMM có thể tự động cấp phép tài khoản người dùng doanh nghiệp, gọi là Tài khoản Google Play được quản lý.
3.5. Phân phối ứng dụng im lặng Không áp dụng
Quản trị viên CNTT có thể tự động phân phối ứng dụng công việc cho các thiết bị mà không cần sự tương tác của người dùng.
3.6. Quản lý cấu hình được quản lý Android 5.0 trở lên
Quản trị viên CNTT có thể xem và tự động thiết lập cấu hình được quản lý cho bất kỳ ứng dụng nào hỗ trợ cấu hình được quản lý.
3.7. Quản lý danh mục ứng dụng Không áp dụng
Quản trị viên CNTT có thể nhập danh sách các ứng dụng được phê duyệt cho doanh nghiệp của họ từ Managed Google Play (play.google.com/work).
3.8. Phê duyệt ứng dụng có lập trình Không áp dụng
Bảng điều khiển của EMM sử dụng iframe Managed Google Play để hỗ trợ khả năng khám phá và phê duyệt ứng dụng trên Google Play
3.9. Quản lý bố cục cửa hàng cơ bản Không áp dụng
Bạn có thể sử dụng ứng dụng Cửa hàng Managed Google Play trên các thiết bị để cài đặt và cập nhật ứng dụng công việc.
3.10. Cấu hình bố cục cửa hàng nâng cao Không áp dụng
Quản trị viên CNTT có thể tuỳ chỉnh bố cục cửa hàng có trong ứng dụng Cửa hàng Managed Google Play trên thiết bị.
3.11. Quản lý giấy phép ứng dụng Không áp dụng
Quản trị viên CNTT có thể xem và quản lý giấy phép ứng dụng đã mua trong Managed Google Play từ bảng điều khiển của EMM.
3.12. Quản lý ứng dụng riêng tư do Google lưu trữ Không áp dụng
Quản trị viên CNTT có thể cập nhật ứng dụng riêng tư do Google lưu trữ thông qua bảng điều khiển EMM thay vì thông qua Google Play Console.
3.13. Quản lý ứng dụng riêng tư tự lưu trữ Không áp dụng
Quản trị viên CNTT có thể thiết lập và phát hành ứng dụng riêng tư tự lưu trữ.
3.14. Thông báo kéo của EMM Không áp dụng
Yêu cầu này không áp dụng cho Android Management API.
3.15. Các yêu cầu về việc sử dụng API Không áp dụng
EMM triển khai API của Google trên quy mô lớn, tránh các mẫu lưu lượng truy cập có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng quản lý ứng dụng trong môi trường phát hành chính thức của doanh nghiệp.
3.16. Quản lý cấu hình được quản lý nâng cao Android 5.0 trở lên
EMM hỗ trợ cấu hình được quản lý với tối đa 4 cấp độ cài đặt lồng nhau, đồng thời có thể truy xuất và hiển thị mọi phản hồi gửi từ ứng dụng Play.
3.17. Quản lý ứng dụng web Không áp dụng
Quản trị viên CNTT có thể tạo và phân phối ứng dụng web trong bảng điều khiển EMM.
3.18. Quản lý vòng đời của Tài khoản Google Play được quản lý Android 5.0 trở lên
EMM có thể thay mặt quản trị viên CNTT tạo, cập nhật và xoá Tài khoản Google Play được quản lý.
3.19. Quản lý kênh ứng dụng Android 5.0 trở lên
Quản trị viên CNTT có thể định cấu hình một nhóm kênh phát triển cho những ứng dụng cụ thể.
3.20. Quản lý bản cập nhật ứng dụng nâng cao Android 5.0 trở lên
Quản trị viên CNTT có thể cho phép cập nhật ứng dụng ngay lập tức hoặc hoãn cập nhật ứng dụng trong vòng 90 ngày.

4. Quản lý thiết bị

4.1. Quản lý chính sách về quyền khi bắt đầu chạy Android 6.0 trở lên
Quản trị viên CNTT có thể tự động đặt phản hồi mặc định cho các yêu cầu cấp quyền khi bắt đầu chạy do ứng dụng công việc đưa ra.
4.2. Quản lý trạng thái cấp quyền khi bắt đầu chạy Android 6.0 trở lên
Sau khi đặt chính sách mặc định về quyền khi bắt đầu chạy, quản trị viên CNTT có thể tự động đặt phản hồi cho các quyền cụ thể từ mọi ứng dụng công việc được tạo trên API 23 trở lên.
4.3. Quản lý cấu hình Wi-Fi Android 6.0 trở lên
Quản trị viên CNTT có thể tự động cung cấp cấu hình Wi-Fi của doanh nghiệp trên thiết bị được quản lý.
4.4. Quản lý bảo mật Wi-Fi Android 6.0 trở lên
Quản trị viên CNTT có thể cung cấp cấu hình Wi-Fi của doanh nghiệp trên các thiết bị được quản lý.
4.5. Quản lý Wi-Fi nâng cao Android 6.0 trở lên
Quản trị viên CNTT có thể khoá cấu hình Wi-Fi trên thiết bị được quản lý để ngăn người dùng tạo cấu hình mới hoặc sửa đổi cấu hình của công ty.
4.6. Quản lý tài khoản Android 5.0 trở lên
Quản trị viên CNTT có thể đảm bảo rằng các tài khoản công ty được uỷ quyền không thể tương tác với dữ liệu công ty cho các dịch vụ như email, ứng dụng cải thiện hiệu suất và bộ nhớ SaaS.
4.7. Quản lý tài khoản Workspace Android 5.0 trở lên
Quản trị viên CNTT có thể đảm bảo rằng các tài khoản Workspace trái phép không được tương tác với dữ liệu của công ty.
4.8. Quản lý chứng chỉ Android 5.0 trở lên
Cho phép quản trị viên CNTT triển khai chứng chỉ nhận dạng và tổ chức phát hành chứng chỉ cho các thiết bị để cho phép các thiết bị truy cập vào tài nguyên của công ty.
4.9. Quản lý chứng chỉ nâng cao Android 7.0 trở lên
Cho phép quản trị viên CNTT tự chọn chứng chỉ mà các ứng dụng được quản lý cụ thể nên sử dụng
4.10. Quản lý chứng chỉ được uỷ quyền Android 6.0 trở lên
Quản trị viên CNTT có thể phân phối một ứng dụng quản lý chứng chỉ của bên thứ ba cho các thiết bị và cấp cho ứng dụng đó quyền truy cập đặc quyền để cài đặt chứng chỉ vào kho khoá được quản lý.
4.11. Quản lý VPN nâng cao Android 7.0 trở lên
Cho phép quản trị viên CNTT chỉ định VPN luôn bật để đảm bảo rằng dữ liệu từ các ứng dụng được quản lý đã chỉ định sẽ đi qua VPN đã thiết lập.
4.13. Quản lý IME nâng cao Android 5.0 trở lên
Quản trị viên CNTT có thể quản lý phương thức nhập (IME) nào được cho phép trên các thiết bị.
4.14. Quản lý dịch vụ hỗ trợ tiếp cận Android 5.0 trở lên
Quản trị viên CNTT có thể quản lý những dịch vụ hỗ trợ tiếp cận được phép trên các thiết bị.
4.16. Quản lý tính năng Chia sẻ vị trí nâng cao Android 5.0 trở lên
Quản trị viên CNTT có thể thực thi một chế độ cài đặt Chia sẻ vị trí nhất định trên một thiết bị được quản lý.
4.17. Quản lý tính năng bảo vệ khi đặt lại về trạng thái ban đầu Android 5.1 trở lên
Cho phép quản trị viên CNTT bảo vệ thiết bị của công ty khỏi hành vi trộm cắp bằng cách đảm bảo những cá nhân không được phép sẽ không thể đặt lại thiết bị về trạng thái ban đầu.
4.18. Kiểm soát ứng dụng nâng cao Android 5.0 trở lên
Quản trị viên CNTT có thể ngăn người dùng gỡ cài đặt hoặc sửa đổi các ứng dụng được quản lý thông qua phần Cài đặt.
4.19. Quản lý tính năng chụp ảnh màn hình Android 5.0 trở lên
Quản trị viên CNTT có thể chặn người dùng chụp ảnh màn hình khi sử dụng ứng dụng được quản lý.
4.20. Tắt camera Android 5.0 trở lên
Quản trị viên CNTT có thể tắt chế độ sử dụng máy ảnh của thiết bị cho các ứng dụng được quản lý.
4.22. Thu thập số liệu thống kê mạng nâng cao Android 6.0 trở lên
Quản trị viên CNTT có thể truy vấn số liệu thống kê về việc sử dụng mạng cho toàn bộ thiết bị được quản lý.
4.23. Khởi động lại thiết bị Android 7.0 trở lên
Quản trị viên CNTT có thể khởi động lại từ xa các thiết bị được quản lý.
4.24. Quản lý đài của hệ thống Android 7.0 trở lên
Cho phép quản trị viên CNTT quản lý chi tiết đài phát của mạng hệ thống và các chính sách sử dụng được liên kết.
4.25. Quản lý âm thanh hệ thống Android 5.0 trở lên
Quản trị viên CNTT có thể tự động quản lý các tính năng âm thanh của thiết bị.
4.26. Quản lý đồng hồ hệ thống Android 5.0 trở lên
Quản trị viên CNTT có thể quản lý chế độ cài đặt múi giờ và đồng hồ trên thiết bị, đồng thời ngăn việc sửa đổi các chế độ cài đặt tự động của thiết bị.
4.28. Quản lý phạm vi được uỷ quyền Android 8.0 trở lên
Quản trị viên CNTT có thể uỷ quyền đặc quyền bổ sung cho từng gói.

5. Khả năng hữu dụng của thiết bị

5.1. Tuỳ chỉnh quy trình cấp phép được quản lý Android 7.0 trở lên
Quản trị viên CNTT có thể sửa đổi trải nghiệm người dùng của luồng cấp phép được quản lý mặc định để bao gồm các tính năng dành riêng cho doanh nghiệp.
5.3. Tuỳ chỉnh nâng cao cho doanh nghiệp Android 7.0 trở lên
Quản trị viên CNTT có thể tuỳ chỉnh thiết bị được quản lý bằng bộ nhận diện thương hiệu của công ty.
5.4. Thông điệp trên màn hình khoá Android 7.0 trở lên
Quản trị viên CNTT có thể đặt thông báo tuỳ chỉnh hiển thị trên màn hình khoá của thiết bị và không yêu cầu xem thông báo mở khoá thiết bị.
5.5. Quản lý tính minh bạch của chính sách Android 7.0 trở lên
Quản trị viên CNTT có thể tuỳ chỉnh văn bản trợ giúp được cung cấp cho người dùng khi họ cố gắng sửa đổi các chế độ cài đặt được quản lý trên thiết bị của mình hoặc triển khai thông báo hỗ trợ chung do EMM cung cấp.
5.8. Chính sách cập nhật hệ thống Android 6.0 trở lên
Quản trị viên CNTT có thể thiết lập và áp dụng bản cập nhật hệ thống qua mạng không dây (OTA) cho các thiết bị.
5.10. Quản lý hoạt động ưu tiên liên tục Android 5.0 trở lên
Cho phép quản trị viên CNTT đặt ứng dụng làm trình xử lý ý định mặc định đối với những ý định khớp với một bộ lọc ý định nhất định.
5.12. Quản lý tính năng khoá phím nâng cao Android 5.0 trở lên
Quản trị viên CNTT có thể kiểm soát các tính năng nâng cao bảo vệ bàn phím (màn hình khoá) của thiết bị.
5.13. Gỡ lỗi từ xa Android 7.0 trở lên
Quản trị viên CNTT có thể truy xuất tài nguyên gỡ lỗi từ các thiết bị mà không cần thực hiện thêm bước nào.
5.14. Truy xuất địa chỉ MAC Android 7.0 trở lên
EMM có thể tự động tìm nạp địa chỉ MAC của thiết bị để dùng nhằm xác định thiết bị ở các phần khác của cơ sở hạ tầng doanh nghiệp.

6. Ngừng sử dụng quản trị viên thiết bị

6. Ngừng sử dụng quản trị viên thiết bị Android 5.0 trở lên
Các EMM phải đăng kế hoạch muộn nhất vào cuối năm 2021 và chấm dứt việc hỗ trợ khách hàng cho Quản trị viên thiết bị trên các thiết bị GMS chậm nhất vào cuối năm 2022.